Dit schema is oorspronkelijk samengesteld door Darío González, en gepubliceerd in Enrahonar. Revista de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, n. 28 (1998), geredigeerd door Gerard Vilar and Begonya Saez Tajafuerce. Van het Internet gehaald en voor het Nederlandse taalgebied aangepast door Karel Th. Eisses vanaf 2005. Gekleurde velden geven aan dat het originele werk geheel of gedeeltelijk vertaald is. De kleuren links en rechts zijn meer gelijk, naarmate er meer van het werk vertaald is. Verschillende tinten geven weer dat er meerdere vertalingen bestaan.

 

Søren Kierkegaards Skrifter, Copenhague 1997- (SKS)*  

COMPLETE WERKEN, niet integraal vertaald in het Nederlands.

Met ingang van 2006 is door uitgeverij DAMON te Budel gestart met de uitgave van Søren Kierkegaard Werken (zie onder links)

 

Samlede Værker, Copenhague 1962-1964 (SV3)    
Samlede Værker, Copenhague 1910-1936 (SV2)

Samlede Værker, Copenhague 1901-1906 (SV1)

   
Jaar Pseudoniem Originele titel       Nederlandse uitgaven (gekleurde achergrond) en/of Nederlandse titels
1834- 1836   Bladartikler fra Tiden før «Forfatterskabet» XIII 1 13 Krantenartikelen die aan het "schrijverschap" voorafgaan
1834 A.   Ogsaa et Forsvar for Quindens høie Anlæg   Nog een verdediging van de hoge aanleg van de vrouw
1836 B. Morgenbetragtinger i Kjøbenhavnsposten Nr. 43 Ochtendbeschouwingen in Nº 43 van Kjøbenhavnsposten
1836 B. Om Fædrelandets Polemik Over de polemiek in Fædrelandet No 82 en 83
1836 -- Til Hr. Orla Lehmann Aan de Heer Orla Lehmann
1838 -- Af en endnu levendes Papirer XIII 1 1 Uit de papieren van iemand die nog leeft
1841 -- Om Begrebet Ironi, med stadigt Hensyn til Socrates XIII 1 1 Over het begrip ironie. (vert. Willem Breeuwer, inl. Wim R. Scholtens). Boom, Amsterdam/ Meppel, 1995. 142 p.

 

1843     Enten-Eller I I 2 2 Of/Of. Een levensfragment. Uitgegeven door Victor Eremita (vert./ann. Jan Marquart Scholtz). Boom, Amsterdam, 2000. 884 p.; Nieuwe editie, 2007, 793 p, met inleiding van Andries Visser, pp, 7-27.
Victor Eremita   Forord    
A. Diapsalmata DIAPSALMATA: In: De naakte waarheid. Aforismen en andere korte notities. (vert./inl. W.R. Scholtens). Ten Have, Baarn, 1974. 103 p.
De umiddelbare erotiske Stadier De onmiddellijke erotische stadia of het muzikaal-erotische. Over Mozarts Don Giovanni. (vert. Renée Vink, inl. Etty Mulder). Plantage/G en S, Leiden, 1991. 136 p.
Det antike Tragikes Reflex i det moderne Tragiske

De weerspiegeling van het antieke tragische in het moderne tragische, Een proeve van het fragmentarische streven

Skyggerids

Schaduwbeelden-Psychologisch tijdverdrijf;

Den Ulykkeligste De ongelukkigste-Een begeesterde toespraak; Keur uit de werken van Soren Kierkegaard (vert. R. Chantepie de la Saussaye-Martin). De Erven Bohn, Haarlem, 1905, 1906, 1919, 326 p.
Den første Kjærlighed De eerste liefde
Vexel-Driften Uit: De drang tot afwisseling. (vert. Annelies van Hees). De Tweede Ronde, tijdschrift voor literatuur 13 (3, Don Juan-nummer):72-75, 1992.
Forførerens Dagbog Het dagboek van de verleider. (vert. Jan Marquart Scholtz,nawoord Egil Törnqvist). De Arbeiderspers, Amsterdam, 1981. 211 p. Het dagboek van de verleider, pp. 183-209. (ingekorte vert. Erica Weeda). In: Hoe te beminnen. Filosofen over seks. Meulenhoff, Amsterdam, 2007. 331 p

1843

B.

Enten-Eller II II 3 3 Of/Of , een band met deel 1
  Ægteskabets æsthetiske Gyldighed

De ethische geldigheid van het huwelijk

Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse

Het evenwicht tussen het esthetische en het ethische in de uitwerking van de persoonlijkheid.
Ultimatum Ultimatum
  -- Atten opbyggelige Taler   4 5 Opbouwende toespraken 1843-1845, (vert. Hans van Munster†, geheel herzien door Udo Doedens, Annelies van Hees en Pieter Vos, nawoord Pieter Vos, pp. 507-33), Damon, Budel, SKW deel 8, 2011, 613 p.
1843   To opbyggelige Taler III Twee opbouwende redevoeringen. I in Redevoeringen (vert. H. van Munster). Prisma 484, Het Spectrum, 1959. Twee opbouwende redevoeringen: in Voor die ene die lezen wil. Vijf opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs en Andries Visser). Kierkegaards toespraken 7. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013, 143 p.
1843   Tre opbyggelige Taler III Drie opbouwende redevoeringen. III in Kultuurleven 30:751-767, 1963 (vert. F. Florin) Drie opbouwende redevoeringen:: in Voor die ene die lezen wil. Vijf opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs en Andries Visser). Kierkegaards toespraken 7. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013, 143 p.
1843   Fire opbyggelige Taler IV Vier opbouwende redevoeringen. I (vert. Jonker, 1880; ongepubl. vert W.Scholtens in J. Spijkers-Bouwhuis, 1992) Vier opbouwende redevoeringen.
1844   To opbyggelige Taler IV Twee opbouwende redevoeringen. Twee opbouwende redevoeringen.
1844   Tre opbyggelige Taler IV Drie opbouwende redevoeringen. III in Stichtelijke Redenen (vert. R. Chantepie-Martin) De Erven Bohn, 1918; Redevoeringen (vert. H. van Munster). Prisma 484, Het Spectrum, 1959. Drie opbouwende redevoeringen.
1844   Fire opbyggelige Taler V Vier opbouwende redevoeringen. II in Stichtelijke Redenen (vert. R. Chantepie-Martin) De Erven Bohn, 1918 Vier opbouwende redevoeringen.
1843 Constantin Constantius Gjentagelsen III 5 4 De herhaling. (vert. Johan Vanderveken, inl. Leopold Flam). Boekengilde Die Poorte, Antwerpen, 1958, 143 p. De herhaling. (vert. Annelies van Hees, nawoord Johan Tael, pp. 119-39). Damon, Budel, 2008, 151 p. SKW dl 3  

1843 Johannes de silentio Frygt og Bæven III 5 4 Vrees en Beven. (vert. Siegfried van Praag, noten A.B. Drachmann). De Gulden Ster, Amsterdam, 1932; C. J. Terwee, Putten, 1937². 156 p. Vrees en Beven. (vert./inl./verkl. W.R. Scholtens). Ten Have, Baarn, 1983. 176 p. Vrees en Beven.
(vert./verkl. Andries Visser; nawoord Karl Verstrynge). Damon, Budel, 2006. 168 p.
1844 Johannes Climacus Philosophiske Smuler IV 6 4 Wijsgerige kruimels of Een kruimeltje filosofie. Meditaties over humaniteit en christendom. (vert. J. Sperna Weiland). Bijleveld, Utrecht, 1955. 151 p. Wijsgerige kruimels & Het begrip Angst. (vert./inl./aantek. J. Sperna Weiland). Ambo, Baarn, 1995. 384 p.
1844 Vigilius Haufniensis Begrebet Angest IV 6 4 Angst. Het begrip Angst. Een eenvoudig, psychologisch, wegwijzend onderzoek in de richting naar het dogmatisch probleem van de erfzonde door Vigilius Haufniensis (vert. S. van Praag). De Gulden Ster, Amsterdam, 1931, 19362. 211 p.

Wijsgerige kruimels & Het begrip Angst. (vert./inl./aantek. J. Sperna Weiland). Ambo, Baarn, 1995. 384 p.

1844 Nicolaus Notabene Forord V 5 4 Voorwoorden
1845 -- Tre Taler ved tænkte Leiligheder V 6 5

Drie verhandelingen bij gedachte omstandigheden. II in Keur uit de werken van Soren Kierkegaard.(vert. R. Chantepie de la Saussaye-Martin). De Erven Bohn, Haarlem, 1905, 1906, 1919.

III in Stichtelijke Redenen (vert. R. Chantepie-Martin) De Erven Bohn, 1918; Redevoeringen (vert. H. van Munster). Prisma 484, Het Spectrum, 1959. God zoeken, liefde en dood. Drie toespraken bij denkbeeldige gelegenheden.(vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 5. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2011. 143 p. Opbouwende toespraken 1843-1845, (vert. Hans van Munster†, geheel herzien door Udo Doedens, Annelies van Hees en Pieter Vos, nawoord Pieter Vos, pp. 507-33), Damon, Budel, SKW dl 8, 2011, 613 p.
1845 [Hilarius Bogbinder] Stadier paa Livets Vei VI 7 6 Stadia op de levensweg. Sudiën door verschillende personen, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Boekbinder. (vert. Jan Marquart Scholtz, inl. W.R. Scholtens). Meulenhoff, Amsterdam, 1987.I: 272 p. en II:265 p. Stadia op de levensweg. Sudiën door verschillende personen, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Boekbinder. (vert. Jan Marquart Scholtz, inl. Johan Taels). Budel: Damon, 2014, 653 p. SKW dl 10
William Afham   In vino veritas   "In vino veritas" Een herinnering naverteld door William Afham

 

En Ægtemand Adskilligt om Ægteskabet mod Indsigelser Allerlei over het huwelijk tegen bedenkingen door een gehuwd man
Frater Taciturnus »Syldig?« -- »Ikke Skyldig?« 8 "Schuldig?" -- "Niet-schuldig?" Een lijdensgeschiedenis. Psychologisch experiment door Frater Taciturnus
Skrivelse til Læseren af Frater Taciturnus Schrijven aan de lezer door Frater Taciturnus

 

1846 Johannes Climacus Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler VII 9 7 Denken en zijn: Afsluitend onwetenschappelijk naschrift (Hfst. II); (Gerard Rasch, inl./ann. Teddy Petersen). Boom, Meppel/Amsterdam, 1982. 173 p. Afsluitend onwetenschappelijk naschrift. In voorbereiding Budel: Damon. SKW vermoedelijke verschijning 2015
10
1846 -- En literair Anmeldelse VIII 14 8

Denken en zijn: Een literaire bespreking (Hfdst 3). (vert. Gerard Rasch, inl./ann. Teddy Petersen). Boom, Meppel/Amsterdam, 1982. 173 p.

 

Een passieloze tijd. De actualiteit van Kierkegaards maatschappijkritiek. ( Een literaire bespreking, Hfdst 3). (vert./inl./essay Frits Florin). Ten Have, Kampen, 2006. 143 p.

Een literaire recensie. (vert. Frits Florin)
pp. 175-287.
In samenhang met: Twee tijdperken
van Thomasine Gyllembourg, 1845.
(vert. Annelies van Hees). pp. 9-174.
SKW, Damon, Budel, 2009.

 

1847 -- Opbyggelige Taler i forskellig Aand VIII 11 8 Stichtende redevoeringen in verschillende geest.
  En Leiligheds-Tale Onverdeeld één ding te willen. Een opbouwende toespraak. (vert. Lineke Buijs, Andries VIsser). Kierkegaards toespraken 6. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010. 208 p.  
Hvad vi lære af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle De lelie op het veld en de de vogelen des hemels. (vert. H.H. Barger) J.M. Bredee, Rotterdam, 1893, 94 p. Leren van de lelie en de vogel. Zes opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs en Andries Visser). Kierkegaards toespraken 7. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010, 141 p.
Lidelsernes Evangelium De leerschool van het lijden (vert. Roel Houwink). Brandende Kaarsen, J.N.Voorhoeve, 'sGravenhage, 1936, 32 p.  
1847 -- Kjærlighedens Gjerninger IX 12 9

Liefdedaden - Eenige Christelijke overwegingen in de vorm van redevoeringen door Søren Kierkegaard. (vert./inl. J.L. Maris - Fransen van de Putte, voorwoord Is. van Dijk). J. Ploegsma, Zeist, 1919. XII-359 p.

Liefdedaden
(vert./verkl. Maria Veltman; inl. Michael B. Abbott). Garant, Leuven/Apeldoorn,
1993. 380 p.
Wat de liefde doet (vert./verkl. Lineke Buijs en Andries Visser). Damon SKW, Budel, 2007. 480 p.

1848 -- Christelige Taler X 13 10 Christelijke verhandelingen (in totaal 12 van de 26 in (gedeeltelijke) vertaling)
  Hedningenes Bekymringer   Onbezorgd als de vogel en de lelie. Zeven opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs en Andries Visser). Kierkegaards toespraken 9. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010, 141 p.
Stemninger i Lidelsers Strid
Tanker som saare bagfra - til Opbyggelse
Taler ved Altergangen om Fredagen
1848 -- Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Liv X 14   Plankenkoorts en drankzucht; twee essays over theater. (De crisis en een crisis in het leven van een actrice; De Heer Phister als Kapitein Scipio). (vert./inl./ann. W.R. Scholtens). Ten Have, Baarn, 1992. 86 p.
1849 --

Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen

XI 14 11
De lelie op het veld en de de vogelen des hemels. (vert. mej. A. Alma) A. Voorhoeve v/h J.M. Bredee, 1937, 95 p. Leren van de lelie en de vogel. Zes opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs en Andries Visser). Kierkegaards toespraken 7. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010, 141 p.
1849 H.H. Tvende ethisk-religieuse Smaa-Afhandlinger XI 15 11 Over het verschil tussen een genie en een apostel. (vert./inl./aantek. Simon van Lienden, ten geleide Karel Deurloo). Eltheto brochure Nr.1, N.C.S.V., Zeist, 1959. IX-29 p.
1849 Anti-Climacus Sygdommen til Døden XI 11 11

Over de vertwijfeling: de ziekte tot de dood. (vert./inl./noten H.A. van Munster en A.P. Klaver). Prisma-boeken 893, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1963. 154 p.

De ziekte tot de dood. Een christelijk psychologische uiteenzetting tot opbouwing en opwekking. Door Anti-Climacus. (vert. Lineke Buijs/ inl., pp. xi-lv, ann./ pp. 127-163/ register Andries Visser). Boom Religie, Amsterdam, 2008. 181 p.

De ziekte tot de dood. Een christelijk psychologische betoog tot opbouwing en opwekking. Door Anti-Climacus. (vert. Paul Cruysberghs en Frits Florin). SKW Damon, Budel, 2010, 211 p.1849 --

Tre Taler ved Altergangen om Fredagen

»Ypperstepræsten«

»Tolderen«

»Synderinden«

XI 14 11 Drie toespraken bij het Avondmaal op vrijdag. In:Stichtelijke Redenen (vert. R. Chantepie-Martin) De Erven Bohn, 1918

De hogepriester

De tollenaar

De zondares

1850 Anti-Climacus Indøvelse i Christendom XII 16 12

Oefening in Christendom. (vert./inl. Pieter Th. van Reenen). Bijleveld, Utrecht, 1981. 231 p.

Oefening in Christendom. (herz. vert. Pieter Th. van Reenen; nawoord Pieter Vos, pp. 277-99). Damon, Budel, SKW dl 7, 328 p.
1850 -- En opbyggelige Tale XII 17 12 Een stichtelijke toespraak (de zondares)
1851 -- To Taler ved Altergangen om Fredagen XII 17 12 Twee toespraken bij het Avondmaal op vrijdag.
1851 -- Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet XII 17 16 Tot zelfonderzoek, mijn tijdgenoten aanbevolen. (vert./inl. W.R. Scholtens) Ten Have, Baarn, 1974. 91 p.
1851- 1852 -- Dømmer selv! XII 17 13 Oordeel zelf! Tot zelfonderzoek, mijn tijdgenoten aanbevolen. (vert./inl. W.R. Scholtens). Ten Have, Baarn, 1990. 137 p.
1842- 1851   Bladartikler, der staar i Forhold til "Forfatterskabet" XIII 18 13  
1842 --   Aabenbart Skriftemal    
1843 -- Fire Artikler  
1843 A. F..... Hvo er Forfatteren af Enten-Eller
1843 Victor Eremita Taksigelse til Hr. Professor Heiberg  
1843 -- En lille Forklaring  
1845 -- En Erklæring og lidt til  
1845 -- En flygtigt Bemærkning betræffende en Enkelthed i Don Juan  
1845 Frater Taciturnus   En omreisende Æsthetikers Virksomhed, og hvorledes han dog kom til at betale Gjæstebudet  
1846 Frater Taciturnus   Det dialektiske Resultat af en literair Politi-Forretning  
1851 --   Forandeliget ved en Yttring af Dr. Rudelbach mig betræffende  
1851 -- Om min Forfatter-Virksomhed XIII 18 13

Mijn schrijverswerkzaamheid: Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid & Over mijn schrijverswerkzaamheid. (vert. Michal van Zelm), Damon SKW, 2015, 212 p.

 

1859 -- Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed XIII 18 16
1854-

1855

-- Bladartikler XIV 19 14 Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. (Krante-artikelen 1854-1855 en Het Ogenblik 1-10). (vert./inl. W.R. Scholtens). Ten Have, Baarn, 1980. 221 p.
1855 -- Dette skal siges; saa være da sagt XIV 19 14 Dit moet worden gezegd; dus wordt het gezegd
1855 -- Øieblikket I-X XIV 19 14 Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. (Krante-artikelen 1854-1855 en Het Ogenblik 1-10). (vert./inl. W.R. Scholtens). Ten Have, Baarn, 1980. 221 p.
1855 -- Hvad Christus dømmer om officiel Christendom XIV 19 14 Hoe Christus oordeelt over het offieciele christendom
1855 -- Guds Uforanderlighed XIV 19 14 Over Gods onveranderlijkheid

Søren Kierkegaards Skrifter (52 delen)

SKS

 
Søren Kierkegaards Papirer, Copenhague 1968-1978; vols. I-XIII

Pap.

 
[Teksten die niet uitgegeven zijn tijdens het leven van de schrijver; 1835-1855] Vols. I-XI

Avd. B

  Posthuum uitgegeven werken en dagboeken
  Johannes Climacus, eller De omnibus dubitandum est   IV B 1   Vol. 15   Johannes Climacus, of De omnibus dubitandum est
Sendbrev til Hr. Professor Heiberg fra Constantin Constantius   IV B 110   Vol. 15 Brief aan de heer Professor Heiberg R van D van Constantin Constantius. In : De herhaling. (vert. Annelies van Hees). Damon SKW, Budel, 2008, 151 p.
Bogen om Adler   VII.2 B 235   Vol. 15 Het boek over Adler
Den ethiske og ethisk-religieuse Meddelelses Dialektik   VIII.2 B 79-89     De dialectiek van de ethische en ethisch-religieuze mededeling
Den bevæbnede Neutralitet eller min Position som christelig Forfatter i Christenheden   X.5 B 107   Vol. 16 De bewapende neutraliteit of mijn positie als christelijke schrijver voor de christenheid. In: Mijn schrijverswerkzaamheid (vert. Michal van Zelm). Damon SKW, 2015, 212 p.
           


Vols. 17-26
Theologica, Aesthetica, Philosophica, etc., 1831-1852 Vols. I-VIII / X.6 / XII / XIII

Avd.C

 
[Dagboeken en persoonlijke aantekeningen, 1833-1855] Vols. I-XI

Avd.A

 
   
Løse Papirer, 1833-1855   Løse Papirer Vol. 27 Losse geschriften
Breve og Aktstykker -- Vol. 28 Brieven en Aktes
  Brieven, (vert. Diederik Grit en Edith Koenders). Bornmeer, Bornmeer, 2009, 234 p.