Wim R. (Sixtus) Scholtens, 1925-2000, karmeliet

 
     
  Beeldje door Sixtus in Hong Kierkegaard Library; Foto Karel Th. Eisses
Wim Scholtens, de grote Kierkegaard vertaler en kunstenaar, vertaalde vaak teksten voor wie er om vroeg ten behoeve van scripties e.d. Deze teksten zijn waarschijnlijk nooit gepubliceerd in algemeen toegankelijke vorm.

Kunnen we deze teksten verzamelen, en postuum uitgeven? Hierbij een oproep aan diegenen die bekend zijn met deze teksten, deze aan mij te sturen.

Scholtens als kunstenaar is een onbekend terrein. In verschillende publicaties duiken wel pentekeningen van zijn hand op, en nevenstaand beeldje.

We zouden graag een compleet beeld willen krijgen van Wim Scholtens als kunstenaar en ter gelegener tijd daarover willen publiceren. Wie helpt?

Beeldje door Sixtus in Howard and Edna Hong Kierkegaard Library, Northfield MN
(Foto: Karel Th. Eisses©)

 

 

     
  Inhoudsopgave artikelen drs Wim Sixtus Scholtens (1925-2000)

Drs Wim R. Scholtens was karmeliet en na filosofische en theologische studies te Merkelbeek, tot 1965 werkzaam aan lycea te Deventer en Oss. In 1970 deed hij zijn doctoraal Oosterse wijsbegeerte aan de theologische faculteit te Nijmegen. Hij vertaalde Kierkegaard en was tevens beeldend kunstenaar.

Over bidden bij Kierkegaard:

Je kunt het niet leren. Speling 22: 181-191, 1970

Gebeden van Kierkegaard. Tijdschrift voor Geestelijk Leven 27: 409-420, 1971

Teksten over doel en methode van gebed. TGL 27: 259-266, 1971

Over bidden en danken. TGL 28: 485-494, 1972

Schriftmeditatie bij Søren Kierkegaard. TGL 31: 233-241, 1975

Andere:

Het tragi-komische bij Søren Kierkegaard; Speling 23: 57-71, 1971

Kierkegaard en de gewone man; Jeugd en cultuur 18: 11-15, 1972 - 1973

Søren Kierkegaard; Intermediair 10 (20): 7-11, 1974

Kierkegaard en Socrates. De plaats van de ironie in het geestelijk leven; TGL 30: 203-207, 1974

Oecumene en mede-menselijkheid bij Søren Kierkegaard; Kosmos en Oecumene 9: 139-145, 1975

Gods voorzienigheid bij Kierkegaard; TGL 32: 486 - 493, 1976

Politiek en Evangelische Raden bij Søren Kierkegaard; TGL 33: 298-309, 1977

Søren Kierkegaard: angst en emancipatie; Kultuurleven 47 (2): 721-736, 1980

Kierkegaard, Jezus en de brave burgerij; TGL 37: 4 –17, 1981

De mystieke geëngageerdheid van Søren Kierkegaard; Speling 33: 37-41, 1981

Kierkegaard: ‘enkeling’ als protest tegen nivellering; Speling 34: 52-57, 1982

Kierkegaards Utopia: Gemeenschap in Caritas; Speling 34: 77-81, 1982

Humor raakt het wezen van de mens; Speling 40: 6-13, 1988

Flierefluiter, vrouwenhater, feminist. Kierkegaards opvattingen over de vrouw; Mara, tijdschrift voor feministische theologie 3 (2): 33-38, 1989-1990

Kierkegaards Jezusbeeld; Interpretatie 2 (juni): 8, 1994

Kierkegaard en zijn bijbel; Interpretatie 2 (september): 9 - 10, 1994

De filosoof en het sprookje; Filosofie 4 (2): 40 - 41, 1994

Kierkegaard en zijn moedertaal; Filosofie 4 (6): 4-5, 1994

Kierkegaard over ‘aethervervuiling’; Filosofie 4 (6): 12, 1994

Kierkegaard en het Hebreeuws; Interpretatie 3 (januari): 28-30, 1995

Kierkegaard en de riooljournalistiek; Filosofie 5 (2): 26 - 29, 1995-1996

vertaling van Kierkegaard: Vier stichtelijke toespraken (1843), No 1, over Job. (Ongepubliceerd ongeveer 1991-92)