Addendum bij 160 Jaar (in de voet)sporen van Søren Kierkegaard


Nieuwe en alsnog opgedoken referenties naar Søren Kierkegaard in de Nederlandse taal, sinds het afsluiten van de redactie in mei 2007. Uw redacteur verlaat zich nu op toevallige vondsten en aanmeldingen, maar dat gebeurt slechts zelden, of nieuwere zoektechnieken. Sinds medio 2012 heeft de Koninklijke Bibliotheek een aparte service richting publiek. Een grote reeks kranten en tijdschriften vanaf de 17e eeuw tot (nu nog) 1995 en meer dan 80.000 boeken tot de 20e eeuw, zijn integraal gescand en op het internet gezet en door middel van zoekwoorden te doorzoeken. Het aantal Kierkegaard-referenties dat ik destijds onmogelijk kon vinden is aldus aan te vullen met tientallen, zo niet honderdtallen, bijvoorbeeld uit voormalig Ned. Indië, Suriname en Curaçao. Steeds meer afstudeerscripties (Bachelor en Masters) en proefschriften verschijnen alleen nog digitaal. Via Pica en Worldcat komen deze bovendrijven, mits Kierkegaard in de titel genoemd wordt.

Mocht u onvermelde schrijfsels hebben en een breder lezerspubliek wilt bereiken of schrijfsels kennen, zoals afstudeerscripties, proefschriften, essays, tijdschrift- en krantenartikelen met Kierkegaard in de hoofdrol of eventueel in een bijrolletje, dan graag een bibliografische notitie naar het onderaan het websitemenu vermelde mailadres.


II      Vertaalde werken

 

1.      Fogteloo, Margreet, Ik hou van jou. De mooiste liefdesbrieven uit de wereldgeschiedenis [Soren Aabye Kierkegaard - Aan Regine Olsen, pp. 121-126], vert. uit het Duits van Briefe, Utrecht: Bruna, 2002.

2.      Aan Regine Olsen (september/november 1840), In: Schrijf vaker, schrijf meer. Brieven van geliefden. Jooris van Hulle, red. Leuven: Davidsfonds 2005, pp. 53-55. (Uit: Ik hou van jou, Margreet Fogteloo, 2002)

3.      Wat de liefde doet. Een aantal christelijke overwegingen in de vorm van toespraken. (vert./ann. door Lineke Buijs, Andries Visser; nawoord Udo Doedens, Pieter Vos, pp. 419-436). SKW, Damon, Budel, 2007. 480 p., 24x16 cm.

4.      Of/Of. (nieuwe uitgave met voorwoord Andries Visser, pp. 7-27). Boom Grote Klassieken, Amsterdam, 2007. 793 p. met register, 23½x15 cm.

5.      De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie door Constantin Constantius. Brief aan de heer Professor Heiberg R van D van Constantin Constantius, pp.103-117. (niet gepubliceerd; Pap. IV B 101–124) (vert. Annelies van Hees; nawoord Johan Taels, pp. 119-139). SKW, Damon, Budel, 2008. 151 p., 24x16 cm.

6.      De ziekte tot de dood. Een christelijk psychologische uiteenzetting tot opbouwing en opwekking door Anti-Climacus. (vert. Lineke Buijs; inl./ann. Andries Visser, pp. xi-lv). Boom Religie, Amsterdam, 2008. i-lv; 181 p., 24x16 cm.

7.      De ziekte tot de dood. Een christelijk psychologisch betoog tot opbouwing en opwekking door Anti-Climacus. (vert. Paul Cruysberghs en Frits Florin; ann. Paul Cruysberghs; nawoord Karl Verstrynge, pp. 151-178). SKW, Damon, Budel, 2010. 211 p., 24x15½ cm.

8.      Het begrip angst. Een eenvoudige psychologische overweging, die verwijst naar het dogmatische probleem van de erfzonde door Vigilius Haufniensis. (vert. Jan Sperna Weiland, geheel herziene tekst Frits Florin; eindred. en verkl. noten Paul Cruysberghs en Johan Taels; nawoord Frits Florin, pp.177-193). SKW, Damon, Budel, 2009. 235 p., 24x15½ cm

9.      Een literaire recensie: Twee tijdperken, roman van de schrijver van Een alledaags verhaal, uitgegeven door J. L. Heiberg, Kopenhagen, Reitzel, 1845, gerecenseerd door Søren Kierkegaard. (vert. Frits Florin; ann. Frits Florin , Onno Zijlstra). Voorafgegaan door: Twee tijdperken door Thomasine Gyllembourg. (vert./ann. Annelies van Hees, pp. 9-174). (Nawoord beide delen Frits Florin en Annelies van Hees, pp. 289-305). SKW, Damon, Budel, 2009. 320 p., 24x15½ cm.

10.    Brieven. (vert./ comm./ ann. Diederik Grit, Edith Koenders; inleiding/ keuze Henk A. van der Liet, pp. V-XVI). Bornmeer, 2009. xxi-233 p., 21x14 cm.

11.    God zoeken, liefde en dood. Toespraken bij verschillende aangelegenheden. (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 5. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2011. 208 p., 20x13 cm.

12.    Onverdeeld één ding te willen. Een opbouwende toespraak. (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 6. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010. 208 p., 20x13 cm.

13.    Leren van de lelie en de vogel. Zes opbouwende toespraken. (1847 en 1849) (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 7. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010. 141 p., 20x13 cm.

14.    Onbezorgd als de vogel en de lelie. Zeven opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 9. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010. 134 p., 20x13 cm.

15.    Oefening in christendom door Anti-Climacus. Nr I.II.III. (herziene vert. Pieter van Reenen; eindred. / verkl. noten Johan Taels en Karl Verstrynge; nawoord, Pieter Vos, pp. 277-299). SKW, Damon, Budel, 2011. 328 p., 24x15½ cm.

16.    Opbouwende toespraken. 1843-1845. (vert. Hans van Munster†; geheel herzien door Udo Doedens, Annelies van Hees, Pieter Vos; eindred. en noten Udo Doedens, Pieter Vos, nawoord Pieter Vos, pp.507-533). SKW, Damon, Budel, 2011. 613 p., 24x15½ cm.

17.    Ironie. (vert. Willem Breeuwer). Kleine Klassieken, Boom, Amsterdam, 2011. 123 p. 18x11 cm.

18.    Een idee om voor te leven en te sterven (Gilleleje-fragment, De brief aan Lund & Negen Essays: Desiree Berendsen, Paul Cruysberghs, Udo Doedens, Frits Florin, Annelies van Hees, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos, Onno Zijlstra), Budel: Damon 2012.

19.    Voor die ene die lezen wil. Vijf opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 1. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2013. 143 p., 20x13 cm.

20.    Filosofische Kruimels & Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est. (vert. Frits Florin; nawoord Paul Cruysberghs). SKW deel 9, Damon, Budel, 2013. 240 p., 24x15½ cm.

21.    Een mogelijkheid. Fragment uit Stadia op de levensweg, vert. by Jan Marquart Scholtz, inl. Karl Verstrynge en Onno Zijlstra, Budel: Damon 2013 (Kierkegaard Werken).

22.    Stadia op de levensweg. Studies van verschillende auteurs. Bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Bogbinder. Kopenhagen 1845. (vert. Jan Marquart Scholtz, nawoord Johan Taels, noten Paul Cruysberghs en Onno Zijlstra). SKW deel 10, Budel: Damon, 2014, 653 p., 24x15½ cm.

23.    Mijn schrijverswerkzaamheid: Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid & Over mijn schrijverswerkzaamheid & De gewapende neutraliteit, Bijlage bij Het gezichtspunt over mijn schrijverswerkzaamheid, vert. Michal van Zelm, inl. Richard Purkarthofer, Budel: Damon 2015, 212 p., 24x15½ cm (Søren Kierkegaard Werken, vol. 11).

24.    Afsluitend onwetenschappelijk naschrift, vert. Jan Marquart Scholtz, inl. Johan Taels en Karl Verstrynge, SKW deel 12, Budel: Damon (Verwacht in voorjaar 2016).

25.    Opbouwende toespraken in verschillende geest. (vert. Hans van Munster†; geheel herzien door Frits Florin, Annelies van Hees, Pieter Vos; nawoord Pieter Vos). SKW, Damon, Budel, 2016, 24x15½ cm.

26.    Christelijke toespraken, vert. Hans van Munster †, gereviseerd door Frits Florin, Annelies van Hees en Pieter Vos, inl. Pieter Vos, Budel: Damon (Søren Kierkegaard Werken, vol. 14) (Verwacht in 2016).


Radio (Federatie Nederlandse Blindenbibliotheek, Traverse 175, 5361 TD Grave)

Dagboek van een verleider: hoorspel. Bewerking Max Gunderman, vert. J. M. de Groot- Vreugdenhil, regie Wim Paauw. Hilversum: N.C.R.V., 1968, daisy rom 1 u. 28 min.

Kierkegaard: hoorspel. Bewerking Gerrit Pleiter, regie Ab van Eyk. Hilversum: N.C.R.V., 1968, daisy rom 2 u. 25 min.III    Studies

 

27.    Assendorp, C. B. (James): U gelooft in een Kristallen Paleis. Kierkegaard en existentialisme. (Een onderzoek naar kierkegaardiaans existentialisme met bijzondere aandacht voor de systematisering van zijn existentiële zijnscategorieën en een reflectie op de mogelijkheid tot een uitbreiding hiervan, zodanig dat een God niet noodzakelijkerwijs aangenomen dient te worden). (Bachelorscriptie Faculteit der Wijsbegeerte Vrije Universiteit). Amsterdam, 2011. 57 p., 29x21 cm..

28.    Barth, Karl: De brief aan de Romeinen. (vert. uit het Duits Mark Wildschut; tekstbezorging Kees van der Kooi, inleiding, pp. xi-xxvi, Arie Spijkerboor, Karl Barth en Nederland, pp. xxxii-xlv, Katja Tolstaja). Boom Religie, Amsterdam, 2008, xvl, xxvii, 605 p., 23½x15 cm.

29.    Bellon, Michiel, “Verveelde goden. Kierkegaard, ironie en postmodernisme”, In Geert Grote Pen 2011 - nederlandstalige masterscripties van 5 jonge filosofen Deventer: Geert Grote Alliantie / Deventer Universitaire Pers 2011.

30.    Berendsen, Desiree, Overgave. Waarom overgave aan God goed kan zijn, met Abraham als voorbeeld, in Bewogen hart, verstilde ziel. Filosofische essays over religie en emotie [ ], ed. by Desiree Berendsen, Willem Lemmens, Ann Van Eechaute and Walter Van Herck, Budel: Damon 2006, pp. 110-29. 211 p.

31.    Berendsen, Desiree, Ik ga mezelf toch niet opofferen! Over het offer in een wereld vol autonome individuen – met Søren Kierkegaard en Hans Teeuwen, pp. 81-92, In: Wat bezielt Kierkegaard?, red. Renée van Riessen, Onno Zijlstra, Budel: Damon, 2014.

32.    Bergman, Gregory: Filosofie voor in Bed, op het Toilet of in Bad. De belangrijkste filosofen en hun denkbeelden. (vert. uit het Engels Chiel van Soelen, Pieter van der Veen). [Søren Kierkegaard 1813-1855, pp. 119-124]. Rainbow Pockets, Maarten Muntinga, 200811. 167 p., 18x11½ cm.

33.    Blanken, Geert Jan, Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk. Amsterdam, Ambo 2012. 197 p., 21½x14 cm.

34.    Bor, Jan, Op de grens van het denken. De filosofie van het onzegbare. Amsterdam: Bert Bakker 2005, 271 p., 21½x14 cm.

35.    Bor, Jan: Onwetenschappelijk voorwoord, pp.7-22. In: Lathouwers, Ramaker, Bor: De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en Zen. 2010.

36.    Bor, Jan: De geboorte van het hart. Kierkegaard en zen, pp. 213-299. In: Lathouwers, Ramaker, Bor: De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en Zen. 2010.

37.    Compaijen, Rob, Zwaarmoedigheid en verlangen, Kierkegaard over de esthetische levensvisie en de vraag waarom de mens die achter zich zou moeten laten, pp. 31-53, In: Wat bezielt Kierkegaard?, red. Renée van Riessen, Onno Zijlstra, Budel: Damon, 2014.

38.    Doedens, Udo, Kierkegaards actualiteit, pp. 19-29, In: Wat bezielt Kierkegaard?, red. Renée van Riessen, Onno Zijlstra, Budel: Damon, 2014.

39.    Doorman, Maarten, Fredie Beckmans (foto’s): Denkers in de grond. Een homerun langs 40 graven. Bert Bakker, Amsterdam, 2010. 178 p., 21½x14 cm.

40.    van der Doef, Peter [Petrus Lambertus Maria], De orthopedagogische ervaring. Theorie en praktijk van innerlijke relaties in de opvoeding. Amsterdam: Uitgeverij SWP, 2012. 263 p.

41.    Dulk, Allard P. den: Voorbij de doelloze ironie. De romans van Dave Eggers en David Foster Wallace vergeleken met het denken van Søren Kierkegaard, pp. 83-98. In: Loes D. Derksen, Edwin Koster en Jan van der Stoep (red.): Het postmodernisme voorbij? Nederlands-Vlaamse Filosofiedag 2007. VU University Press, Amsterdam 2008. 183 p., 21 cm

42.    Elst, Annette van der: Jezelf zijn, nu echt. Authentiek zijn, kan dat wel? FilMag 18 (no.5):34-39, 2009.

43.    Grøn, Arne: Vrijheid en angst. Inleiding tot het denken van Søren Kierkegaard. (vertaling uit het Deens Frits Florin). Damon, Budel, 2008. 152 p., 23x15 cm.

44.    Harinck, George: ‘Het masker der kunst’. Hoe Søren Kierkegaard voor de Tweede Wereldoorlog onder protestantse letterkundigen bekend raakte’, pp. 19-29. In: George Harinck (red.): Opwaartse wegen? Een eeuw christelijke letterkunde. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Vrije Universiteit Amsterdam, Ter lezing, dl. 5, Bijdragen van een congres in 2009 te Amsterdam over "Opwaartse wegen?". 2010.

45.    Hertmans, Stefan, De mobilisatie van Arcadia. [Bezieling en verstand. Kierkegaards recensie van twee tijdperken, pp. 218-228]. Amsterdam: De Bezige Bij 2011 (5th.ed. 2013)

46.    Jelsma, Auke, Gerrit Brinkman: Wie is wie in de mystiek. [Kierkegaard, pp. 160-161]. Ten Have, Kampen; Averbode. 2006. 253 p., 22½x15 cm.

47.    Jongejan, Elisabeth, De humor-‘cultus’ der Romantiek in Nederland. (proefschrift UvA), Zutphen: W.J. Thieme 1933, 609 p., 24 cm.

48.    Keij, Jan: Kierkegaard anders gezien. Over de denker die het verschil maakt, Zoetermeer: Klement 2015. 268 p., 22x14 cm.

49.    de Kok, Ton, Wat is God? Filosofen en schrijvers op zoek [Søren Aabye Kierkegaard, pp. 176-84], Bussum, Thoth, 2013, 318 p., 21x14 cm.

50.    Kolakowski, Leszek, Waarom is er iets en niet niets? Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofen portretten (vert. uit het Pools Sabine Gilleman) [God en het geloof: hebben we de kerk nodig. Søren Aabye Kierkegaard, pp.172-178]. Kampen: Klement / Pelckmans, 2009, 232 p., 22x14 cm.

51.    Kooy, John (red.), Sören Kierkegaard, pp. 513-7, 545-53, Licht, populair-wetenschappelijke uitgave, Utrecht, W. de Haan, A tweede deel, vol. 85 en vol. 87, 1928. (feitelijke schrijver niet te achterhalen)

52.    Kraan, Ebbo Dirk, Openbaring en Mysterie. Referaat gehouden in de vergadering der vereeniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland op donderdag 21 april 1927. Kampen: J.H. Kok, 1927, 34 p., 21x15 cm.

53.    Kwak, Arie-Jan: Van dode abstracties en de sprong die altijd durf is. Scholten en het existentialisme. In: Ellian, Afshin, Slootweg, Timo, Smith, Carel (Eds.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer, 2010, pp. 83-109.

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/16426/Kwak%2c%2bDode%2babstracties%2ben%2bde%2bsprong%2bdie%2baltijd%2bdurf%2bis%2b2010%5B2%5D.pdf?sequence=5

54.    Lancelin, Aude, Marie Lemonnier: Filosofen, liefde en lust. Van Socrates tot Simone de Beauvoir. [Søren Kierkegaard. De absolute liefde, pp. 127-153] (vert. uit het Frans Vanno Jobse). Van Halewyck/Ten Have, Kampen, 2009. 224 p., 22x14 cm.

55.    Lange, Frits de: De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen. [4. Kiezen voor de eindigheid - Ouder worden met Kierkegaard, pp. 116-161]. Meinema, Zoetermeer, 2007. 200 p., 21½x13½ cm.

56.    Lathouwers, Ton, Luce Ramaker, Jan Bor: De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en Zen. Asoka, Rotterdam, 2010. 299 p., 21x13 cm.

57.    Lathouwers, Ton: De moed tot het onmogelijke en de verlossing van al wat leeft, pp. 23-135. In: Lathouwers, Ramaker, Bor: De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en Zen. 2010.

58.    Law, Stephen: Filosofie. (vert. uit het Engels Corrie van den Berg, Mechteld Jansen, Willen Visser, Inger Limburg). [Kierkegaard, p. 310]. Focus/Unieboek, Houten, 2007. 352 p., 22½x13 cm.

59.    Nieuwenhuizen, Martien van de: Zonde en zondebewustzijn bij Kierkegaard. Diss. theol., Kath. Universiteit Leuven, 1964, 247 p., 26x20 cm.

60.    Oosthout, Henri, Het schandaal van de filosofie. Hoofdlijnen van het sceptische denken van de oudheid tot heden. [Vertwijfeling en decadentie (Kierkegaard, Nietzsche), pp. 445-461]. Kampen: Klement / Kapellen: Pelckmans 2010. 560 p., 23x15 cm.

61.    Pinkard, Terry: Duitse filosofie 1760-1860. De erfenis van het idealisme. (vert. uit het Engels Susanne Castermans-Nelleke). [Kantiaanse paradoxen en moderne wanhoop: Schopenhauer en Kierkegaard, pp. 392-418]. Atlas, Amsterdam /Antwerpen, 2010. 448 p.,24x16 cm.

62.    Raalten, Frans van: Eenzaamheid en communicatie. [9. De eenzaamheid van de enkeling, pp. 66-69; 18. Angst voor communicatie, pp. 148-158]. Het Wereldvenster, Bussum, 1982. 167 p., 21x12½ cm.

63.    Ramaker, Luce: De enkeling - over Kierkegaard, pp. 137-212. In: Lathouwers, Ramaker, Bor: De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en Zen. 2010. [Lathouwers, Bor]

64.    Redactieraad Kierkegaard Werken: Een idee om voor te leven. Negen essays over Kierkegaard. (Desiree Berendsen, Annelies van Hees, Paul Cruysberghs, Udo Doedens, Frits Florin, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos, Onno Zijlstra). Budel: Damon, 2012. 145 p.

65.    van Riessen, Renée Dirkje Neeltje: Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs, bezieling en innerlijkheid bij Kierkegaard en Levinas. Oratie Universiteit Leiden, Universiteit Leiden 27.01.2012. 19 p., 21x21 cm.

66.    van Riessen, Renée D.N., De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie en onderwijs. [Kierkegaard over innerlijkheid en ogenblik, pp. 41-52]. Amsterdam: Sjibbolet 2013, 88 p. (Oration reeks, no. 5)

67.    van Riessen, Renée, Onno Zijlstra, red., Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker, Budel: Damon, 2014, 143 p., 23x15 cm.

68.    van Riessen, Renée, Inleiding [Studiedag van de PThU aan de VU, op 1 febr. 2013 t.g.v. Kierkegaard 1813-2013], pp. 7-16, In: Wat bezielt Kierkegaard?, red. Renée van Riessen, Onno Zijlstra, Budel: Damon, 2014.

69.    Rinzema, Henriette: Recht, Gerechtigheid en Liefde. [bij Plato en Kierkegaard] (Bachelorscriptie Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden) Leiden, 2009, 28 p. 30x21 cm.

70.    Slootweg, Timo: Soevereiniteit, ironie en het goddelijk gebod. Kierkegaard over de filosofische afschaffing van het ‘Je moet’. In: Gelijn Molier en Timo Slootweg (eds.) Soevereiniteit en en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2009, pp. 257-303. 376 p., 25x17 cm.

71.    Slootweg, Timo: Liefde, gerechtigheid en recht. Proeve hunner verhouding bij Plato en Kierkegaard. In: Ellian, Afshin, Slootweg, Timo, Smith, Carel (Eds.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer, 2010, pp. 147-180. 314 p, 25x16 cm

72.    Smelik, Evert L.: De stiefapostel. De brief van Jakobus. [Bijlage: Kierkegaard over Moedertaal, p. 107 (uit: Keur)]. Callenbach, Nijkerk, 1960. 110 p., 23½x16 cm.

73.    Stangroom, Jeremy, James Garvey: De grote filosofen. [Søren Kierkegaard, pp. 100-103] (vert. uit het Engels David van Hee, Cathja Maas, Cora Vos). Artic, London, 2005. 160 p., 29 x 23½ cm.

74.    Stee, Annemarie van: Over existentie gesproken. Religie als subjectieve waarheid. In: Inigo Bocken en Marin Terpstra (red.), Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse vooroordelen. Eburon, Delft, 2010, pp. 125-139.

75.    Stegeman, M., De onderste steen ... Søren Kierkegaard en Apartheid in Zuid Afrika. (Doct. scr. Wijsbegeerte Universiteit van Tilburg). Tilburg 2006 ) downloadable internettekst (DIT).65 p., 30 cm.

76.    Steytler, Pieter Matthys van As, Die opvoedkundige implikasies van die etiese by sommige teistiese eksistensie - filosowe, met besondere verwysing na Søren Kierkegaard en Nicolai Berdyaev (Proefskrif Universiteit Bloemfontein, Dept. Filosofie van die opvoeding), Bloemfontein: U.O.V.S., 1975. 447 p., 29 cm.

77.    van Stralen, Hans, Beschreven keuzes. Een inleiding in het literaire existentialisme. Leuven/Apeldoorn, Garant, 1996. 240 p., 24 cm

78.    Tongeren, Paul van: Geluk, deugd, plicht, keuze. 8 hoorcolleges op CD over de geschiedenis van de ethiek. Radboud Universiteit Nijmegen / Trouw 22.01.2008.

79.    Tuinier, Jan Durk: De wilde en de tamme ganzen [gebaseerd op sprookje van Søren Kierkegaard; voorleesboek v.a. 6 jr]. CJV-YMCA, Driebergen, 1987. 4 p., 21 cm

80.    van der Velden, Mar, In God geborgen. De theologie van Eugen Drewermann [ ] Nijkerk: G.F. Callenbach 1994. 72 p., 22x13½ cm.

81.    Verstrynge, Karl, Een idee om voor te schrijven-Kierkegaard als auteur, pp. 123-140, In: Wat bezielt Kierkegaard?, red. Renée van Riessen, Onno Zijlstra, Budel: Damon, 2014.

82.    Visser, Gerard, “Kierkegaard en Heidegger ten aanzien van de dood, pp. 78-86”, in Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel. Nijmegen: Valkhof Pers, 2009, 20102, 20103, p. (Annalen van het Thijmgenootschap jg. 97, no. 4)

83.    Visser, Gerard, “Kierkegaards pure mogelijkheid te kunnen, pp. 70-5 ” in, Oorsprong en vrijheid, Amsterdam: Sjibbolet, 2015, 95 p. (Oratioreeks no. 6).

84.    Vos, Pieter, Søren Kierkegaard lezen. Kok, Kampen, 2010, 240 p., 19x12 cm.

85.    Vos, Pieter, ‘De enkeling’ en de crisis van de moraal, Kierkegaard en MacIntyre over ethiek en zelfwording, pp. 55-78, In: Wat bezielt Kierkegaard?, red. Renée van Riessen, Onno Zijlstra, Budel: Damon, 2014.

86.    Weeda, Arnout, Het mysterie van Wenen. De creatieve zelfdestructie van een vermolmd keizerrijk. Amsterdam, De Bezige Bij, 2011, 400 p., 24 cm.

87.    de Wit, Theo W.A., Het ‘Hegel effect’. De revolte tegen ‘het einde van de geschiedenis’, pp. 43-64, in Voorbij de ideologie...? Zingeving en politiek na Fukuyama’s “Einde van de geschiedenis”. B. van Stokkom (red.). Baarn: Gooi en Sticht, 1991, 235 p. 22cm.

88.    Zijlstra, Onno: Kierkegaard over geloof en individu in een abstracte samenleving, pp. 289-306. In: G. de Kruijf en W. de Jong (red.): Een lichte last, protestantse theologen over de kerk. Boekencentrum, Zoetermeer, 2010, 373 p., 22½x14½ cm.

89.    Zijlstra, Onno Klaas: Kierkegaard in discussie. Budel: Damon, 2012, 176 p., 23x15 cm.

90.    Zijlstra, Onno, Kierkegaard: schrijver, pp. 103-121, In: Wat bezielt Kierkegaard?, red. Renée van Riessen, Onno Zijlstra, Budel: Damon, 2014.IIIC

 

91.    Aubel, Henning, et al.: Documenten die de wereld veranderden. Het UNESCO-erfgoed van boeken, handschriften, kaarten, partituren en beeldarchieven (Søren Kierkegaard-archief, p. 24), (vert. uit het Duits Shanna Schillewaert), Tielt: Lannoo, 2010, 192.p., 30x24 cm.

92.    Aufenanger, Jörg: Beknopte inleiding in de filosofie. [De angst in het bestaan, pp. 171-177]. (vert. uit het Duits Henk Hoeks). Het Spectrum, Utrecht, 19988,bijgewerkt. 275 p., 20x13 cm.

93.    Bor, Jan: Filosofie in een notendop. [Kierkegaard, pp. 119-121]. Bert Bakker, Amsterdam, 2009. 185 p., 20x12½ cm.

94.    Bor, Jan: Een (nieuwe) geschiedenis van de filosofie. [met delen uit “Filosofie in een notendop”] [Kierkegaard, pp. 181-185]. Bert Bakker, Amsterdam, 2010, 20113. 293 p., 20x12½ cm.

95.    Bor, Jan, Erret Petersma, Verbeelding van het denken. Geschiedenis van de westerse & oosterse filosofie, inl. Connie Palmen. Samuel IJsseling: Van Schopenhauer tot Kierkegaard, pp. 512-20; L. Ramaker, Søren Kierkegaard. Waarheid als subjectiviteit, pp. 517-9, 7e geheel herz. editie 2015, 725 p.

96.    Delfgaauw, Bernard: Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte. (Samenvoeging en bekorting van de twee delen van de eerste drukken). Wereldvenster, Baarn, 1965, 197811. 160 p., 17½x11½ cm.

97.    Graf, Friedrich Wilhelm (red.), 2000 Jaar theologie. Leven en werk van de grote christelijke denkers (vert. uit het Duits Willem Visser) [Heiko Schulz: Søren Kierkegaard, pp. 109-125]. Dl. 2. Amsterdam: Boom, 2009. 335 p., 22x17½ cm.

98.    Groot, Ger, Marc Suvaal (ill.), Plato in tijden van Photoshop. (25 filosofen van Plato tot Taylor) [Søren Kierkegaard. Ieder zijn eigen levensvervulling, pp. 74-77], Rotterdam, Lemniscaat, 2014, 135 p., 21½x14½ cm.

99.    Law, Stephen, Filosofie. (vert. uit het Engels Corrie van den Berg, Mechteld Jansen, Willem Visser, Inger Limburg) Unieboek Focus, Houten, 2007. 352 p., 22x13 cm.

100.  MacCullogh, Diarmaid: De geschiedenis van het christendom. [Søren Kierkegaard, pp. 751-752, e.a.] (vert. uit het Engels Huub Stegeman, red. Jaap-Wim van der Horst, reg. Ansfried Scheifes). Spectrum, Houten, 2009. 1088 p., 28x21 cm.

101.  Savater, Fernando, Het avontuur filosofie. Denkers die de wereld veranderden. (vert. uit het Spaans Hendrik Hutter) [Søren Kierkegaard: Geloof, twijfel en wijsbegeerte, pp. 183-193]. Utrecht: Erven J. Bijleveld 2012, 368 p., 23x15 cm.

102.  Stemberger, Günter: De bijbel en het christendom. Kerngedachten uit 20 eeuwen christelijke traditie. Deel 3: Tijdperk van het absolutisme - Negentiende en twintigste eeuw. [Christelijke existentie en kerk - Søren Kierkegaard, pp. 130-131]. (vert. uit het Duits W. Thewissen, Nederlandse tekstkeuzes Otto J. de Jong en J. van Laarhoven). De Haan, Haarlem, 1979. 268 p., 29½x23 cm.

103.  Stemberger, Günter: De bijbel en het christendom. Kerngedachten uit 20 eeuwen christelijke traditie. Deel 4: Commentaren. [Søren Kierkegaard, pp. 204 en 208] (vert. uit het Duits W. Thewissen). De Haan, Haarlem, 1979. 312 p., 29½x23 cm.IV     Voetsporen in tijdschriften en kranten

 

104.  Acta Comparanda Subsidia I. 20th Anniversary The Working Group Kierkegaard. Faculty for Comparative Study of Religions, Antwerp, 2010. 139 p. [Dethier, Landuyt]

105.  Berendsen, Desiree: Eeuwig geloof in de tijd. Denken over tijd met S. Kierkegaard en A.F.Th. van der Heiden. In de Marge, Bezinningscentrum VU Amsterdam, no.3: 27-33, 1998.

106.  Berendsen, Desiree, “Leermeesters. In gesprek met Kierkegaard”, In de Waagschaal Nw. Jg. vol. 42, no. 5, 2013, pp. 136-138.

107.  JB (J. Bos?): Invloedrijk. Grensloos. Hij wijst naar Golgotha. Kruisbanier november:5, 2005.

108.  Blanken, Geert Jan, “Søren Kierkegaard. De opgave voor ieder mens is jezelf worden”, Filosofie Magazine vol. 21, no. 3, 2013, pp. 40-9.

109.  Blanken, Geert Jan, “Heb lief. Word jezelf”, Filosofie Magazine vol. 21, no 5, 2013, pp. 30-33.

110.  Blanken, Geert Jan, “Wees een enkeling. Actuele lessen van filosoof Kierkegaard in mediatijdperk.”, Volzin, magazine voor zinvol leven vol. 12, no. 18, 2013, pp. 16-7.

111.  Bleys, Kjell, Kierkegaard subjectief voor een breder publiek (n.a.v. G. J. Blanken, “Een inleiding in zijn leven en werk”, Ambo, 2012), De Uil van Minerva, vol. 26, no.2, 2013, 163-9.

112.  Bouwmeester, Tom, Kierkegaards kastje. Filosofie Magazine vol. 11, december, 2012, pp. 74.

113.  Boven, Martijn, “De herhaling van het onherhaalbare. Constantin Constantius over vrijheid en subjectiviteit” Wijsgerig Perspectief 53 (no. 2), 2013, pp. 30-6.

114.  Brobbel, Carolien, “Oneindig dichtbij. Kierkegaard over tijd en eeuwigheid”, De Civitate vol. 63, no. 2, 2012, pp. 10-12.

115.  Compaijen, Rob: “Zelfwording als imitatie. Over de rol van voorbeeldigheid en de overgang van filosofie naar theologie in Kierkegaards ethiek.” Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology, 72 ( no. 1): 18–38, 2011.

116.  Compaijen, Rob: “De school van het gebod. Kierkegaard over het opvoedende karakter van morele geboden” Wijsgerig Perspectief 53 (no. 2), 2013, pp. 14-20.

117.  Compaijen, Rob, “Ne quid nimis”. Kierkegaard en de deugd van de matigheid, Tijdschrift voor Filosofie vol. 75, no. 2, 2013, pp. 455-85.

118.  Dahmen, Maud: Kierkegaard op internet. FilMag 18 (6):10, 2009.

119.  Dekker, Willem Maarten, “Kierkegaards ‘opbouwende’ toespraken”, In de Waagschaal Nw. Jg. vol. 42, no. 5, 2013, pp. 139- 41.

120.  DeMunnynck, Barbara: Søren Kierkegaard: Stadia op de levensweg. Wel, driemaandelijks tijdschrift Werkgroep Literatuur van 't Stuc 19 (2) juni 2002:53-55.

121.  Dethier, Hubert: Leopold Flams lectuur van Kierkegaard in de periode 1947-1974, pp. 11-54. In: Acta Comparanda Subsidia I., 2010.

122.  Dijk, Marianne van: Over de kus in Of/Of. Filosofie Scheurkalender, 365 bepalende filosofische ideeën en vermakelijke anekdotes. 01.01.2010. (uitgave FilMag)

123.  Doedens, Udo: Huiveringwekkend en opbouwend. Kierkegaard over religieus geloof. Filosofie 19 (1):13-5, 2009.

124.  Doedens, Udo, “In de spiegel kijken. Kierkegaard over gewoon bijbellezen”, In de Waagschaal Nw. Jg. vol. 38, no. 10, 2009, pp. 293-6.

125.  Doedens, Udo, “Kierkegaard en Barth - Scènes uit een huwelijk”, In de Waagschaal Nw. Jg. vol. 42, no. 5, 2013, pp. 141-5.

126.  Dulk, Allard P. den: Een juweel op dun ijs. Het engagement van Eternal Sunshine of the Spotless Mind bezien vanuit het denken van Søren Kierkegaard. Tijdschrift voor Humanistiek 10 (37, april):6-15, 2009.

127.  Dupré, Louis: Nieuwe Duitse Kierkegaardliteratuur. Bijdragen 18 (3):290-298, 1957.

128.  Eskens, Erno: Angst en vrees. Filosofie Scheurkalender, 365 bepalende filosofische ideeën en vermakelijke anekdotes. 11.08.2010. (uitgave FilMag)

129.  EUG Oekumenische Studentengemeente Utrecht: Christendom spelen. Liturgie 24 juli 2011.

130.  Filosofie (red./uitg.): Addendum bij Kierkegaard-nummer Filosofie 19(1). Filosofie 19 (2):43, 2009.

131.  Florin, Frits: Wijsgerige antropologie en het religieuze bij Kierkegaard. Filosofie 19 (1):30-34, 2009.

132.  Groot, Ger: Vind je eigen waarheid. (Trouw-serie, dl.9: De grote filosofen: Søren Kierkegaard) Trouw 26.10.2012

133.  Goudappel, Hanneke: Christelijke filosofie nodigt uit tot verdieping (oratie Renée van Riessen). Friesch Dagblad 28.01.2012.

134.  Greven, Jan: Groot en tegelijk klein denken over de mens. (Rüdiger Safranski, Romantiek. Een Duitse affaire. Atlas, 2011). Laatste bijdrage Jan Greven in Trouw 05.09.2011.

135.  Groot, Ger: Denker over moderne tijd en secularisatie. Jan Sperna Weiland (1925-2011), filosoof. NRC Handelsblad 05.09.2011.

136.  Haijtema, Arno: Dood in Denemarken. Hoe voelt melancholie? de Volkskrant 02.11.2011.

137.  Hannay, Alastair, “Kierkegaard en het einde van de religie” (transl. from English Mea Flothuis) In: Rob Diemen (red.): Europees humanisme in fragmenten. Grammatica van een ongesproken taal. Nexus Instituut, Nexus vol. 50, 2008, pp. 266-79.

138.  Harinck, George: Betoverde herinnering. Is Kierkegaard daar? Over de ontvangst van de Deen onder Nederlandse protestanten. Liter. Christelijk literair tijdschrift, 12, nr. 54, 31-40, 2009.

139.  van der Heiden, Gert-Jan, Ten geleide [Kierkaard] Wijsgerig Perspectief 53 (no. 2), 2013, pp. 4-5.

140.  van der Heiden, Gert-Jan, Warm aanbevolen “Kierkegaard” Wijsgerig Perspectief 53 (no. 2), 2013, pp. 39-9.

141.  Herps, Bert: Visonair. Filosofie Scheurkalender, 365 bepalende filosofische ideeën en vermakelijke anekdotes. 11.05.2010. (uitgave FilMag)

142.  Ten Heuw, Suzan, “Dichter bij het christelijk religieuze of verder van huis dan ooit. Kierkegaards toepassing van het martelaarsbegrip op het eigen leven”, In de Waagschaal Nw. Jg. vol. 42, no. 5, 2013, pp. 145- 48.

143.  van Holst Pellekaan, Eduard: Gezocht: enkelingen, Volzin, magazine voor zinvol leven vol. 12, no. 18, 2013, pp. 3.

144.  Hoogendoorn, Maurice: Een christen gelooft in een absurde waarheid. Nederlands Dagblad 01.02.2013.

145.  Hoogendoorn, Maurice: Kierkegaard wilde een idee vinden om voor te leven. Nederlands Dagblad 03.05.2013.

146.  Houwen, Tim: Kierkegaard, tussen ethicus en estheet. (Eén vraag aan Pieter Vos). Trouw 01.02.2008.

147.  Huls, Jos, “Geloven is sterven in de afgrond van God. Over Vrees en beven van Søren Kierkegaard”, Speling vol. 63, no.1, 2011, pp. 92-6.

148.  Huls, Jos, “Het verborgen leven van de liefde. - Søren Kierkegaard”, Speling vol. 63, no.2, 2011, pp. 91-5.

149.  Huls, Jos, “Het beminnelijke misverstand van de liefde - Kierkegaard”, Speling vol. 63, no.3, 2011, pp. 89-94.

150.  Huls, Jos, “Het demonische in het muzikale - Kierkegaard over Mozarts Don Giovanni”, Speling vol. 64, no.1, 2012, pp. 90-5.

151.  Huls, Jos, “Kierkegaard over de natuur als onze leermeester in het zwijgen”, Speling vol. 64, no.2, 2012, pp. 73-8.

152.  Huls, Jos, “Kierkegaard over het eeuwig leven vóór de dood”, Speling vol. 64, no.4, 2012, pp. 64-9.

153.  Huls, Jos, “Biddend stil worden voor Gods woord - Kierkegaard”, Speling vol. 65, no.1, 2013, pp. 98-103.

154.  Huls, Jos, “Geduld in verwachting - Kierkegaard”, Speling vol. 65, no.2, 2013, pp. 81-7.

155.  Huls, Jos, “Angst voor het goede - Kierkegaard”, Speling vol. 67, no.1, 2015, pp.87-93.

156.  Ietswaart, Willem L., “Vrijheid en angst. Over Kierkegaards angsttheorie ‘Tussen mogelijkheid en werkelijkheid ligt de angst’“, Tijdschrift voor Psychoanalyse vol. 8, no. 2, 2002, pp. 77-92.

157.  Jansen, Nerina, “Søren Kierkegaard: haltes op die lewenspad”, Communicatio vol. 12, no. 2, 1986, pp. 2-8.

158.  Janssen, Mariska: Is dit wel wat ik wil? (n.a.v. Ziekte tot de dood, Boom, 2008). FilMag 18 (No,2):13-15, 2009.

159.  Keijzer, Jos de: Onverwacht apologetisch argument bij Kierkegaard. Reformatorisch Dagblad 14.04.2012.

160.  Knockaert, Veroniek, “Herinneren versus herhalen” [Kierkegaard en Lacan], Psychoanalytische Perspectieven vol. 19, no. 3, 2001, pp. 55-68.

161.  Kuijpers, Noor, “Kierkegaard en de ambiguïteit van de mens”, Filosofie vol. 24, no.6, 2014, pp. 10-5.

162.  Kuypers, Etienne: De utopische verbeeldingskracht als kritische cultuurfactor. Over de westerse cultuurcrisis, de ontmanteling van het kind en herstel van het vormingsidee. Acta Comp. XXI, 21-59, 2010.

163.  Lancelin, Aude, Marie Lemonnier: Søren Kierkegaard: absolute liefde. FilMag 18 (6):37, 2009.

164.  Landuyt, Sam: Søren Kierkegaard: tijdelijkheid en eeuwigheid - wezenlijkheid en existentie. Eeuwigheid van Wezen binnen de Context van Existentie, pp.55-128. In: Acta Comparanda Subsidia, 2010.

165.  van der Meij, Hendrik Wolfgang [onder pseud. Wolfgang], “Sören Kierkegaard”, De Nederlandsche Spectator [vol. 46], no.37, 1905, pp. 296-7.

166.  Meijer, Martijn: Anekdote. Filosofie Scheurkalender, Uw dagelijkse dosis inzicht en verbeelding. 24.07.2007. (uitgave FilMag)

167.  Meynen, Timon: Academische filosofie. Filosofie Scheurkalender, Uw dagelijkse dosis inzicht en verbeelding. 26.09.2007. (uitgave FilMag)

168.  Meynen, Timon: Bewondering. Filosofie Scheurkalender, 365 bepalende filosofische ideeën en vermakelijke anekdotes. 04.01.2010. (uitgave FilMag)

169.  Meynen, Timon: Over huilen, Dagb. IIIA 77. Filosofie Scheurkalender, 365 bepalende filosofische ideeën en vermakelijke anekdotes. 31.07.2010. (uitgave FilMag)

170.  Mommers, Jelmer, De Socrates van Kopenhagen. 200 jaar Kierkegaard. De Groene Amsterdammer vol. 137, no. 18., 2 mei, 2013, pp.24-29.

171.  Neef, Daan de: Dasein. Filosofie Scheurkalender, Uw dagelijkse dosis inzicht en verbeelding. 03.03.2003. (uitgave FilMag)

172.  Neef, Daan de: Canon van de filosofie. De 100 beste filosofieboeken aller tijden. Filosofie magazine / Veen Magazines, Diemen, 2008. 139 p., 24 x 22½ cm.

173.  Odé, A. W. M. (Arend Willem Mauritz?): Sören Kierkegaard. Kerkblad van de Nederlands Hervormde Gemeenten in de Ring Goes 9 (18) 05.09.1953.

174.  Odé, A. W. M.: Sören Kierkegaard. II. Kerkblad Ned. Herv. Gemeenten Ring Goes 9 (19) 19.09.1953.

175.  Odé, A. W. M.: Sören Kierkegaard. III. Kerkblad Ned. Herv. Gemeenten Ring Goes 9 (21) 17.10.1953.

176.  Pam, Max: Wij moeten naar de afgrond buigen. (Verwijzing naar A.J. Visser in Trouw 26.11.2008). de Volkskrant 27.11.2008.

177.  Peters, Arjan: Waarom Kierkegaard en Kafka nooit trouwden. de Volkskrant 18.05.2008.

178.  Pijper, J.: Ecce homo (veur Søren Aabye Kierkegaard, posthuum). Krödde, Grunneger tiedschrift vol. 11, no. 43:14, 1992.

179.  van de Poll, Wilfred: De risee van Kopenhagen. Trouw 10.06.2013.

180.  van de Poll, Wilfred: Leven in het teken van Kierkegaard [Lineke Buijs en Andries Visser]. Trouw 02.07.2013.

181.  de Reus, Tjerk, Pieter Vos, Cirkelen rond de kern, Analyse van een toespraak van Kierkegaard . CV-koers, opinieblad voor christen vandaag No. 3, 2012, pp. 69-71.

182.  Sixtus (W. R. Scholtens): Pentekeningen bij Kierkegaard-teksten. Filosofie 3 (1-4): resp. pag. 16, 25, 22, 17, 1993.

183.  Slootweg, Timo: Ter verdediging van het Christendom, Grondtrekken van Kierkegaards ethos van de bewapende neutraliteit. Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 69 (no. 4), 2008, pp. 382-410.

184.  Slootweg, Timo: Idee, Persoon, en ontmoeting bij Paul Scholten. Radix 38 (no. 1), 2012, pp. 15-30.

185.  Somers, Maartje: “Søren Kierkegaard haalde mij uit de orthodoxie” (Ab Klink). NRC Next 16.03.2011.

186.  van Stee, Annemarie, “Objectief onzeker en subjectief waar. Geloven volgens Kierkegaard” Wijsgerig Perspectief 53 (no. 2), 2013, pp. 6-12.

187.  Steenhuis, Henk: “We hebben twee leraren nodig: Socrates en Christus” (Renée van Riessen, n.a.v. oratie Leiden). Trouw 27.01.2012.

188.  Suurmond, Jean Jacques, Leer van de vogels en de lelies. Trouw 22.07.2014.

189.  Taels, Johan, Karl Verstrynge: Twee open brieven. Climacus en Anti-Climacus over de unieke interpretatie van Kierkegaards oeuvre. Filosofie 19 (1):23-29, 2009.

190.  van Tongeren, Wout, “Een performancekunstenaar avant la lettre? Over het theater in Kierkegaards oeuvre” Wijsgerig Perspectief 53 (no. 2), 2013, pp. 22-9.

191.  van Tongeren, Wout, Uitzinnige personages. Over Kierkegaards pseudonieme strategie als een onbedwingbaar toneelspel, Tijdschrift voor Filosofie vol. 75, no. 2, 2013, pp. 247-79.

192.  Redactie Trouw: De filosoof die dominee bleef. In memoriam Jan Sperna Weiland (1925-2011). Trouw 05.09.2011.

193.  Redactie Trouw: Seculier of christen, iedereen leest Kierkegaard [The Tablet, Fil.Mag.]. Trouw 13.05.2013.

194.  van Turnhout, Maurice: ‘Kierkegaard schuwde de donkere kanten niet’ [Geert Jan Blanken], Trouw 19.06.2013.

195.  van Turnhout, Maurice: ‘Kierkegaard gaf mij frisse kijk op het calvinisme’ [Maarten ‘t Hart], Trouw 17.07.2013.

196.  van Turnhout, Maurice: ‘Volgens Kierkegaard biedt angst nieuwe kansen’ [Alicja Gescinska], Trouw 31.07.2013.

197.  van Turnhout, Maurice: ‘Dankbaar voor een groot filosoof’ [Ad Verbrugge], Trouw 20.09.2013.

198.  van Turnhout, Maurice: ‘Kierkegaard was ideoloog van het terrorisme’ [Paul Cliteur], Trouw 23.10.2013.

199.  Van den Bergh, Rit: Jaarverslag van de Kierkegaard-werkgroep. Het gastmaal. ActaComparanda XIX:215-220.

200.  Verhoeve, P., “Publieke religie? Kierkegaard en Hegel over de rol van religie in het publieke domein”, Zicht: studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij [SGP] vol. 34, no. 2, 2008, pp. 57-62.

201.  Vos, Pieter: Een kleine bibliografie. Filosofie 19 (1):7-8, 2009.

202.  Vos, Pieter: Kierkegaards idee van de vervolgde waarheid. Filosofie 19 (1):35-39, 2009.

203.  Vos, Pieter, “Het menselijk tekort volgens Immanuel Kant. De morele kloof tussen morele wet en ons onvermogen ernaar te handelen”, Sophie Vol 3, (no. 1), 2013, pp. 22-5.

204.  Vos, Pieter, “Geen objectiviteit zonder subjectiviteit. Kierkegaard over leven in een verwetenschappelijkte cultuur”, Sophie Vol 3, no. 3, 2013, pp. 32-5.

205.  Vos, Pieter, “Is Kierkegaards ‘Enkeling’ een individualist? In de Waagschaal Nw. Jg. vol. 42, no. 5, 2013, pp. 132-135.

206.  de Vries, G., “De wijsgeer Sören Kierkegaard” (n.a.v. Entweder-Oder), Den Gulden Winckel vol. 4, no. 9, 1905, pp. 129-34.

207.  Walravens, Jan, “Een dichter, niet met Woorden maar met Gedachten: Kierkegaard”, Het Laatste Nieuws 26 juli, 1965

208.  Wetzels, Stephan: Over de Liefde voor Regine. Filosofie Scheurkalender, 365 bepalende filosofische ideeën en vermakelijke anekdotes. 08.08.2011. (uitgave FilMag)

209.  Zijlstra, Onno: Ter introductie. Leven en werken van Søren Aabye Kierkegaard. Filosofie 19 (1):2-6, 2009.

210.  Zijlstra, Onno: Religie en kunst bij Kierkegaard. Filosofie 19 (1):9-12, 2009.

211.  Zijlstra, Onno: Kierkegaard over geloof en individu in de abstracte samenleving. Filosofie 19 (1):16-22, 2009.

212.  van der Zwaag, Klaas, Kierkegaard: vlijmscherp criticus van de kerk. Reformatorisch Dagblad 07.01.2013.

213.  van der Zwaag, Klaas, Kierkegaard dit jaar breed herdacht. Reformatorisch Dagblad 07.01.2013.

214.  van der Zwaag, Klaas, “De mens is een mysterie tussen tijd en eeuwigheid. 200 jaar Søren Kierkegaard”, Sophie vol. 3, no. 2, 2013, pp. 4-9.


V      Recensies

 

215.  Aalders, W. J.: W. Leendertz, Sören Kierkegaard, Groningen 1913. StTijds 2 (11):1000-1002, 1913.

216.  AD boekenweekend: De actuele Kierkegaard. (Filosofie 19/1). Algemeen Dagblad 21.03.2009.

217.  Balk, C., Kierkegaard en Levinas (Renee van Riessen). In de Waagschaal Nwe Jg. vol 41, no. 11, 2012, 30.

218.  Berendsen, Desiree: Frits Florin, Geloven als noodweer: het begrip ‘het religieuze’ bij S. Kierkegaard. ANTW vol. 95, no.1, 74-76, 2003.

219.  ten Boom, Wessel H., Kierkegaard: zoeken naar eigen waarheid. Friesch Dagblad 02.01.2013.

220.  Brederode, Désanne: Leer het jezelf moeilijk maken, is de boodschap (Jan Keij, Kierke-gaard anders gezien. Over de denker die het verschil maakt, 2015). deVolkskrant 09.01.2016.

221.  Breebaart, Leonie, Visser volbrengt een grootse filosofische onderneming in slechts 89 bladzijden (Oorsprong en vrijheid), Trouw 10.06.2015.

222.  Eisses, Karel Th.: Honderdzestig jaar (in de voet)sporen van Søren Kierkegaard. Filosofie 18 (1):62, 2008.

223.  Graaf, F. de: Probleem van de Herhaling. Haagsche Courant 15.01.1966.

224.  Greven, Jan: Iets wordt pas overwonnen als er aan geleden is. Kierkegaard en Nietzsche kozen de eenzaamheid. (Peter Claessens, “Alle lust wil eeuwigheid. Het magistrale levensscenario van Friedrich Nietzsche.” De Arbeiderspers, 2009). Trouw 10.02.2009.

225.  Grit, Diederik: 160 jaar (in de voet)sporen van Søren Aabye Kierkegaard: Kierkegaard in het Nederlands taalgebied van 1846-2006. TijdSchrift voor Skandinavistiek 29 (nr. 1 & 2):245-248, 2008.

226.  Groot, Ger: Het lezen van Kierkegaards ‘Werken’ is een ongemakkelijk avontuur. Søren Kierkegaard, het begrip angst, (vert. Jan Sperna Weiland, herz. Frits Florin) 2009. NRC Handelsblad 19.06.2009.

227.  Gunning, J. H. JHz.: "Was wir lernen von den Lilien auf den Felde und den Vögeln untern der Himmel. Drei Reden von Søren Kierkegaard. Nach dem Dänischen frei bearbeitet". (Thienemann's Hofbuchhandlung, Gotha, 1891). StWV 29 (2):8, 1892.

228.  van der Heiden, Gert-Jan, Warm aanbevolen “Geert-Jan Blanken, Kierkegaard” Wijsgerig Perspectief 53 (no. 2), 2013, pp. 39-9.

229.  Hoving, Sanne: Met twijfel stuurt Kierkegaard zijn lezer naar religieus weten. (Filosofische Kruimels en Johannes Climacus, Damon, SKW). Trouw 17.05.2013.

230.  Janssen, Mariska (Andries Visser): De crisis ligt diep in jezelf. (De ziekte tot de dood) Trouw 26.11.2008.

231.  Kamphuis, Marco: Kierkegaards Wenen.(Arnout Weeda, “Het mysterie van Wenen. De creatieve zelfdestructie van een vermolmd keizerrijk”, De Bezige Bij, 2011). FilMag vol.21, no.5, 2012, pp.72-73.

232.  Klamer, Arjo:Ik buig het hoofd voor die liefde. (Wat de liefde doet) Trouw 01.12.2007.

233.  Leendertz, W.: Sören Kierkegaard, "Angst". (vert. uit het Deensch door S. van Praag, 1930). StTijds 20 (4):401,1931.

234.  Pauwels, C.F. o.p.: L. Dupré: Kierkegaards theologie of de dialectiek van het Christen-worden, Het Spectrum, 1957. Het Schild, maandschrift der Sint Willibrord-vereniging 36 (2):47, 1959.

235.  Poll, Wilfried van de: Kierkegaard begrijpen is geen sinecure. (Geert Jan Blanken: Een inleiding in zijn leven en werk, Ambo, Amsterdam, 2012). Trouw 23.01.2013.

236.  Robbers, H.: Martin Buber, "Die Frage an den Einzelnen", Berlin: Sehocken Verlag, 1936, Studiën 69 (134):183, 1936.

237.  Ronde, Michiel de: Søren Kierkegaard, Stadia op de levensweg 1 en 2 (1987). De Civitate 39 (1):62, 1988.

238.  Ros, Peter van der: “Een idee om voor te leven en te sterven” (2013) Kerk in de Stad (PGU) 20 (no.17), 8, 2013.

239.  Steenhuis, Peter Henk, De ziel geeft haar geheimen niet zomaar prijs. (Gerard Visser, Niets cadeau. Een filosofisch essay over de ziel). Trouw 01.04.2010.

240.  Steenhuis, Peter Henk, Nieuw leven voor oude woorden, maar zonder nostalgie. (Reneé van Riessen, De ziel opnieuw. Over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs). Trouw 15.01.2013.

241.  Van den Bergh, Rit: Søren Kierkegaard, “Wat de liefde doet” (2007). Acta Comparanda XIX:177-178.

242.  Van den Bergh, Rit: Jaarverslag Werkgroep Kierkegaard. Acta Comparanda XIX:215-220.

243.  Van den Bergh, Rit: “Pieter Vos, Kierkegaard lezen.” (2010). ActaComparanda XXI:231-232, 2010.

244.  Vries, Sietse de: Het temperament van Kierkegaard. (Søren Kierkegaard, Brieven). Leeuwarder Courant 01.05.2009.

245.  Zeldenrust, Harry: Angst en liefde bij Kierkegaard. (Geert Jan Blanken, Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk, 2012). Volzin, magazine voor zinvol leven 12, no. 17, 2013, 36.

246.  Zwaag, Klaas van der: Ethische theologen verwelkomden Kierkegaard. Eerste bibliografie over Deense denker voor Nederland. (160 jaar (in de voet)sporen van Søren Kierkegaard, 2007) Reformatorisch Dagblad 14.07.2007.

247.  Zwaag, Klaas van der: De plicht tot volwassenheid. (Motief: Opbouwende toespraken, 12-delige reeks van Buijten & Schipperheijn) Reformatorisch Dagblad 12.02.2011.

 

 

VIA  Sporen in boeken

 

248.  Aalders, Willem, De eeuw van zijn moeder. Nederlands Dagblad 28.12.2005.

249.  Barnard, Marcel, Gerda van de Haar: De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Beeldende kunst, film, theater, klassieke muziek, popmuziek, literatuur. [Sylvain De Bleeckere:Het Lazarus motief in de Deense film, 438-440]. Meinema, Zoetermeer; Pelckmans, Kapellen, 2009. 694 p., 25x18 cm.

250.  Bataille, Georges, De innerlijke ervaring (L’expérience intérieure), vert. uit het Frans Laurens ten Kate, voorw. Laurens ten Kate en Wim Kuijt, Hilversum: Gooi en Sticht, 1989.

251.  Beek, M.A., C.J. Bleeker, W.J. Kooiman, C.W. Mönnich, G.C. van Niftrik, J.N. Sevenster, E.L. Smelik, Maskerspel voor Dr. W. Leendertz. Zeven essays. Amsterdam: Theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam/Bussum: Moussault’s Uitgeverij 1955. 176 p., 21x13 cm.

252.  Bel, Jacqueline: Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Bert Bakker, Amsterdam, 2015. 1141 p., 25x18 cm.

253.  Berendsen, Desiree, Theo Hettema (red.): Met passie. Jong, theoloog, en predikant. 13 portretten. Kok, Kampen, 2004. 149 p., 22x14½ cm.

254.  Bernaerts, Lars, Hans Vandevoorde, Bart Vervaeck, Jan Walravens en het experiment. Gent: Academia Press, 2011, 229 p., 24x16 cm.

255.  Boonzaaijer, Stephen: Thuiskomen bij God. Een relationele ontvouwing van het christelijk geloof. Kok, Kampen, 1994. 339 p., 22x15 cm.

256.  Botul, Jean-Baptiste: Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken. (vert. uit het Frans Chris Doude van Troostwijk (Ianua, projecten voor denkcultuur)). Agora, Kampen, 2004. 94 p., 20x12½ cm.

257.  de Breij, Claudia: Neem een geit: leven voor gevorderden. Lebowski, Amsterdam 2015. 240 p., 23 cm.

258.  Februari, M. & Marjolijn Drenth: Een pruik van paardehaar & Over het lezen van een boek: Amartya San en de onmogelijkheid van de Paretiaanse liberaal. (Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg). Querido, Amsterdam, 2000. 223 p., 23 cm.

259.  Februari, M. (pseud. Marjolijn Drenth von Februar) & Marjolijn Drenth: Een pruik van paardehaar & Over het lezen van een boek: Amartya San en de onmogelijkheid van de Paretiaanse liberaal. Querido, Amsterdam, 2000. 220 p., 23 cm.

260.  Dethier, Hubert: Op de gelukzalige eilanden. Leopold Flam en de utopie. Dl. 5. De beet van de adder. Brussel: VUBPress 2010, 733 p., 24x17 cm.

261.  Glas, Gerrit: Wat is christelijke filosofie? Oratie Vrije Universiteit, Amsterdam. 25.06.2010.

262.  Greven, Jan: De bijbel van mijn jeugd. Bert Bakker, Amsterdam, 2005. 127 p., 20x12½ cm.

263.  Groot, Aart de: Eugen Drewermann, pp. 479-497. In Denkers en religie. Kritiek, traditie en nieuwe orientatie in de twintigste eeuw. (Hans Achterhuis, Jan Sperna Weiland, Sytske Teppema, Jacques De Visscher, red.). Diemen: Veen Magazines, 2010, 534 p., 25x18 cm.

264.  Hengel, W.A. van, E.J. Diest Lorgion: Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa, deel 3. D.Noothoven van Goor, Leiden, 1866, 340 p.

265.  Henriques, Fernando: Facetten der liefde. Een sociologie der sexualiteit. (vert. uit het Engels A. Raanhuyse). De Egelantier, Antwerpen [1961]. 460 p., 22x14½ cm.

266.  Hofstee, Willem: Goden en mensen. De godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw 1890-1950. (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Kok Agora, 1997. 271 p., 22x15 cm.

267.  Hulsman, G.: Romantische en wijsgeerige werken van Henrik Ibsen. P. Noordhoff, Groningen, 1917. 227 p., 20x12 cm.

268.  Kaiser, Franz-W.: Biografie, pp. 9-33, in Mark Rothko, uit de collectie van de National Gallery of Art Museum in Washington, Gemeentemuseum Den Haag / Hannibal, Veurne, 2014, 192 p., 30x25 cm.

269.  Kaiser, Franz-W.: Het goddelijke in de kunst, pp. 43-59, in Mark Rothko, uit de collectie van de National Gallery of Art Museum in Washington, Gemeentemuseum Den Haag / Hannibal, Veurne, 2014, 192 p., 30x25 cm.

270.  Klukhuhn, André: Alle mensen heten Janus. Het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst. Bert Bakker, 2008. 916 p., 24x16 cm.

271.  Koning, Petra de: ‘Zonder de rede is leven zinloos’. De Vlaamse filosoof Etienne Vermeersch over euthanasie, Wallonië. God en de islam. NRCHandelsblad 29.03.2008.

272.  Kristeva, Julia: Liefdesgeschiedenissen. Een essay over verleiding en erotiek. (vert. uit het Frans Henk van der Waal). Contact, Amsterdam, 1991. 446 p., 21x13½ cm.

273.  Küng, Hans: Omstreden waarheid. Memoires. (vert. uit het Duits Ton van der Stap). Ten Have, Kampen, 2008. 24½x16½ cm.

274.  Lemniscaat Filosofenkwartet [Kierkegaard bij de vier existentialisten]. 2008.

275.  Marinoff, Lou: Geen pillen maar Plato! Filosofie als oplossing voor alledaagse problemen. (vert. uit het Engels de Redactie). Archipel, Amsterdam / Antwerpen, 1999. 363 p., 21½x13½ cm.

276.  McGrath, Alister: Christelijke spiritualiteit. Een inleiding. (vert. uit het Engels H.A. Ferguson-Postma). Kok, Kampen, 2002. 264 p., 24x15½ cm.

277.  van der Meiden, Willem, ‘Zoo heerlijkeenvoudig’. Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland, Hilversum: Verloren, 2009, 462 p., 28x20 cm.

278.  Miskotte, Karel Heiko, In de Waagschaal, gekozen en ingeleid door Willem Barnard en J.J. Buskes. Amsterdam, U.M. Holland, 1960, 261 pp.

279.  Molier, Gelijn, Timo Slootweg: Soevereiniteit en recht: een begripsverkenning. In: Gelijn Molier en Timo Slootweg (eds.) Soevereiniteit en Recht. Rechtsfilosofische beschouwingen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2009, pp. 11-31.

280.  Niclasen, Hanse Arne, François Beautier, Jørn Boisen, Hélène Coville: Noord-Europa, The Reader’s Digest, Amsterdam/Brussel, 2003, 160 p., 29½x23½ cm.

281.  Pratley, Tatiana, Hoe zekerheid het theater verliet. De transformatie van ontologische twijfel naar meerduidigheid in postdramatisch theater. (Masterscriptie Kunsten Cultuur en Media) s1480308, 30 augustus 2012, internet downloadable.

282.  Precht, Richard David: Liefde voor gevorderden. (vert. uit het Duits Gerda Meijerink). Scriptum / Lannoo, 2009.

283.  Rasker, A. J.: De Nederlands Hervormde Kerk vanaf 1795 - Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de negentiende en twintigste eeuw. Kok, Kampen, 19863 (opn. herz., verm.), 19946, 20047, 539 p., 24½x16½ cm.

284.  Reestman, Karel: Leeftijd en levensloop. 4001 spreuken over ouder worden. [539, 1486, 1499, 2036, 2895, 3767, 3905]. Damon, Budel, 2005. 511 p., 24½x15 cm.

285.  Ridder, Ab W.: Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde, en angst, toegespitst op het Oude Testament. (Ook als proefschrift VU, Amsterdam). Boekencentrum, Zoetermeer, 2002. 231 p., 24x16 cm.

286.  Rønberg, Lene Bøgh: Huiselijk leven in twee gouden eeuwen - invloeden en verbanden. pp. 72-141. In: Twee Gouden Eeuwen. Schilderkunst uit Nederland en Denemarken. Rijksmuseum, Amsterdam / Waanders, Zwolle / Statens Museum for Kunst, Kopenhagen, 2001. 184 p., 29x24½ cm.

287.  Smelik, E.L.: Pastoraat en masker, pp. 154-176. In: Maskerspel, voor Dr. W. Leendertz (M.A. Beek, C.J. Bleeker, W.J. Kooiman, C.W. Mönnich, G.C. van Niftrik, J.N. Sevenster, E.L. Smelik). Moussault, Bussum, 1955. 176 p.

288.  Slootweg, Timo: Over de grondslag van de beslissing. Inleiding tot Scholtens Beschouwingen. In: Ellian, Afshin, Slootweg, Timo, Smith, Carel (Eds.) Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten. Deventer: Kluwer, 2010, pp. 1-27.

289.  Slootweg, Timo: Over de grondslag van de beslissing. Naschrift bij Paul Scholten’s Beschouwingen. In: Paul Scholten. Dorsten naar gerechtigheid.(Red. Timo Slootweg). Deventer: Kluwer, 2010, pp. 421-443. (448 p, 25x16 cm).

290.  Steinz, Pieter, Made in Europe. De kunst die ons verbindt. Nieuw Amsterdam, Amsterdam, 2014. 432 p., 23x16 cm.

291.  Stoker, Wessel, Het schone en het sublieme, de kunst van religieuze kunst. Afscheidsrede VU, Amsterdam, Vrije Universiteit, 15.12.2011.

292.  Stoker, Wessel, Kunst van hemel en aarde. Het spirituele bij Kandinsky, Rothlo, Warhol, en Kiefer. Zoetermeer: Meinema, 2012, 216 p., 23x14½ cm.

293.  Straatsma, Anne Klaas: Vlucht en toevlucht. Amsterdam: UMHolland, 1949. 193 p., 21x15½ cm.

294.  Taylor, Charles: Bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit. (vert. uit het Engels Marjolijn Stoltenkamp; inl. Joep Dohmen: Over Charles Taylor en zijn Bronnen van het zelf, pp. 7-27). Lemniscaat, Rotterdam, 2007. 773 p., 24x16 cm.

295.  Tellingen, N. van: H. Hasper, een omstreden hymnoloog. Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1980. 181 p., 20x13½ cm.

296.  Vermeulen, Petrus Jacobus: Index librorum quibus Biblitheca Academiae Rheno-Trajectinae ab anno 1841 exeunte usque ad annum 1855 locupletata est. Bibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht, 1855, p. 351. [vermelding proefschriften S.A. Kierkegaard en P.C. Kierkegaard]

297.  Vries, Jan de: Henrik Ibsen. Zes voordrachten. Boosten en Stols, Maastricht, 1924. 275 p., 21½ x15½ cm.

298.  Winston, Robert: Het verhaal van God. Een persoonlijke zoektocht in de wereld van geloof en wetenschap. (vert. uit het Engels Susanne Castermans-Nelleke). Kok, Kampen, 2007. 400p.

299.  Witkowska, Monika, Joanna Hald: Capitool Reisgidsen Denemarken. Van Reemst Uitgeverij, Houten/Unieboek, 2006. 320 p., 22½x13½ cm.

300.  Zehentbauer, Josef: De troost van melancholie. De droevige lichtheid van het bestaan. (vert. uit Duits Francis Hijszeler). Agora, Kampen / Lannoo, Tielt, 2002. 222 p., 22x13½ cm.

 

 

VIC  Sporen in literaire werken

 

301.  Blicher-Clausen, Jenny: Het verloren Tooverland. (vert. uit het Deensch door D. Logeman-van der Willigen). H. Honig, Utrecht, 1903, 193012. 241 p., 21x16 cm.

302.  Brederode, Désanne van: Barsten. Zomerdagboek. L.J. Veen. Amsterdam/Antwerpen, 2005. 237 p., 21x13½ cm.

303.  Bremer, Frederika, Charlotte Quiding-Bremer: Frederike Bremer: haar leven, hare brieven en nagelaten geschiften II. [Brief nov. 1855, pp. 111-112] (naar de Hoogduitsche uitgave door Wilhelm Diederich Statius Muller, predikant te Schiedam). De Erven Loosjes, Haarlem, 1870.

304.  Grunberg, Arnon: De Mensheid zij geprezen. Lof der Zotheid 2001. [15,38,42]. Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2001. 127 p., 20x12½ cm.

305.  Guldberg, Torben: Over het bestaan van liefde. (vert. uit het Deens Gerard Cruys), Breda: De Geus, 2009. 448 p.

306.  Hart, Maarten ‘t: De droomkoningin. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1980, 199219. 212 p., 19x12 cm.

307.  Hustvedt, Siri: Het verdriet van een Amerikaan. (vert. uit het Engels Marian Lameris en Liesbeth Teixeiro de Mattos). De Bezige Bij, Amsterdam, 2008. 348 p., 22x14 cm.

308.  Hustvedt, Siri: Een geschiedenis van mijn zenuwen. (vert. uit het Engels Ineke Lenting). De Bezige Bij, Amsterdam, 2010. 236 p., 21½x13½ cm.

309.  Hustvedt, Siri: De zomer zonder mannen. (vert. uit het Engels Caroline Meijer, Saskia van der Lingen). De Bezige Bij, Amsterdam, 2011. 223 p., 21½x13½ cm.

310.  Hustvedt, Siri: De vlammende wereld. (vert. uit het Engels Auke Leistra). De Bezige Bij, Amsterdam, 2014. 476 p., 21½x13½ cm.

311.  Jellema, C.O.: De schaar van het vergeten. Gedichten. Em. Querido, Amsterdam, 1981, 39 p., 20x12½ cm.

312.  Jong, Erica: Isadora’s Blues (Een leven in uitvoering). (vert. uit het Engels Annelies Hazenberg). Het Spectrum, Utrecht, 19911,2. 290 p., 23½x15 cm.

313.  Lindgren, Torgny: In het water van de Bonte Bladen. Vertellingen. (vert. uit het Zweeds Bertie van der Meij). De Bezige Bij, Amsterdam, 2001. 240 p., 20x12½ cm.

314.  Lucebert: Verzamelde gedichten, p. 423-424. De Bezige Bij, Amsterdam, 2002. 912 p., 24x17½ cm. (oorspr. Ongebundelde gedichten (afd. 1949-1951), 1974)

315.  Meijer, Maaike: M. Vasalis. Een biografie. Amsterdam: G.A. van Oorschot 2011. 967 p., 23x14½ cm.

316.  Nesser, Håkan, Van Veeteren en de zaak-G. (vert. uit het Zweeds Ydelet Westra), De Geus, Breda, 2003, 473 p., 22 cm.

317.  Nesser, Håkan, De eenzamen. Literaire thriller in de Barbarotti-reeks. (vert. uit het Zweeds Ydelet Westra), De Geus, Breda, 2013, 533 p., 22 cm.

318.  Strandbygaard, Ulrikka: Labyrint der liefde. (vert. uit het Deens Gerard Cruys). De Geus, Breda, 2001. 416 p., 20½x13 cm.

319.  Vizinczey, Stephen, Loflied op de rijpe vrouw. (vert. uit het Engels Dolf Koning, bewerking Carla Hazewindus). Amsterdam, Lebowski, 1967, 20104, bewerkt. 234 p., 22x14½ cm.

320.  Wassmo, Herbjørg: Het boek Benjamin. (vert. uit het Noors Paula Stevens). De Geus, Breda, 1997. 477 p., 21½x12½ cm

321.  Wassmo, Herbjørg: Het boek Karna. (vert. uit het Noors Paula Stevens). De Geus, Breda, 1999. 573 p., 21½x12½ cm.

322.  Wiener, Lodewijk Henri Wiener: Koningswater. Gedrenkte verhalen. Contact, Amsterdam/ Antwerpen, 2009. 318 p., 20x12½ cm.

323.  Zweig, Stefan: De wereld van gisteren: herinneringen van een Europeaan. (vert. uit het Duits F.W. van Heerikhuizen). Allert de Lange, Amsterdam, 1948. 532 p.

324.  Zweig, Stefan: De wereld van gisteren: herinneringen van een Europeaan. (vert. uit het Duits Willem van Toorn). Privé-domein 168, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1990, 20072, 20094. 431 p., 22x14 cm.

 

 

 

VII   Sporen in tijdschriften en kranten

 

325.  Amelink, Herman: Het christendom in één band. Kerkhistoricus Diarmaid MacCulloch verbindt heden en verleden in een ideaal handboek. (A History of Christianity. The First Three Thousand Years, Penguin Books, Het Spectrum, 2010). NRC Handelsblad 02.04.2010.

326.  Assche, Armand van: De hoed van Kierkegaard (Anton Ent). Ons Erfdeel vol. 28, no. 2, 1985, pp. 265-267.

327.  Barnard, Benno, Hap, zegt de tijger. God mag weer in de letteren, maar hoe ver gaat de verdraagzaamheid voor religieuze schrijvers eigenlijk? Trouw letter & geest 11.01.2014.

328.  Boelens, Jan: Een filosoof die concreet en dicht bij menselijke vragen bleef. (In memoriam Bernard Delfgaauw). Trouw 28.08.1993.

329.  Boevink, Wim: klein verslag: De lange omweg naar Joni Mitchell (Zadie Smith). Trouw 20.12.2012.

330.  Carly: Doordenkers. Rails 3-4:20, 2007.

331.  Dijkstra, Elselien, Dennis Schutijser: Ken uzelf! De Big Five uit de klassieken, Filosofie Magazine vol. 14, no.3, 2005, pp. 40-3.

332.  Eugelink, Liesbeth: “Veel godsdiensten zijn godslasterlijk”, Marjolijn Februari over schrijven, de beperkte mens en het geloof. NRC Handelsblad 03.05.2008.

333.  Filosofie Magazine: Estheet of ethicus - Kierkegaards Entweder/oder. Haus am Waldsee, Berlin. Fil. Mag. vol. 21, no. 9, 2013, p. 74.

334.  van de Graaf, Belinda: Verwarde professor wordt onthaald als de verlosser. (Woody Allen, Irrational Man). Trouw 21.08.2015.

335.  Groot, Ger: Begrijp de wereld van nú, lees de filosofen. Trouw 25.08.2012.

336.  Groot, Ger: De nieuwe benepenheid. Trouw 28.05.2013.

337.  Grunberg, Arnon: Vooruitgang, de Volkskrant 12.12.2015.

338.  Hagg, Maarten, Meer van Christus, minder christendom.[Christen-anarchisten] Nederlands Dagblad 26.06.2004.

339.  Hakkenes, Emiel, Seculier of christen, iedereen leest Kierkegaard. Trouw 13.05.2013.

340.  Heynen, Pieter: Edvard Munch: Liefde, angst en dood. de Volkskrant 07.02.1981.

341.  Kierkegaard: “Hoe meer men zich begrenst, des te vindingrijker wordt men”, Tandartspraktijk vol. 27, no 2., 2006, pp. 120.

342.  Kierkegaard: Literaire kattenkalender 28-31 december 2015.

343.  Knipsel met kop en tekening Kierkegaard in Trouw 11.02.1992. Filosofie 2 (2):42,1992.

344.  Knipsel over 12-delige boekenserie “De grote filosofen” in Trouw. Trouw 25.08.2012.

345.  Lysy, Anne, Vrouwen en angst tussen genot en verlangen. Een lectuur van Seminarie X [Lacan]. Inwit, Tijdschrift voor Psychoanalyse van de New Lacanian School, vol. 1, 2005, pp. 182-99.

346.  Messeman, Sofie: Als een man het gemaakt heeft. (Siri Hustvedt: De vlammende wereld, 2014). Trouw LG 28.06.2014.

347.  Os, Henk van: De klauw van Abrahams hand. Trouw Biblia 06.12.1991.

348.  Peters, Arjan: Pseudoniem. Schrijven is jezelf uitvinden - of een ander; over de schrijver en zijn schuilnaam, de Volkskrant 19.10.2000.

349.  Philosoft: Rol van de filosofie voor uw geestelijke hygiëne. Filosofie met een knipoog. Een grap, maar in stijl. Aanknopingspunt voor diepzinnige overpeinzingen tijdens het eenzame toiletbezoek en voor uitgebreide gesprekken daarna.[o.a. Kierkegaard] Orange House, Edam.

350.  van de Poll, Wilfred: Human schetst nieuwe reeks duivelse dilemma’s. Trouw 02.11.2012.

351.  Poorthuis, Marcel, Jacques Lacan en het nut van morele plichten die geen nut hebben. Trouw 27.04.1995

352.  vande putte, guy: kulturele betrekkingen tussen de nederlanden en denemarken.2. Ons Erfdeel 19 (3), 335-350,1976.

353.  Ruyters, Jann: Geen mannen, geen stress. Siri Hustvedt en Monica Ali fantaseren over een herstellingsoord voor vrouwen. (Siri Hustvedt: Een zomer zonder mannen, De Bezige Bij, 2011). Trouw 16.07.2011.

354.  Schouten, Rob: Meedoen met de media. Trouw 04.01.10.

355.  Simon, Coen: Filosoferen is makkelijker als je denkt. Trouw Tijd 23.11.2013, p. 40.

356.  Stellwagen, A.W.: Een blik op den staatkundigen toestand in Denmarken tot 1873. Vaderlandsche Letteroefeningen 114 (Nieuwe serie Jg. 11, Eerste deel Wetenschap en Belletrie), 681-704, 1875.

357.  Suurmond, Jean-Jaques: Hoezo ‘ja’ zeggen tegen mijn leven, ik ben er toch al? Trouw 14.09.2010.

358.  Suurmond, Jean-Jaques: Flirten met God? Een blauwe plek kun je krijgen. Trouw 24.05.2011.

359.  Turnhout, Maurice van: ‘Verramsjen is oneerbiedig’ Uitgeverij Damon van Jos, Marleen en Jenny van de Laar, Trouw 29.10.2014.

360.  Valk, Arno van der: Alfred Issendorfs terugkeer naar het Noorden. Noorse belangstelling voor Nooit meer slapen. De Parelduiker 1 (5 december):26-35, 1996.

361.  Vannieuwenhove, Henk: Leuvens team zoekt koninklijk DNA in Burundi. Campuskrant, Tijdschrift van de K.U. Leuven, 23(2). 26.10.2011.

362.  Verkerk, Maarten J., Film als hedendaagse profetie [The Matrix], NederlandsDagblad, 09.03.2007

363.  Vuijsje, Herman: Voortschrijdend inzicht. Het lijden voorbij - Over moderne bedevaart. Trouw LG 16.04.2011.

364.  Wagendorp, Bert, Stefan, de Volkskrant 13.02.2014.

365.  Wal, Koo van der: Is de vrijheid van godsdienst in de moderne multiculturele samenleving nog een hanteerbaar recht? Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 39 (No. 2), 133-157, 2010.

366.  Walravens, Jan, Het pessimisme van William Faulkner. De Vlaamse Gids vol. 31, 1947, 531-540.

367.  Wind, Wilna: Stop met risicoselectie in de gezondheidszorg, Trouw 24.12.12.

 

Nederlandstaligen over Kierkegaard in het Engels, Duits, Frans

 

Stoker, Wessel, “The Place of Art in Kierkegaard’s Existential Aesthetics”, Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology vol. 71, no. 2, 2010, 180-96.