Beschouwingen verschenen in tijdschriften en kranten

   
 

Aalders, W. J.: Het probleem der geschiedenis in de theologie. A. Historisch. NwThS 17:69-80, 1934.

Aalders, W. J.: Het probleem der geschiedenis in de theologie. B. Actueel. NwThS 17:101-115, 1934.

Aalders, W. J.: Het woord Existentie in het moderne wetenschappelijke spraakgebruik, pp. 23-68. Mededeelingen van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Serie A deel 75. Noord-Hollandsche Uitg. Mij., Amsterdam, 1933. 209 p., 23x15 cm. (als overdruk dl 75, no. 2, 46 p., 24 cm).

Aalders, W. J.: Koninkrijk Gods en menschelijke arbeid. StTijds 25 (1):1-14, 1936.

Anonymus: Kierkegaard. De Friese Courier 14.12.1961.

Anonymus: Kierkegaard. (Gastenrubriek J.J. Buskes; uit: De Friese Courier). IdW 18:350-351, 1962-'63.

Bakker, R.: Kierkegaard, de denker vanuit de existentie. Ad fontes (februari):117-124, 1962.

Barth, Karl: Mijn verhouding tot Søren Kierkegaard. (Gastenrubriek J.J. Buskes, vert.). IdW 19:10-11, 1963-'64.

Beld, A. van den: Over Kierkegaards notie van de suspensie van het ethische. Bijdragen 39:424-439, 1978.

Bense, Max: Pascal en Kierkegaard. NTP 11:58-66, 1943-1944.

Berg, G. van den: Tamme en wilde ganzen. ElizabethBode 65 (25):6, 1997.

Boer, Richard Constant: Kierkegaard in Noorwegen. Onze Eeuw 24 (1):152-169, 1924.

Boer, M. G. L. den: Jonker en Kierkegaard. Hervormd Utrecht, weekblad der Hervormde Gemeente 26 (48-52), 1971.

Boer, M. G. L. den: Enkele losse notities over de angst bij Kierkegaard en Kafka. IdW Nw.Jg. 6 (6):18-21, 1977-1978.

Bomhoff, J. G.: Bij de honderdjarige sterfdag van de Deense filosoof. Kierkegaard: levend denken en strijdbaar geloof. (n.a.v. Victor Leemans, "Søren Kierkegaard".) Vrij Nederland 16 (16 juni), 1956.

Borre, Roger van den: Søren Kierkegaard en Elias Canetti. Een kort en een lang schrijversleven. Yang 25 (140: Labyrinten):124-131, 1989.

Bos, M. A.: Søren Aabye Kierkegaard en zijn betekenis voor onze tijd. De Civitate 6:3, 1956.

Bottu, Victor: Zelfvervreemding en zelfzijn. Dialoog 9:95-116, 1968-69.

Bouwhuis, Hannie: Kierkegaard over Job. Qohelet 4 (8):6, 1994. [III-Spijkers-Bouwhuis]

Boyer S.J., Ch.: Philosophie. Studieweek over het existentialisme te Rome. [C. Fabro C.P.: De betekenis van het existentialisme; Jacques Maritain: Het E. van Sint Thomas; E. Toccafondi O.P.: Karakteristiek van het Existentialisme in Italië; Erik Peterson: Kierkegaard en het hedendaags protestantisme; A. Arnou S.J.: De absolute relatie tot het Absolute; Petruzzellis: Het christelijk existentialisme van Gabriel Marcel; Ch. Boyer S.J.: Conclusie]. KArch 2:235-239, 1947-1948.

Brederode, Désanne van: Een sprong in het duister. Enkele gedachten bij Kierkegaards Vrees en Beven. De Revisor 26 (3/4):127-135, 1999.

Brandt, Frithof: Søren Kierkegaard, groot Deens denker, wiens taal een eeuw na zijn dood begrepen wordt. Levensfilosoof, christelijk denker en voorloper van modern existentialisme. Leeuwarder Courant 10.11.1955.

Brandt, Frithof: Søren Kierkegaard en de internationale wijsbegeerte. Vrij Nederland 16 (12 november), 1955.

Broer, A. L.: Søren Kierkegaard stelt mensdom nog steeds voor de beslissing. Algemeen Handelsblad 02.05.1963.

Broeren, D.: Wezen en functie van het begrip angst in de bijbel. ThRef 6:162-170, 1963.

Bronkhorst, A. J.: Kierkegaard - van zonderling tot een der grootste denkers. Het Vaderland 11.11.1955.

Bulthuis, Rico: Søren Kierkegaard en het moderne denken. Haagse Post 09.04.1955.

Buskes Jr., J. J.: Kierkegaard in Nederlandse vertaling. IdW 2 (39):4,8, 1946-'47.

Buskes Jr., J. J.: De laatste woorden van Kierkegaard. IdW 2 (39):5, 1946-'47.

Claes, Victor: Moderne Deense Letteren. Van Kierkegaard tot Martin A. Hansen. DWB 55:178-188, 1955.

Cornelis, Geert: Vrijheid van geloof en van rationeel denken bij Søren Kierkegaard. Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting en van het Vrije Denken 18 (1-2):73-106, 1990.

Crouzen, Rutger: Een werkelijk grote mens - een analyse van Kierkegaards "Vrees en Beven". RIVO TORTO 23 (1):31-47, 1962.

Cruysberghs, Paul: Behoud de begeerte. Onze Alma Mater 46 (2):197-819, 1992.

Cruysberghs, P.: Kierkegaard met Mozart op stap. Onze Alma Mater 47 (1):56-83, 1993.

Crijnen, Ton: De verrassende ideeën van Søren Kierkegaard. (via Bernard Delfgaauw, Wim Scholtens, Grethe Kjaer, Julia Watkin e.a.). De Tijd 13 (32):34-40, 1987.

Crijnen, T.: Denker Kierkegaard trekt steeds meer de aandacht. (interview met Wim Scholtens met vermelding van recente uitgaven). Trouw 11.02.1992.

Cupitt, Don: Een zee van geloof. (Nederlandse bewerking Philip Engelen). [uitzending 13 september 1985: deel 4, Vuur op de aarde, Karl Marx en Søren Kierke-gaard]. Een handreiking bij een IKON-serie. (Jos van Oord, red.) Mediatief, het audiovisuele thema-katern van M3, een blad met materiaal, methodieken en media, van de Landelijke Hervormde Jeugdraad augustus, 1985.

Daniëls, F. (Lud. M.) O.P.: "Stelsels en Stroomingen" Het strenge Christendom van Søren Kierkegaard I. Het Centrum, Utrecht, no. 8334, 29.11.1911.

Daniëls, F. (Lud. M.) O.P.: "Stelsels en Stroomingen" Het strenge Christendom van Søren Kierkegaard II. Het Centrum, no. 8337, 2.12.1911.

Daniëls, F. (Lud. M.) O.P.: "Stelsels en Stroomingen" Het strenge Christendom van Søren Kierkegaard III. Het Centrum, no. 8340, 6.12.1911.

Degenaar, J. J.: S. Kierkegaard. Standpunte 10: 22,28, 1956.

Delfgaauw, B.: De existentie-filosofie sinds de oorlog. KArch 9:741-754, 1954.

Delfgaauw, B.: De existentie-filosofie sinds de oorlog (vervolg). V. De Nederlandse existentie-filosofie. KArch 9:767-776, 1954.

Delfgaauw, Bernard: Søren Kierkegaard 1813-1855. AmSt 36 (3):55, 1955.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard-congres te Kopenhagen, 10-16 Aug. '55. ANTWP 48:98-106, 1955-1956.

Delfgaauw, B.: Existentialisme. DWB 62:120-130, 1962.

Delfgaauw, B.: Jacob Nieuwenhuis en het Deense denken ten tijde van Kierkegaard. ANTW 68:190-197, 1976.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard en Marx over democratie. De Gids 141 (7):466-480, 1978.

De Visscher, Jacques: Kultuurleven beknopt. Over de gevestigde kerkelijkheid. (N.a.v. Kierkegaard's "Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijheid", 1980). Kultuurleven 48 (2):663-667, 1981.

De Visscher, Jacques: Rigorisme en scepticisme - Over Pascal en Kierkegaard (Kritische bibliografie). De Uil van Minerva 14:109-127, 1997/98.

De Waelhens, A.: Kierkegaard en de hedendaagse existentialisten. Enkele nota's. TP 1:827-851, 1939.

De Waelhens, A.: Kierkegaard ?? TP 2:669-671, 1940.

Dijk, A. F. L. van: De eenzame christen Søren Kierkegaard. (Nov. 1855-1955). IdW 11:150-151, 1955-1956.

Dijkstra, R.: Søren Kierkegaard 1813-1855. Bloesem en Vrucht, Maandschrift uitgegeven door het Christelijk Letterkundig Verbond, 4:726-741, 1915.

Dokter, T.: Søren Kierkegaard. OEV 14:37-56, 1939.

Dokter, Taeke: De stem van Søren Kierkegaard. Wending 1:41-47, 1946-1947.

Dokter, T.: Zelfmoord als philosophisch probleem. IdW 6:259, 1950-'51.

Dokter, T.: Stadiën op de weg van het belijden. IdW 6:282, 1950-'51.

Dupré, Louis: S. Kierkegaard. Schets van zijn innerlijke ontwikkeling. Streven 9 (1):217-225, 1955-1956.

Ent, Anton: De hoed van Kierkegaard: 9 gedichten. Maatstaf 30 (10):31-39, 1982.

Esser, P. H.: Kierkegaards ontwikkeling en uitgroei als psychologisch probleem. NTP 4:150-166, 1936-1937.

Esser, P. H.: Kierkegaard en de "existentieele" psychologie. NTP 5:355-363, 1937-1938.

Esser, P. H.: Leo Chestov 1866-1938. De geloofspsychologie der tragedie. NTP 7:1-22, 1939-1940.

Flam, Leopold: S. Kierkegaard, de ketter. NwVT 11:408-421, 1957.

L.T.= L. Flam: Waarom me Kierkegaard interesseert? Dialoog 2:68-70, 1961-1962.

Flam, L.: Flitsen. NwVT 16:774-778, 1963.

Flam, L.: Kierkegaard (geboren op 5 mei 1813). TVUB 5:204-216, 1962-1963.

Flam, L.: Kierkegaard (1813-1963). Dialoog 3:241-261, 1962-1963.

Flam, L.: Kierkegaard (1813-1963), (II) Dialoog 4:1-12, 1963-1964.

Flam, L.: De onmogelijke liefde van Søren Kierkegaard. Dialoog 6:232-249, 1965-1966.

Florin, F.: Søren Kierkegaard. Kultuurleven 30:725-728, 1963.

Fransen S.J., P.: Bijbels personalisme als theologische denkvorm. Theologische kroniek. Bijdragen 17:181-200, 1956.

Gennep, F. O. van: Serie Waagstukken: Søren Kierkegaard: De absolute ongelijkheid. IdW Nw.Jg. 16:69-77, 1987-1988.

Ghuys, W.: De alogische gedachte van Leo Sjestow. Dialoog 4:61-68, 1963-64.

Gijsen, René: Een schot op Kierkegaard. (Vergelijking tussen een uitspraak van K. met een fragment uit Pauline Réage: Histoire d'O). Gard Sivik 6 (26):61-62, 1962.

Grauls, W.: De romantische levenshouding en haar kritiek door S. Kierkegaard. Kultuurleven 20:14-20, 1953.

Greven, Jan: Verzoening. Trouw 12.07.1997. [IV-Talstra]

Grit, D.: Het begin van de Kierkegaard receptie in Nederland en Vlaanderen.

Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 4:49-54, 1993.

Grooten, J.: Het probleem der "onrechtstreekse mededeling" bij Kierkegaard. Handelingen van het twintigste Vlaamse Filologencongres Antwerpen 7-9 april, pp. 260-263, 1953.

Grooten, Johan: Kierkegaard als existentieel denker. Tijdschrift voor Opvoedkunde 1 (2), 1955-1956.

Haitjema, Th. L.: Paradoxaal, maar niet anti-intellectualistisch. NwThS 7:129-143, 1924.

Haitjema, Th. L.: Wie zijn wij, theologen, en wat is onze theologie? OEV 10:285-301, 1935. (gedachtenwisseling met De Hartog)

Hartog, A. H. de: Speculatie of bezonnen theologie. OEV 11:58-68, 1936. (gedachtenwisseling met Haitjema)

Haitjema, Th. L.: Natuurlijk voorttrekken, maar - Sola Fide! OEV 11:69-77, 1936. (gedachtenwisseling met De Hartog)

't Hart, Maarten: De dagboeken van Søren Aaybe Kierkegaard. Maatstaf 30 (11/12): 28-42, 1982. [III-'t Hart]

Hasselaar, J. M.: De jonge Kierkegaard. (N.a.v. H.A. van Munster O.F.M., De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841"). IdW 14:242-243, 1959-'58.

Havelaar, Just: Naschrift bij Rispens antwoord. De Stem 4:66-67, 1924. [III-Rispens, IV-Rispens]

Heerikhuizen, F. W.: Twee grote figuren in Duitse vertaling: Lorca en Kierkegaard. Het Boek van Nu 9:91-92, 1956.

Heuvel, Donald van den: Kierkegaard revival. Filosofie Magazine 3 (7):48, 1994.

Hielkema, M: Kierkegaard, lang vergeten, weer actueel. Boeteprediking na 'n eeuw internationaal herleefd. Het Vrije Volk 11.11.1955.

Hoeven, J. van der: Kierkegaard en Marx als dialectische critici van Hegel. PhRef 34:85-100, 1969.

Hoeven, J. van der: Kierkegaard en Marx als dialectische critici van Hegel II. PhRef 35:100-118, 1970.

Hoeven, J. van der: Kierkegaard en Marx als dialectische critici van Hegel III (Slot). PhRef 36:125-154, 1971.

Hubbeling, H. G.: "Als het ogenblik in de tijd eens beslissende betekenis had ...". Een kritisch-logische analyse van Søren Kierkegaards argumentatie in het eerste hoofdstuk van de "Wijsgerige Kruimels". Bijdragen 34:383-396, 1973.

Huizing, G. E.: Vaarwel Kierkegaard. IdW 25:436-438, 1969-'70.

Huizing, G. E.: Over de vertwijfeling bij S. A. Kierkegaard (I). IdW Nw.Jg. 26:366-370, 1997.

Huizing, G. E.: Over de vertwijfeling (S. A. Kierkegaard) II-slot. IdW Nw.Jg. 26:401-405, 1997.

Humanus (J. H. Walgrave): Ter inleiding. Existentialisme en Literatuur. Kultuurleven 18:667-670, 1951.

Humanus (J. H. Walgrave): Bij het centenarium van Kierkegaard's dood. Kultuurleven 22:667-676, 1955.

Humanus: De ware Kierkegaard en de kerk. Kultuurleven 23:411-420, 1956.

Jägers, Arthur: Ironie - een waardebepaling door S. Kierkegaard. RIVO TORTO 23 (1):15-21, 1962.

Janssen, Th.: Søren Kierkegaard. De Bazuin 47 (20):7, 1963-1964.

Jonker, Gerrit J. A.: Søren Kierkegaard (Eene voorlezing). StWV 28:737-774, 1891.

Jonker, G. J. A.: Søren Kierkegaard (De Enkele). StWV 35:1099-1129, 1898.

Jonker, G. J. A.: Iets over Kierkegaard. Berichten van Eltheto 56 (2):13-16, 1902.

Jonker, G. J. A.: Nog iets over Kierkegaard. Berichten van Eltheto 56 (6):45-47, 1902.

Jonker, G. J. A.: De Beteekenis van Kierkegaard voor het Godsdienstig Leven. Berichten van Eltheto 59 (17):137-148, 1905.

Kamp, Wim van der: De zaak waarom het gaat (Kierkegaard). De Civitate 29:1, 1979.

Keekstra, Ido: Kierkegaard sterft (gedicht). Ontmoeting 8:249, 1954-1955.

Keller, A.: De invloed van Kierkegaard op de Wereld. AWChrC 13 (46):541-542, 1936-1937.

Kieft, Bert van de: Kierkegaard. De Civitate 35:6, 1985.

Kieft, Bert van de: De opgave om mens te worden (Kierkegaard). De Civitate 38:7, 1988.

kierkegaard nummer. tijdschrift van het studie-huis filosofie en het eerste jaar teologie van de minderbroeders, venray-holland. RIVO TORTO 23 (1), 1962.

Kierkegaard en kijkbuiskinderen. Jeugd en Samenleving 10 (1-2):105-109, 1980.

Nieuwe wetenschappelijke uitgave werk Kierkegaard. Trouw 01.07.1994.

Klaver, Alfred: De zonde - naar de opvatting van S. Kierkegaard, volgens zijn boek: "De Ziekte tot de Dood". RIVO TORTO 23 (1):65-84, 1962.

Knottnerus, S. L.: Kafka over Kierkegaard (I). IdW Nw.Jg. 3 (17):17-22, 1974-1975.

Knottnerus, S. L.: Kafka over Kierkegaard (II). IdW Nw.Jg. 3 (19):8-11, 1974-1975.

Kooyman, Arie: Kierkegaard, Job en der Wiederholung. De Civitate 31:5, 1981.

Korsmit, W.: In het land van Søren Kierkegaard. Pennoen Februari:4-5, 1962.

Kortmulder, R. J.: Het begrip der existentie in de philosophie. ANTWP (waarin opgenomen de Annalen van het Genootschap voor Wetenschappelijke Philosophie XIV:41-57, 1944) 37:185-201, 1943-44.

Koster, Wout: Tekening van Søren Kierkegaard bij een tekst van S.K. Filosofie 4 (6):2, 1994.

Krekel, H.: Historie en Existentie. (Kierkegaard-Barth-Dilthey-Heidegger). ANTWP 31:240-255, 1937-38.

Kuypers, Etienne: Enkele gedachten over de relatie van F. Nietzsche en S. Kierkegaard tot de opvoeding. VIC 13 (4):63-72 (geel), 1984.

Kuypers, E.: Pedagogiek vanuit een existentieel-fenomenologisch perspectief. VIC 14 (2):19-30 (rood), 1985.

Kuypers, E.: S. A. Kierkegaard als humanistisch-christelijk pedagoog. VIC 15 (3):73-75 (groen), 1986.

Kuypers, E.: Kierkegaards opmerkingen over de noodzaak van een socratisch nihilisme. Filosofie 3 (4):22-27, 1993.

Kuypers, E.: De maskerade van Søren Kierkegaard. Communiqué 10 (1):35-45, 1993.

Kuypers, E.: Afsluitende wijsgerige en pedagogische improvisaties. In het spoor van Kierkegaards existentiesferen. Filosofie 6 (6):10-18, 1996/1997.

Kuypers, E.: Oriënterend Naschrift ... bij mijn Afsluitende wijsgerige en pedagogische improvisaties. Filosofie 7 (1):23, 1997.

Kuypers, E.: God. Dagblad De Limburger 05.04.1997.

Kuypers, E.: Reizen in de geest. Dagblad de Limburger 14.09.1997.

Kuypers, E.: Muzikale levenskunst. De esthetische voltooiing van Kierkegaards dialectische pedagogiek der existentiesferen. ActaComp X:46-75, 1999.

Kuypers, E.: Alles is leren maar leren is niet alles. Dagblad De Limburger 17.04. 1997.

Lansink, Cyril: Het geheim van de ironie. WijsgPers 35 (6):173-179, 1994/95.

Lansink, Cyril: Tussen woord en daad. Over het menselijk pathos volgens Kierkegaard. Bijdragen 57:189-210, 1996.

Lansink, C.: De vrijheid tussen beeld en werkelijkheid. Kierkegaards ethiek in de roman "Stiller" van Max Frisch. Filosofie 6 (6):23-26, 1996/1997.

Leemans, Victor: Kierkegaardiana. Kultuurleven 21:376-378, 1954.

Leemans, V.: De wordingsjaren van Søren Kierkegaard. TP 17:623-662, 1955.

Leemans, V.: Kierkegaard en onze tijd. DWB 56:386-391, 1956.

Leendertz, W.: Kierkegaard-waardeering. AWChrC 7 (5):1-2, 1930-1931.

Leendertz, W.: Søren Kierkegaard. NThT 10:65-75, 1955-1956.

Leendertz, W.: Søren Kierkegaard, Deens filosoof en theoloog. Algemeen Handelsblad 09.11.1955.

Leeuw, G. van der: Søren Kierkegaard. Naar aanleiding van Ed. Geismar, "Søren Kierkegaard. Sein Lebensentwicklung und seine Wirksamkeit als Schrifsteller". (Vandenhoeck und Ruprecht, Gøttingen, 1929). Eltheto 85:253-260, 1931.

Leeuw, G. van der: De psychologie van Kierkegaard. ANTWP 27 (5):21-25, 1934.

Leeuw, G. van der: Existentialisme. Wending 2:567-572, 1947-1948.

Lehmann, Edv.: Søren Kierkegaard. 5 mei 1813 - 5 mei 1913. Onze Eeuw 13 (3):54-66, 1913.

Marees van Swinderen, J. de: Søren Kierkegaard. Leven en Werken, onafhankelijk tijdschrift voor religie en cultuur 2:408-434, 1917.

Maris-Fransen van de Putte, J. L.: "Vrees en Beven" I. Bergopwaarts 1 (26.10), 1917-1918.

Maris-Fransen van de Putte, J. L.: "Vrees en Beven" II. Bergopwaarts, Weekblad voor Christendom en Cultuur 2 (1), 1918-1919.

Maris-Fransen van de Putte, J. L.: "Vrees en Beven" III. Bergopwaarts, Weekblad voor Christendom en Cultuur 2 (2), 1918-1919.

Matuszczak, Levi: Kierkegaard en Denemarken nu. Op vrije Voeten, Antwerpen 6 (2):1,2,4, 1967.

Matuszczak, Levi: Søren Kierkegaard. Een Spion in Dienst van God! Op vrije Voeten 6 (2):4, 1967.

Meininger, J. V.: Søren Kierkegaard in zijn "Joannes Climacus". De Idee 35:1-16, 1957.

Miskotte, K. H.: Om de waarachtigheid. IdW 2 (39):3,5, 1946-1947.

Miskotte, K. H.: Uit het dagboek van een student: 25 maart '15: Het wettische bij Kierkegaard. IdW 14:173-174, 1958-'59.

Miskotte, K. H.: Uit het dagboek van een student: 22 Maart '15: Keats en Kierke-gaard. IdW 14:158, 1958-'59.

Molenaar, P. J.: Pascal en Kierkegaard. StTijds 20 (1):580-594, 1931.

Mønnich, C. W.: Søren Aabye Kierkegaard. De Groene Amsterdammer 12.11.1955.

Moonen, Halvard: Een mogelijkheid tot leven - analyse van een fragment uit Kierkegaards werk: "Het Een of het Ander". RIVO TORTO 23 (1):23-30, 1962.

Munster, H. A. van: Een analyse van Kierkegaards proefschrift. TP 18:347-380, 1956.

Munster, H. A. van: Kierkegaards kritiek op Andersen. De verhouding tussen persoon en situatie. ANTWP 50:82-89, 1957-1958.

Munster, H. A. van: Kierkegaard als Christen. Kultuurleven 30:739-750, 1963.

Munster, H. A. van: Creativiteit en traditie. De betekenis van Kierkegaard. De Nieuwe Mens 18:66-79, 1966-1967.

Nauta, Lolle W.: Incognito onderweg; portret van Søren Kierkegaard. Wending 18: 246-251, 1963.

Noordmans, O.: Het begrip "Angst" bij Kierkegaard. IdW 2 (39):1-2, 1946-'47.

Noordmans, O.: Het begrip "angst" bij Kierkegaard. KTh 30:178-182, 1979.

O.I. (Obbink Inkeer): Belijdenis. AWChrC 11 (16):4, 1934-1935.

Olaerts, Jos: Schrijver Kierkegaard nog steeds onderschat. (Interview met Levi Matuszczak). Het Belang van Limburg 30.11.1991.

Oosterbaan, J. A.: De enkeling en het algemene in het denken van Søren Kierkegaard. ANTWP 55:123-136, 1962-1963.

Oosterbaan, J. A.: Kierkegaards probleem van de mededeling der waarheid. Bulletin Theologische Radiocolleges nr. 6, 1963.

Oppenheimer, K. E. H.: Portret van Kierkegaard. Notities bij TV en R. IdW Nw.Jg. 1 (2):19-22, 1972-1973.

Overboom, A. C.: De enkeling van Kierkegaard, meer dan een zoeker naar zichzelf. TF 48:416-448, 1986.

Pasma, G. A.: Søren Kierkegaard, irregulair kerkvader. Eltheto 95:43-45, 1940-41.

Pauwels, C. F.: Het geloof een sprong? Redelijke verantwoording van ons geloof. De Bazuin 39 (17.12):2, 1955-1956.

Peeters, Pius: De Mens in de Waarheid - Een analyse van Kierkegaards "Twee etisch-religieuze traktaatjes". RIVO TORTO 23 (1):51-63, 1962.

Peursen, C. A. van: Het systeem bij Kierkegaard. IdW 2 (45):2, 1946-'47.

Ploeg, Hans van der: Het is de vraag of Søren Kierkegaard zich met antidepressiva had laten behandelen. Trouw 12.09.1997. [VI-Verheule]

Polet, Sybren: De filosoof met het percuteerhamertje. Maatstaf 39 (4):52-59, 1991.

Pont, Joh. W.: Søren Kierkegaard. Stemmen uit de Lutherse kerk in Nederland 2:97-125, 1896. [III-Pont]

Raalten, F. van: Een nieuwe fundering van de ethiek. VoxTh 37:251-268, 1967.

Ramaker, Wim: De subjectiviteit is de waarheid. Over Søren Kierkegaard. (afbeel-dingen; tekst van het op 9 juli 1985 van 21.30-22.30 u uitgezonden radioprogramma Literama met Wim Ramaker, Bernard Delfgaauw, W.R. Scholtens, Amy van Mark-en, Kirsten Rahbek en J. Sperna Weiland). Literama 20 (3):103-117, 1985-1986.

Reniers, Annie: Sprokkelingen. Dialoog 2 (1):66-67, 1961-62.

Reniers, A.: Het dichtende denken (Martin Heidegger). Dialoog 3:169-176, 1962-63.

Rhijn, Maarten van: Kierkegaard in Nederland. AWChrC 5 (26):1-2, 1928-1929.

Rhijn, Maarten van: Kierkegaard, de enkeling. AWChrC 7 (25):5, 1930-1931.

Rhijn, M. van: Søren Kierkegaard. Zijn Jeugdjaren. AWKChr 16 (30):347, 1939-1940. (31 mei 1940)

Rhijn, M. van: Søren Kierkegaard. II. Zijn wijze van Werken. Laatste Levensjaren. AWKChr 16 (31):357-358, 1939-1940.

Rhijn, M. van: Søren Kierkegaard. III. Zijn hoofdgedachten - "Alleen de subjectivitieit is de waarheid". AWKChr 16 (32):364-365, 1939-1940.

Rhijn, M. van: Søren Kierkegaard. IV. Zijn hoofdgedachten - Wat is existeeren ? AWKChr 16 (33):372-373, 1939-1940.

Rhijn, M. van: Søren Kierkegaard. V. Hoe Kierkegaard steeds meer het Leven zag. AWKChr 16 (34):380-381, 1939-1940.

Rhijn, M. van: Søren Kierkegaard. VI. Zijn leer van de Paradox. AWKChr 16 (35):389, 1939-1940.

Rhijn, M. van: Søren Kierkegaard. VII. Kierkegaard en Barth's "Rømerbrief". AWKChr 16 (37):404-405, 1939-1940.

Rhijn, M. van: Kierkegaard en Nietzsche. Utrechts Nieuwsblad 05.11.1955.

Rispens, J. A.: Søren Kierkegaard. Met naschrift van J[ust] H[avelaar]. De Stem 4:56-67, 1924. [III-Rispens, IV-Havelaar]

Rispens, J. A.: De enkele. Ontmoeting 5:467-472, 1950-1951.

Robbers S.J., Henri: Existentialistische levenshouding. NKathSt 44:145-153, 1948.

Ruler, A. A. van: De beteekenis van Kierkegaard voor de theologie. VoxTh 11:79-85, 1939-1940.

Salomonson, An: Een filosoof met het mes tussen de tanden. (Interview met Tyge Dahlgaard). NRC Handelsblad 12.04.1980.

Scheepmaker, Nico: Trijfel [Kierkegaard]. Provinciale Zeeuwse Courant 13.07.1984.

Scholtens, Sixtus W.: Je kunt het niet leren. (Gebed bij Kierkegaard). Speling 22:181-191, 1970.

Scholtens, Sixtus: Het tragi-komische bij Søren Kierkegaard. Speling 23:57-71, 1971.

Scholtens o.carm., W. R.: Søren Aabye Kierkegaard: over bidden en danken. TGL 28:485-494, 1972.

Scholtens, W. R.: Kierkegaard en de gewone man. Jeugd en Cultuur 28:11-15, 1972-'73.

Scholtens o.carm., Sixtus W. R.: Kierkegaard en Sokrates, de plaats van de ironie in het geestelijk leven. TGL 30:203-207, 1974.

Scholtens, W. R.: Søren Kierkegaard. Intermediair 10 (20):7-11, 1974.

Scholtens o.carm., Sixtus: Schriftmeditatie bij Søren Kierkegaard (1855). TGL 31:233-241, 1975.

Scholtens, Sixtus W.: Oekumene en mede-menselijkheid bij Søren Kierkegaard. Kosmos en Oecumene 9:139-145, 1975.

Scholtens o.carm., W. R.: Gods voorzienigheid bij Kierkegaard. TGL 32:486-493, 1976.

Scholtens o.carm., W. R.: Politiek en evangelische raden bij Søren Kierkegaard. TGL 33:298-309, 1977.

Scholtens, W. R.: Søren Kierkegaard, angst en emancipatie. Kultuurleven 47 (2):721-736, 1980.

Scholtens o. carm, Wim R.: Kierkegaard, Jezus en de brave burgerij. TGL 37:5-17, 1981.

Scholtens, Wim: De mystieke geëngageerdheid van Søren Kierkegaard (1813-1855). Speling 33:37-41, 1981.

Scholtens, Wim: Kierkegaard: "enkeling" als protest tegen nivellering. Speling 34:52-57, 1982.

Scholtens, Wim: Kierkegaards Utopia: Gemeenschap in Caritas. Speling 34:77-81, 1982.

Scholtens, W.: Søren Kierkegaard. Pas op voor de macht van tamme ganzen. STUDIO-TV en radiogids, 19-25 april (no.16), 1986.

Scholtens, Wim R.: Woord vooraf. In: Søren Kierkegaard, "Johannes Climacus ofwel Men moet aan alles twijfelen. (De omnibus dubitandum est). Over het begin van alle wijsbegeerte". 1986. VIC 16 (2):46-47 (groen), 1987.

Scholtens, Wim R.: Humor raakt het wezen van de mens (Humor bij Kierkegaard). Speling 40:6-13, 1988.

Scholten[s], Wim R.: Flierefluiter, vrouwenhater, feminist. Kierkegaards opvattingen over de vrouw. Mara 3 (2):33-38, 1989-'90.

Sixtus (W. R. Scholtens): Pentekeningen bij Kierkegaard-Dagboekteksten. Filosofie 2 (1-6): resp. pag. 23, 47, 41, 23, 25, 25, 1992.

Scholtens, Wim R.: Kierkegaards Jezusbeeld. Interpretatie 2 (4):8, 1994.

Scholtens, Wim R.: Kierkegaard en zijn bijbel. Interpretatie 2 (6):9-10, 1994.

Scholtens, Wim: De filosoof en het sprookje. Filosofie 4 (2):40-41, 1994.

Scholtens, W.: Kierkegaard en zijn moedertaal. Filosofie 4 (6):4-5, 1994.

Scholtens, Wim: Kierkegaard over 'aethervervuiling'. Filosofie 4 (6):12, 1994.

Scholtens, Wim R.: Kierkegaard en de riooljournalistiek. Filosofie 5 (2):26-29, 1995-1996.

Scholtens, Wim R.: Kierkegaard en het Hebreeuws. Interpretatie 3 (1):28-30, 1995.

De uitdaging in het dilemma. Citaten uit: W.R. Scholtens, "Kierkegaards werken. Een inleiding". Filosofie 6 (6):27, 1996/1997.

Sikken, W.: Honderd jaar geleden overleed Søren Kierkegaard. Nieuwe Rotterdamsche Courant 05.11.1955.

Søe, N. H.: De subjectiviteit is de waarheid. Kultuurleven 30:729-738, 1963.

Sperna Weiland, J.: Het begrip transcendentie in de filosofie van Kierkegaard. VoxTh 20:9-18, 1949-1950.

Sperna Weiland, J.: Geloof en Geschiedenis. VoxTh 22:161-172, 1951-1952.

Sperna Weiland, J.: Søren Aabye Kierkegaard (1855-1955). Wending 10:509-516, 1955-1956.

Sperna Weiland, J.: Kierkegaard en de nieuwbouw der ethiek. VoxTh 26:41-51, 1955-1956.

Spier, J. M.: Aan de hand van Regine Olsen door de wereldgeschiedenis. Bezinning 10:281-289, 1955.

Taels, J.: Ethische nabijheid. Kierkegaard over de verhouding tussen denken en doen. Filosofie 6 (6):19-22, 1996/1997.

Talstra, Eep: De strijd tussen postmodern bijbelonderzoek en vermoeide predikanten. Trouw 20.08.1997. [IV-Greven]

Thielemans S.J., Henri: Existentiephilosophie. Streven 4:123-134, 1936-1937.

Tongeren, Paul: Kierkegaard en scepsis. Filosofie 6 (6):27, 1996/1997.

Tromp, D.: Gelijktijdigheid. IdW 2 (39):2,4, 1946-1947.

Vaartjes, W. J.: Filosoferen met Kierkegaard I. De Civitate 13:8, 1963.

Vaartjes, W. J.: Filosoferen met Kierkegaard II. De Civitate 13:9, 1963.

Vanderveken, Johan: De Deensche denker Søren Aabye Kierkegaard. Volk en Kultuur 2 (27):18, 1942.

Vandiest, Julien: Balans van het existentialisme. I. Genealogie van een beweging. NwVT 17:79-108, 1964.

Vandiest, Julien: Balans van het existentialisme. VI. 5. Diagnose van een situatie. NwVT 17:945-964, 1964.

Vandiest, Julien: Balans van het existentialisme. VII. NwVT 17:1081-1096, 1964.

Vandiest, Julien: Hegel, Nietzsche en ... ? De Nieuwe Stem 20:385-407, 1965.

Vandiest, Julien: Hegel, Nietzsche en ... ? II. De Nieuwe Stem 20:465-479, 1965.

Van Raemdonck, I.: Kierkegaardiaanse proeve van het estheticisme. (n.a.v. S. Kierkegaard, "De Herhaling", inl. L. Flam). Boog, esthetisch-wijsgerig tweeluik van Dialoog 1:42-47, 1964. (Eenmalige uitgave oktober 1964).

Van Raemdonck, Ivon: Kierkegaard en Nietzsche. Dialoog 6:214-231, 1965-1966.

Van Roey, Marc: Kierkegaard en Hegel. Paradox en bemiddeling. ActaComp IX:51-60, 1998.

Van 't Zelfde, Ad: De subjektiviteit is de waarheid. (Kierkegaard). De Civitate 37:6, 1987.

Veerkamp S.J., T.: Religie in de waagschaal. Bijdragen 26:308-332, 1965.

Veltman, M.: Verwondering - Is Kierkegaards visie nog geldig voor onze tijd? Communio, internationaal katholiek tijdschrift 12 (4):292-299, 1987.

Verhofstadt, Edward: Een gestalte in het werk van Kierkegaard. Mozarts Don Juan. NwVT 11:1061-1075, 1957.

Verhoof, Koos: Het Godsvertrouwen van Abraham. Enkele kanttekeningen bij een analyse van Søren Kierkegaard. De Uil van Minerva 12 (2):83-102, 1995/1996.

Verstrynge, Karl: Kierkegaards begrip van de vertwijfeling als intensivering van het bewustzijn. Over "De ziekte tot de dood". TF 59:434-459, 1997.

Visser, J. de: Over de gevestigde kerkelijkheid. Kultuurleven 48:663-667, 1981.

Waals, Jacq. E. van der: Kierkegaard. Onze Eeuw 21 (3):171-189, 1921.

Waals, Jacq. E. van der: Kierkegaard. Onze Eeuw 21 (3):274-295, 1921. Met [IV-van der Waals-a] gebundeld in boekje, postuum verschenen bij De Waelburgh, Blaricum, 1925 [III-van der Waals] en herdrukt in [VI-van der Waals]

Walgrave o.p., J. H.: Philosophie en Literatuur in het Existentialisme. [De betekenis van Kierkegaard en Husserl voor het existentialisme]. Kultuurleven 18:671-687, 1951.

Walgrave, J. H.: Søren Kierkegaard. Zijn denken een experiment voor de mensheid. De Maasbode 10.11.1955.

Walgrave, J. H.: Godskennis en Godsdienstfilosofie. TF 26:531-572, 1964.

(voor J. H. Walgrave zie ook Humanus)

Wallet, B.: Kanttekeningen bij een artikel (Kafka over Kierkegaard). IdW Nw.Jg. 3 (19):11-13, 1974-1975.

Walravens, Jan: De boodschappers van Kronos, I: Inleiding tot Kierkegaard. De Vlaamse gids 33:145-151, 1949.

Walravens, Else: Eenzaamheid en gemeenschap in de filosofie van S. Kierkegaard (II). Dialoog 11:143-156, 1970-1971.

Walravens, Else: Eenzaamheid en gemeenschap in de filosofie van S. Kierkegaard (I). Dialoog 11:187-207, 1970-1971.

Walravens, Else: Eenzaamheid en gemeenschap in de filosofie van S. Kierkegaard (slot). Dialoog 12:189-197, 1971-1972.

Weij O.Carm., A. (Amandus) van der: Kierkegaard. De Nieuwe Eeuw, Helmond, 04.11.1955.

Weij O.Carm., Amandus van der: Kierkegaard. (Uit: De Nieuwe Eeuw 05.11.1955). IdW 11:151, 1955.

Weij, A. van der: Søren Kierkegaard als christelijk vernieuwer. De Nieuwe Eeuw 09.11.1955.

Weij, A. van der: Søren Kierkegaard over de levensstadia. De Nieuwe Eeuw 12.11. 1955.

Weij O.Carm., A. van der: 1855- 11 november- 1955. Søren Kierkegaard, ridder des geloofs. Waarschuwing tegen onze veruiterlijking. De Bazuin 39 (12.11):7, 1955-1956.

Weij, A. van der: De christenen der dubbelzinnigheid. De Nieuwe Eeuw 19.11. 1955.

Weij, A. van der: Religieuze opvattingen van de angst. De idee van Kierkegaard. De Nieuwe Eeuw 04.02.1956.

Willemsen, Harry: Ten Geleide (Kierkegaard special). Filosofie 6 (6):2, 1996/1997.

Winkler, Johan: Søren Kierkegaard. IdW 2 (38):1, 1946-'47.

Wouden, Ries van der: De zwaarte van licht. Kundera en de paradox van Kierkegaard. Krisis 9 (34):47-57, 1989.

Zijlstra, Onno: Kierkegaard en het esthetische. Communiqué 8 (3):35-45, 1992.

Zijlstra, O.: De wandelaar en de ober. Wittgenstein en Kierkegaard over esthetiek en ethiek/religie. Katern 2:47-57, 1992.

Zuidema, Sytse Ulbe: Einde van het christendom. A.R.S. 19 (maart/april): 1-24, 1949.

Zuidema, S. U.: Het existentialisme bij Kierkegaard I. PhRef 15:40-46, 1950.

Zuidema, S. U.: Het existentialisme bij Kierkegaard II (slot). PhRef 15:49-65, 1950.

Zuidema, S. U.: Kierkegaard en de élite-idee. Patrimonium 66 (22), 1955.

Zwanepol, K.: Kierkegaard, Hegel en de theologie. Communiqué 8 (3):23-34, 1992.


Enkele niet-Nederlandstalige artikelen in Nederlandse / Vlaamse tijdschriften


Josef Brechtken: Die Dominanz der Praxis in Christlichen. Dargestellt am Beispiel Kierkegaard. TF 36:61-74, 1974.

Josef Brechtken: Wahrheit in Praxis. Ein Vergleich christlichen existenzialogie mit der materialistischen Ontologie der Praxis und der Frage nach der Konsequenz (Kierke-gaard oder Marx). TF 37:391-419, 1975.

K. Goldstein: Über das Phänomen der Angst. NTP 1:434-454, 1933-1934.

A. Kraus: Kierkegaards Begriff der Wiederholung auf Grund einer Interpretation seiner pseudonymen Schrift "Wiederholung" von Constantin Constantius. NTP 7:311-328, 1939-1940.

A. Kraus: Nietzsches und Kierkegaards Auffassung vom Wesen der Musik. In ihren Abhandlungen: "Die Geburt der Tragoedie aus dem Geiste der Musik", und "Die unmittelbar erotischen Stadien oder das Musikalisch-Erotische". NTP 8:265-274, 1940-1941.

R. H. Popkin: Kierkegaard and Scepticism. ANTWP 51:123-141, 1959-59.

Jennifer L. Rike: Faith under trial. Ethical and christian duty in the thought of Søren Kierkegaard. TF 44:266-297, 1982.

J. D. Robert: Kroniek: La vie de l'existentialisme en France. TP 9:711-754, 1947.

Niels Thulstrup: Søren Kierkegaard, Historien de la philosophie de Hegel (Essai). TF 27:521-572, 1965.

Leslie Versweyveld: Who's afraid of Søren Kierkegaard? ActaComp VII:107-108, 1996.

Leslie Versweyveld: A letter from posterity. ActaComp IX:102-103, 1998.

Leslie Versweyveld: Existence as literacy: the nun and the knight. ActaComp X:144-146, 1999.

top