Werken - Studies - Varia

  Recensies of Aanmeldingen van Werken en Studies
  Werken
   
 

Wijsgerig Perspectief: Søren Kierkegaard, "Over het begrip ironie". WijsgPers 35 (6):196, 1994/1995. (adv.)

Kuypers, E.: Kierkegaard de belangrijkste denker van de volgende eeuw. Trouw 8.12. 1995. [Over het begrip ironie; Bernard Delfgaauw, "Kierkegaard"]

Nieuwenhuizen, M. van den: S. Kierkegaard, "Johannes Climacus ofwel Men moet aan alles twijfelen (De omnibus dubitandum est): over het begin van alle wijsbegeerte". TTh 27:311-312, 1987.

Poll, K.: Vermelding van Søren Kierkegaard, "Either/Or I/II", en de verschillen in opvattingen van vertalers Swenson, Lowry en Dru. N.R.C. 27.06.1980.

Hanssen, Leon: Niet Blauwbaard of Don Juan zijn wreed, maar de vrouw die zich niet geeft. Kierkegaards "Dagboek van de Verleider". Hervormd Nederland 11.09.1982.

Weisbek, Henri: Søren Kierkegaard, "Het dagboek van de verleider". Vrij Nederland 22.05.1982.

Delfgaauw, B.: S. Kierkegaard, "Enten-Eller: un Grammento di vita, Tomo I". (A curo di Alessandro Cortese, Adelphi Edizioni, Milano, 1976). TF 40:160, 1978.

Søren Kierkegaard, "De Herhaling". Mens en Kosmos 17:173, 1961.

Kierkegaard, "Vrees en Beven". Boekenschouw 25:19, 1932-33.

Sören Kierkegaard, "Vrees en Beven". Boekenschouw 26:94, 1932-1933.

Caeymaex, J.: Kierkegaard, "Vrees en Beven". Boekengids 11:19, 1933.

Leendertz, W.: Sören Kierkegaard, "Vrees en Beven". (vert. uit het Deensch door S. van Praag, 1932). AWChrC 8 (46):7, 1931-1932.

Leendertz, W.: Sören Kierkegaard, "Vrees en beven". (vert. uit het Deensch door S. van Praag, 1932). StTijds 21 (1):513-514, 1932.

Valk, Th. de: Søren Kierkegaard, "Vrees en Beven". Boekzaal, Tilburg, p.146, 1932.

B. (Juffrouw Maria-Elisabeth Belpaire): S. Kierkegaard, "Crainte et Tremblement". (trad. du danois par Tisseau, Aubier, Paris). DWB 37 (I):75, 1936.

De Petter, D.: S. Kierkegaard, "Crainte et tremblement". (Aubier, Paris). Kultuurleven 9:859, 1938.

Sperna Weiland, J.: Sören Kierkegaard, "Furcht und Zittern", (1950); Einübung im Christentum", (Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln, 1951). VoxTh 22:38, 1951-'52.

Peerlinck, F.: S. Kierkegaard, "Vrees en Beven". (vert./inl. W.R. Scholtens, 1983). TGL 40:218-219, 1984.

Bolkestein, M. H.: Sören Kierkegaard, "Vrees en Beven". (1983). KTh 35:258, 1984.

Vercruysse, Jos E.: Søren Kierkegaard, "Vrees en beven". Bijdragen 46:102-103, 1985.

Sperna Weiland, J.: Sören Kierkegaard, "Philosophische Brocken. De omnibus dubitandum est; Gesammelte Werke, Abt. 10", (1952); "Die Schrift[stell]er über sich selbst; Gesammelte Werke, Abt. 33". (Eugen Diederichs Verlag, 1951). VoxTh 22:186, 1951-'52.

Nota, J. H.: Sören Kierkegaard, "Wijsgerige kruimels of een kruimeltje filosofie". Streven 9 (1):581-582, 1955-1956.

Smit Sibinga, J.: Johannes Climacus (S. Kierkegaard), "Wijsgerige kruimels of Een kruikeltje filosofie. Meditaties over humaniteit en christendom". (vert. J. Sperna Weiland, 1955). VoxTh 26:157-158, 1955-'56.

Dupré, L.: Sören Kierkegaard, "Wijsgerige kruimels (meditaties over humaniteit en christendom". (vert. J. Sperna Weiland). Nieuwe Stemmen 12:229-230, 1956.

Peursen, C. A. van: Existentieel Getij. S. Kierkegaard, "Wijsgerige kruimels". (vert./aant. J. Sperna Weiland, 1955). Wending 11:561-572, 1956-1957.

Delfgaauw, B.: "Wijsgerige kruimels of een kruimeltje filosofie door Johannes Climacus en uitgegeven door S. Kierkegaard". (vert./inl. J. Sperna Weiland, 1955). ANTWP 49:313-315, 1957.

Oosterbaan, J. A.: Sören Kierkegaard, "Wijsgerige kruimels". (vert./aant. J. Sperna Weiland, 1954). NThT 12:152-154, 1957-1958.

Fransen, P.: Sören Kierkegaard, "Philosophische Brosamen und unwissenschaftliche Nachschrift". (ed. H. Diem, W. Rest; Jakob Hegner, Köln, 1959). Bijdragen 21:219-220, 1960.

Kuypers, E.: 'Charlatan' Kierkegaard voorzag een cultuurcrisis in de twintigste eeuw. Trouw 16.06.1995.

Kuypers, E.: Het morele belang van droevige, sentimentele verhalen. Trouw 20.10. 1995.

Taels, J.: Søren Kierkegaard, "Wijsgerige kruimels & Het begrip angst". (vert./inl./ aantek. J Sperna weiland, 1995). TF 59:175-176, 1997.

Aalders, W. J.: Sören Kierkegaard, "Angst". (vert. S. van Praag). NwThS 14:188, 1931.

Caeymaex, Jos: Kierkegaard, "Angst". Boekengids 9:251-252, 1931.

Tunderman, J. W.: Sören Kierkegaard, "Angst". (uit het Deensch S. van Praag). VoxTh 2 (6):29, 1931.

Kierkegaard, "Angst". Boekenschouw 24:537, 1930-31.

Kierkegaard, "Angst". Jaarlijkschen Boekenschouw 12:27, 1931.

Leendertz, W.: Sören Kierkegaard, "Angst". (vert. uit het Deensch door S. van Praag, 1930). AWChrC 7 (28):8, 1930-1931.

Leendertz, W.: S. Kierkegaard, "Het Begrip Angst". (vert. J. Sperna Weiland, 1958). NThT 13:314, 1958-1959.

Nota, J. H.: Soren Kierkegaard, "Het begrip angst". (vert. J. Sperna Weiland, 1958). Streven 13 (1):94, 1959-1960.

Bolkestein, M. H.: Sören Kierkegaard, "Stadien auf des Lebens Weg, Band 1,2 (Siebenstern). KTh 35:167-168, 1984.

't Hart, Maarten: Een van de grote werken van Kierkegaard vertaald. Filosoof van een verbroken verloving. Søren Kierkegaard, "Stadia op de levensweg, 2 dln.", (vert. Jan Marquart Scholtz). NRC Handelsblad 11.09.1987.

't Hart, Maarten: Een van de grote werken van Kierkegaard vertaald. Filosoof van een verbroken verloving. Søren Kierkegaard, "Stadia op de levensweg, 2 dln.", (vert. Jan Marquart Scholtz). Uit: NRC Handelsblad 11.09.1987, in: VIC 16 (4):106-107 (groen), 1987.

Søren Kierkegaard, "Stadia op de levensweg, dl 1,2". VIC 17 (1):24 (groen), 1988.

Søren Kierkegaard, "Denken en Zijn". (19882). VIC 17 (2):54 (groen), 1988.

De Waelhens, A.: Geschiedenis van de hedendaagsche wijsbegeerte: S. Kierkegaard, "Purify your hearts. A "Discours for a special Occasion"; the first of three "Edifying Discourses in a different vein". (transl. from the Danish A.S. Aldworth and W.S. Ferrie, C.W. Daniel Company, London, 1937). TP 2:669, 1940.

Delleman, Th.: S. Kierkegaard, "De leerschool van het lijden". (Nederlands van R. Houwink). GThT 38:99, 1937.

C.E.H.: "Ook een Kerstboek", Sören Kierkegaard, "Liefdedaden". Algemeen Handelsblad, blad 4, 20.12.1919.

Leendertz, W.: "Liefdedaden", door Sören Kierkegaard uit het Deensch vertaald. StTijds 9:455, 1920.

Waals, Jacq. E. van der: Boekbespreking van: "Liefdedaden - Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen door Sören Kierkegaard". Leven en Werken, Maandschrift voor meisjes en jonge vrouwen 6 (4):240-255, 1920.

Woldendorp, J. J.: Sören Kierkegaard, "Over de naastenliefde". Nederlandsche Bibliographie 82 (5):89, 1937.

Have, P. ten: Sören Kierkegaard, "Over de naastenliefde". (vert. Mr. Roel Houwink, 1937). OEV 13:313, 1938.

Soren Kierkegaard, "Daden van liefde". (vert. Maria Veltman, 1993). Filosofie 3 (4):32, 1993.

Nieuwenhuizen, M. van den: S. Kierkegaard, "Daden van liefde". TTh 34:108, 1994.

Schoot, Johannes van: "Geloven is: de naaste van je naaste worden". Trouw 30.03. 1994.

Taels, J.: S. Kierkegaard, "Daden van liefde". (vert. Maria Veltman, 1993). TF 56:780, 1994.

Taels, J.: S. Kierkegaard, "Plankenkoorts en drankzucht. Twee essays over theater". (inl./vert. W.R. Scholtens, 1992). TF 55:578, 1993.

Jonker, Aart J. Th.: "Was wir lernen von den Lilien auf den Felde und den Vögeln untern der Himmel. Drei Reden von Søren Kierkegaard. Nach dem Dänischen frei bearbeitet". (Thienemann's Hofbuchhandlung, Gotha, 1891). ThS 10:245-247, 1892.

Aalders, W. J.: Søren Kierkegaard, "De lelie des veld en de vogel des hemels". (vert. Mej. A. Alma, inl. W.J. Aalders, 1937). StTijds 26 (1):425-426, 1937.

Appeldoorn, J. G.: Boekbeoordeling van Søren Kierkegaard, "Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen". ThT 37:61-65, 1903.

Munster O.F.M., H. A. van: Sören Kierkegaard, "Over het verschil tussen een genie en een apostel". (vert. S. van Lienden, 1959). VoxTh 29:185-186, 1958-1959.

Dijk, A. F. L.: Sören Kierkegaard, "Over het verschil tussen een genie en een apostel". (1959). IdW 16:77, 1960-'61.

Leendertz, W.: Naar aanleiding van een nieuwe preekenbundel: "Stichtelijke redenen", bijeengebracht uit de werken van Søren Kierkegaard. StTijds 8 (3):25-43, 1919.

Vaart, H. W. van der: R. M. Chantepie de la Saussaye, "Stichtelijke Redenen door S. Kierkegaard". NwThS 2:60, 1919.

Nota, J.: Sören Kierkegaard, "Einübung im Christentum und Anderes". (Hegner, Köln und Olten, 1948). Bijdragen 13:301, 1952.

Obbink, H. Th.: Sören Kierkegaard, "Enkeling en Menigte, een woord voor alle tijden". (Nederlandsch van Roel Houwink, 1939). AWChrC 15 (27):319, 1938-1939.

Florin, F.: S. Kierkegaard, "Der Einzelne und sein Gott". (Ausg./eingel. W. Rest; Herder-Bücherei 195, Herder, Freiburg, 1961). TGL 18 (1):286-287, 1962.

Bergen, G. G. van: Zelfonderzoek. S.[K.] Kierkegaard, "Zur selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen". (vert. A. Dorner en Chr. Schrempf; Diederichs Verlag, Jena, 1922). Vlaamsche Arbeid 18:24-26, 1923.

De Cock, B.: S. Kierkegaard, "Tot zelfonderzoek. Mijn tijdgenoten aanbevolen". (inl./vert. W.R. Scholtens, 1974). TGL 31:573-574, 1975.

Geer, A. v.d.: "Tot zelfonderzoek. Mijn tijdgenoten aanbevolen". Prisma nr. 444, 1975.

Delfgaauw, B.: Søren Kierkegaard, "Tot zelfonderzoek. Mijn tijdgenoten aanbevolen". (inl./vert. W.R. Scholtens, 1974). TF 38:317-318, 1976.

Alblas, H.: S. Kierkegaard, "Oordeel zelf". De Groninger Kerkbode 17.01.1991.

Taels, J.: S. Kierkegaard, "Oordeel zelf! Tot zelfonderzoek, mijn tijdgenoten aanbevolen". (inl./vert. W.R. Scholtens, 1990). TF 55:578, 1993.

Geer, A. v.d.: "Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid". Prisma, nr. 80, 1980.

Nieuwenhuizen, M. van den: S. Kierkegaard, "Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. (Krante-artikelen 1854-1855 en Het Ogenblik 1-10)". TTh 22:450, 1982.

Kroniek: Kierkegaard, "Discours édifiants". (vert. Jacques Colette, Le carnets DDB). TF 24:780, 1962.

Poncelet, A.: Sören Kierkegaard, "Discours edifiants. La pécheresse, De l'immutabilité de Dieu". (trad./intr. Jacques Colette O.P., avec une étude de Gregor Malantschuk; Descée de Brouwer, Bruges, 1962). Bijdragen 25:447, 1964.

Barger, H. H.: Sören Kierkegaard, "Keur uit de werken van Søren Kierkegaard", (vertaald door R.C.S.). StWV 42:725-763, 1905.

Groenewegen, H. Y.: Sören Kierkegaard, "Keur uit de werken van; uit het Deensch vertaald door R.C.S". ThT 39 (2):553-555, 1905.

Haspels, G. F.: Kierkegaard vertaald. Onze Eeuw 5 (2):475-485, 1905.

Smit Kleine, F.: "Sören Kierkegaard". De Tijdspiegel 62 (3):121-138, 1905.

Cannegieter, T.: Kierkegaard, "Keur uit de werken van...". Teyler's Theologisch Tijdschrift 4:267-283, 1906.

Leendertz, W.: Kierkegaard in Nederland. "Keur uit de werken van Sören Kierkegaard", (vert. door RCS., 2e druk). StWV 48:849-888, 1911.

Leendertz, W.: "Keur uit de werken van Sören Kierkegaard", derde herziene druk". StTijds 9:454, 1920.

Haspels, G. F.: "Nieuwe keur uit de Werken van Søren Kierkegaard". Onze Eeuw 11 (3):158-160, 1911.

Leendertz, W.: Kierkegaard in Nederland. "Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard", (vert. door RM Chantepie de la Saussaye). StWV 48:849-888, 1911.

Groenewegen, H. Y.: "Nieuwe Keur uit de werken van Søren Kierkegaard". ThT 46:460-461, 1912.

Leendertz, W.: Sören Kierkegaard, "Religion der Tat". Sein Werk in Auswahl, mit einem Vorwort von Gerhard von Mutius herausgegeben von Eduard Geismar. (Kröner, Leipzig, 1931). AWChrC 7 (27):8, 1930-1931.

Helders, J. C.: Mr. Roel Houwink, "Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard". AWChrC 11 (44):8, 1934-1935.

Veldhuizen, A. van: Mr. Roel Houwink, "Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard". NwThS 19:240, 1936.

Vloemans, Antoon: S. Kierkegaard, "The Journals". (A selection edited and translated by A. Dru, London, 1938). Erasmus 7:114-115, 1939.

Jager, Okke: Theologische Kroniek. (o.a. Sören Kierkegaard, "Fragmenten uitgekozen en ingeleid door W. Leendertz". Ontmoeting 9:306-311, 1955-1956.

Schoenmaeckers, E.: Sören Kierkegaard, "Fragmenten uitgekozen en ingeleid door W. Leendertz". Streven 9 (1):481-482, 1955-1956.

Dupré, L.: Sören Kierkegaard, "Omheen Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid door W. Leendertz". Nieuwe Stemmen 12:229, 1956.

Lekkerkerker, A. F. N.: W. Leendertz, "Søren Kierkegaard, fragmenten". (1955). KTh 7:78, 1956.

Boon, R.: Søren Kierkegaard, "Fragmenten uitgekozen en ingeleid door W. Leendertz". IdW 12:293-294, 1956-'57.

Oosterbaan, J. A.: W. Leendertz, "Søren Kierkegaard, Fragmenten uitgekozen en ingeleid". NThT 11 (1):65-66, 1956-1957.

Buijtenen, Chr. van: W.R. Scholtens, "De onbekende Kierkegaard. Zijn werken/zijn gebeden". (1972). Streven 26 (2):933, 1972.

Goddijn, H. P. M.: "De onbekende Kierkegaard. Zijn werken, zijn gebeden". De Tijd 23.02.1973.

Goddijn, H. P. M.: W.R. Scholtens, "De onbekende Kierkegaard, zijn werken, zijn gebeden". Bijdragen 34:462-463, 1973.

Krinkels M.: W.R. Scholtens, "De onbekende Kierkegaard - Zijn werken, zijn gebeden". ThPast 69:186, 1973.

Nieuwenhuizen, M. van den: W.R. Scholtens, "De onbekende Kierkegaard. Zijn werken/zijn gebeden". (1972). VoxTh 43:268-269, 1973.

Nieuwenhuizen, M. van den: W. Scholtens, "De onbekende Kierkegaard. Zijn werken/zijn gebeden". TTh 13:469-470, 1973.

Sekwie, B.: W.R. Scholtens, "De onbekende Kierkegaard". (1972). TGL 28:709, 1972.

De Vogelaere, A. V.: Sören Kierkegaard, "Gebete". (Hegner Verlag, Köln). Kultuurleven 25:533, 1958.

Bergström, J.: Søren Kierkegaard, "Gebeden". NBLC, nr.1062, 1976.

Beusekom, J. van: Søren Kierkegaard, "Gebeden". Prisma, nr.1335, 1976.

Braekers, M.: S. Kierkegaard, "Gebeden". (vert./inl. W.R. Scholtens, 1976). TGL 34:319, 1978.

Ru, G. de: Søren Kierkegaard, "Gebeden". (Bijeengebracht, ingeleid, vertaald en van verklaringen voorzien door W.R. Scholtens, 1976). KTh 27:260-261, 1976.

Barnouw, P.: Kierkegaard, dagboeknotities. Prisma, nr. 1067, 1972.

Sperna Weiland, J.: Kierkegaard, "Dagboeknotities". Wending 28:127, 1973-1974.

"De naakte waarheid. Aforismen en andere korte notities". Leeuwarder Courant 30.11. 1974.

Goddijn, Hans: "De naakte waarheid. Aforismen en andere korte notities". De Tijd 28.02.1975.

Bronkhorst, A. J.: Sören Kierkegaard, "De naakte waarheid, aforismen en andere korte notities". (W.R. Scholtens, 1974). KTh 26:191, 1975.

De Cock, B.: S. Kierkegaard, "De naakte waarheid. Aforismen en andere korte notities". (vert./inl./keuze W.R. Scholtens, 1974). TGL 31:573-574, 1975.

Delfgaauw, B.: Søren Kierkegaard, "De naakte waarheid, Aforismen en andere korte notities". (keuze/vert. W.R. Scholtens, 1974). TF 38:317-318, 1976.

Søren Kierkegaard, "De naakte waarheid, aforismen en andere korte notities". Wending 32:182, 1977-1978.

Smit, Gabriël: Dagboeken van Sören Kierkegaard en Julian Green. ("Wilde ganzen".) Literama 12:509-510, 1977-1978.

Geer, A. v.d.: "Wilde ganzen. Dagboeknoties 1846-1855". Prisma nr. 799, 1978.

Goddijn, H. P. M.: Kierkegaard, Søren, "Wilde ganzen, dagboeknotities 1846-1855." Bijdragen 40:223, 1979.

Rijnsdorp, C.: Zonderling, geniaal, onvergetelijk: Kierkegaard. Trouw 30.03.1978.

Ru, G. de: Sören Kierkegaard, "Wilde Ganzen. Dagboeknotities 1846-1855 (keuze/ samenst./vert./inl. W.R. Scholtens, 1978). KTh 29:348-349, 1978.

Versteijnen, J.: "Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855". NBLC, Den Haag, nr.1412, 1978.

Weij, A. van der: "Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855". Elseviers Weekblad 06.05.1978.

Bary, E. H.: W.R. Scholtens, "Alle gekheid op een stokje. Kierkegaard als psycholoog". (1979). TGL 36:445-446, 1980.

Verhoeven (Cornelis): Sören Kierkegaard, "Aforismen", (verz./vert. W.R. Scholtens). De Tijd 10 (13.01), 1984.

Verhoeven: Sören Kierkegaard, "Aforismen", (verz./vert. W.R. Scholtens). De Tijd 13.01.1984. In: VIC 13 (2):49 (groen), 1984.

Maas, Frans: W.R. Scholtens, "`Kijk, hier barst de taal...', Mystiek bij Kierkegaard". (1991) TGL 48:234-235, 1992.

Nieuwenhuizen, M. van den: W.R. Scholtens, "`Kijk, hier barst de taal': Mystiek bij Kierkegaard". TTh 32:104, 1992.

Taels, J.: W.R. Scholtens, "`Kijk, hier barst de taal...' Mystiek bij Kierkegaard". (1991). TF 55:562-563, 1993.

Bolkestein, M. H.: Sören Kierkegaard, "Jezus de dwarsligger". (1981). KTh 35:167-168, 1984.

Veltman, Maria: "Søren Kierkegaard: een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap". VIC 17 (1):25 (groen), 1988.

Nieuwenhuizen, M. van den: Maria Veltman, "Søren Kierkegaard: een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap". TTh 28:91-92, 1988.

Goddijn, H.: Maria Veltman, "Søren Kierkegaard: een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap". Bijdragen 50:109, 1989.

Bout, H.: Maria Veltman, "Søren Kierkegaard". (1987). ThRef 31:98-99, 1988.

Bolkestein, M. H.: Maria Veltman, "Søren Kierkegaard. Een kennismaking door een keuze uit Dagboeken, Brieven en Werken". (1987). KTh 40:78, 1989.

Goddijn, Hans: Maria Veltman, "Søren Kierkegaard: Een kennismaking door een keuze uit dagboeken, brieven en werken". Bijdragen 50:109, 1989.

Scholtens, Wim R.: "Kierkegaards werken, een inleiding". (1988). VIC 17 (1):22-23 (groen), 1988.

Nieuwenhuizen, M. van den: W.R. Scholtens, "Kierkegaards werken. Een inleiding". TTh 28:412-413, 1988.

Groot, Ger: W.R. Scholtens, "Kierkegaards werken. Een inleiding". Bijdragen 50:225, 1989.

Taels, Johan: Wim R. Scholtens, "Kierkegaards werken. Een inleiding". (1988). TGL 45:103, 1989.

Immink, F. G.: Wim R. Scholtens, "Kierkegaards werken, een inleiding". (1988). ThRef 33:263, 1990.

Dijkhuis, Hans: De spillebenen van Kierkegaard. Trouw 18.04.1992. [II-Dagboeken]

Hermans, Willem Frederik: De maan is het geweten van de aarde. Het dagboek van Kierkegaard. NRC Handelsblad CS, 24.01.1992. [II-Dagboeken]

Kempers, Desanka: Kritisch, in godsnaam kritisch. Intermediair 12.06.1992. [II-Dagboeken]

Kierkegaard nu eens als schrijver. De Volkskrant 04.02.1992. [II-Dagboeken]

Hurkens, Maria: Een bromvlieg in Kopenhagen. Filosofie 3 (5):51-52, 1993.Arens, A.: S. Kierkegaard, "Chrétien incognito". (inl./vert. J. Colette, Le Cerf, Parijs, 1968). TGL 26 (1):138-139, 1970.

Deronne, E.: S. Kierkegaard, "Dans la lutte des souffrances. (Discours chrétien, tome 2)". (Le Cerf, Parijs, 1968). TGL 25 (1):289, 1969.

Rhijn, M. van: Kierkegaard, "Der Einzelne und die Kirche, über Luther und den Protestantismus". (Übersetzt und Vorwort Wilhelm Kütemeyer, Kurt Wolff Verlag, Berlin, 1934). AWChrC 11 (1):2, 1934-1935.

Sperna Weiland, J.: Sören Kierkegaard, "Erbauliche Reden 1844-1845; Gesammelte Schriften, Abt. XIII u. XIV", (Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf-Köln, 1951). VoxTh 23:30, 1952-'53.

Sperna Weiland, J.: Sören Kierkegaard, "Gesammelte Werke 5 und 6: Abteilung: Die Wiederholung - Drei erbauliche Reden 1843, (Em. Hirsch, 1955); "Gesammelte Werke 35: Abteilung: Briefe (unter Mitarbeit von Rose Hirsch; Em. Hirsch; Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf, 1955). VoxTh 26:193-194, 1955-'56.

Dupré, L.: Sören Kierkegaard, "Briefe." (vert. W. Boehlich, J. Hegner-Verlag, Keulen-Olten, 1955). Streven 10 (1):95, 1956-1957.

Dupré, L.: Sören Kierkegaard, "Randbemerkungen zum Evangelium." (vert. F. Hansen-Löve, Kösel-Verlag, München, 1956). Streven 10 (2):995, 1957.

Dupré, L.: Sören Kierkegaard, "Christentum und Christenheit. Aus Kierkegaards Tagebüchern ausgewählt und übersetzt von Eva Schlechta." (Kösel-Verlag, München, 1957). Streven 11 (1):293, 1957-1958.

Linde, S. van der: Sören Kierkegaard, "Auswahl aus dem Gesammtwerk". (Eugen Dietrichs Verlag, Düsseldorf/Köln, 1961). ThRef 5:155, 1962.

Linde S. van der: Sören Kierkegaard, "Gesammelte Werke: Entweder/Oder Bnd I 1,2; Die Krankheit zum Tode". (Gütersloher Taschenbücher Siebenstern, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1979). ThRef 23:47-48, 1980.

Reynart, P.: S. Kierkegaard, "Der Begriff Angst", (Bnd 21); "Die Wiederholung", (Bnd 22); "Die Krise und eine Krise im Leben einer Schauspielerin", (Bnd 22); "Furcht und Zittern", (Bnd 23); "Die Krankheit zum Tode", (Bnd 24); "Philosophische Brocken oder ein bisschen Philosophie", (Bnd 25); Essays: Liselotte Richter, "Zum Verständnis der Werke". (Taschenbücher Syndicat/EVA, Frankfurt am Main). TF 47:347, 1985. (aanmelding als hernieuwde en goedkope beschikbaarheid van S.K.)

Doedens, Udo: N.J. Cappelørn e.a. (red.), "Søren Kierkegaards Skrifter", Søren Kierkegaard Forskning Center: Band 1, Av en endnu Levendes Papirer; Om Begrebet Ironi, 357 p. (Gads Forlag, Kopenhagen, 1997); Band 2, Enten-Eller, første del, 432 p. (1997); Band 3, Enten-Eller, andre del, 332 p. (1997); Kommentaarband bij Band 1, 387p. (1997); Kommentaarband bij Banden 2 en 3, 359 p.(1997); Band 4, Gjentagelsen; Frygt og Bæven; Philosophiske Smuler; Begrebet Angest; Forord, 527 p. (1997); Kommentaarband bij Band 4, 639 p. (1998). N.J. Cappelørn & H. Deuser, "Kierkegaard Studies: Yearbook", (De Gruyter, Berlin, 1996-, 575 p.; 1997, 500 p.). (plus vermelding ISBN nummers) NThT 53:79-83, 1999.

   
Top Studies
   
 

Nes, H. M. van: W.J. Aalders, "Het woord existentie in het moderne wetenschappelijke spraakgebruik". (1933). NwThS 18:37, 1935.

Huysmans, R. H. A.: Kroniek. Protestantsche theologie in Nederland 1934. (o.a.: W.J. Aalders'artikel over "Existentie" in Mededeelingen KNAW, afd. Letterkunde dl 75, 1933). StudCath 12:53-69, 1936.

Sperna Weiland, J.: Wilhelm Anz, "Kierkegaard und der deutsche Idealismus". (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1956). VoxTh 27:27, 1956-'57.

Walgrave, J. H.: George E. en George B. Arbaugh, "Kierkegaard's Autorship". (1968). TF 30:795, 1968.

Aalders, W. J.: D. Torsten Bohlin, "Sören Kierkegaards Leben und Werken". (C. Bertelsmann, Gütersloh, 1925). NwThS 9:283, 1926.

Aalders, W. J.: T. Bohlin, "Kierkegaards Dogmatische Anschauung in Ihrem

Geschichtlichen Zusammenhange". (Bertelsmann, Gütersloh, 1927). NwThS 10:313-314, 1927.

Grit, Diederik: Gerard Dick van den Bos, "Sporen van Kierkegaard". (1989). Tijdschrift voor Skandinavistiek 13 (1):137-143, 1992.

Pierson, Allard: Georg Brandes, "Søren Kierkegaard. Ein literarisches Charakterbild". (Leipzig, 1879). De Tijdspiegel 37:117-122, 1880.

Taels, J.: Jan Cattepoel, "Dämonie und Gesellschaft. Søren Kierkegaard als Sozialkritiker und Kommunikationstheoriker". (Karl Alber, Freiburg/München, 1992). TF 56:784-785, 1994.

Taels, J.: André Clair, "Kierkegaard. Penser le singulier". (Les Éditions du Cerf, Paris, 1993). TF 56:781-782, 1994.

Nieuwenhuizen, M. van den: J. Colette, "Histoire et absolu: Essai sur Kierkegaard". (Desclée & Cie, Doornik, 1972). TTh 14:91-92, 1974.

Struyker Boudier, C. E. M.: Bernard Delfgaauw, "Kierkegaard. Waarheid en menselijkheid". TF 58:605, 1996.

Cornet, Pascal: Uniform maar ongelijkwaardig. Drie recente filozofiemonografieën. Standaard der Letteren, 14.03.1996.

Levine, David: Tekening van Kierkegaard bij "Drie recente filozofiemonografieën". Standaard der Letteren, 14.03.1996. [III-Delfgaauw-c]

Leendertz, W.: Denkers van deze tijd. Kierkegaard, Nietzsche, Barth, Niebuhr, Sartre, Bultmann". (1954). NThT 9:117-118, 1954-1955.

Popma, K. J.: "Denkers van deze tijd. Kierkegaard, Nietzsche, Barth, Niebuhr, Sartre, Bultmann". A.R.S. 25:29-32, 1955.

Nieuwenhuizen, M. van den: H. Deuser, "Sören Kierkegaard: Die paradoxe Dialektik des politischen Christen, Voraussetzungen bei Hegel; Die Reden von 1847/48 im Verhältnis von Politik und Ästhetik". (Kaiser/Matthias-Grünewald, München/Mainz, 1974). TTh 16:224, 1976.

Vrielink, J. H.: Hermann Deuser, "Sören Kierkegaard; Die paradoxe Dialektik des politischen Christen". (Kaiser, München, 1974). KTh 26:190-191, 1975.

Nieuwenhuizen, M. van den: H. Deuser, "Dialektische Theologie: Studien zu Adornos Metaphysik und zum Spätwerk Kierkegaards". (Kaiser/Matthias-Grünewald, München/ Mainz, 1980). TTh 21:87, 1981.

Hasselaar, J. M.: Over Kierkegaard: H. Diem, "Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard". (Zollikon, Zürich, 1950). IdW 7:10-11, 1951-'52. [III-Hasselaar-a]

Leendertz, W.: Hermann Diem, "Die Existenzdialektik von Sören Kierkegaard". (Evangelischer Verlag, Zollikon, Zürich, 1950). NThT 6:126-127, 1951-1952.

Walgrave, J. H.: H. Diem, "Sören Kierkegaard, Spion im Dienste Gottes". (S. Fischer, Frankfurt a.M., 1957). Kultuurleven 29:63, 1962.

Rhijn, M. van: A.F.L. van Dijk, "Perspectieven bij Kierkegaard". AWKChr 16 (44):463, 1939-1940.

Goltermann, W. F.: A.F.L. van Dijk, "Perspectieven bij Kierkegaard". (1940). ANTWP 34:93-94, 1940.

Robbers S.J., H.: A.F.L. van Dijk, "Perspectieven bij Kierkegaard". Studiën 134:518, 1940.

M. (K.H. Miskotte?): A.F.L. van Dijk, "Perspectieven bij Kierkegaard". Eltheto 95:83-84, 1940-'41.

Westendorp Boerma, N.: A.F.L. van Dijk, "Perspectieven bij Kierkegaard". NwThT 30:86-87, 1941.

Bremmer, R. H.: A.F.L. van Dijk, "Perspectieven bij Kierkegaard". VoxTh 13: 46, 1941-'42.

Taels, J.: Jörg Disse, "Kierkegaards Phänomenologie der Freiheitserfahrung". (Karl Alber, Freiburg/München, 1991). TF 56:782-783, 1994.

Leendertz, W.: T. Dokter, "De structuur van Kierkegaard's oeuvre". (1936). StTijds 26 (1):525-527, 1937.

Louis Dupré, "Kierkegaards theologie of de dialectiek van het christen-worden". Periscoop 10: 1959.

Fransen, P.: L. Dupré, "Kierkegaards theologie of de dialectiek van het christen-worden". (1958). Bijdragen 20:213-214, 1959.

Leendertz, W.: L. Dupré, "Kierkegaards Theologie of de dialectiek van het christen worden". (1958). NThT 13:312-313, 1958-1959.

Nota, J. H.: L. Dupré, "Kierkegaards theologie of de dialectiek van het christen-worden". Streven 12 (2):692, 1959.

Willems, B. A.: L. Dupré, "Kierkegaards theologie of de dialektiek van het christen- worden". (1958). TGL 15 (2):442-443, 1959.

Möller, J. B. W.: L. Dupré, "Kierkegaards Theologie of de dialectiek van het christen worden". (1958). NKathSt 57:194-197, 1961.

Walgrave, J. H.: Godskennis en godsdienstfilosofie, pp. 531-572: L. Dupré, "Kierkegaards theologie of de dialectiek van het christen-worden". (1958). TF 26:534-536, 1964.

Bellon, K. L.: Godsdienstpsychologie en godsdienstwijsbegeerte in Nederland. (o.a.: P.H. Esser's artikel in NTP 4:150-166, 1936). StudCath 13:217-223, 1937.

Aalders, W. J.: P.H. Esser, "Uren met Kierkegaard". NwThS 24:310, 1941.

Bierens de Haan, J. D.: P.H. Esser, "Uren met Kierkegaard". ANTWP 35:146, 1941-42.

Leendertz, W.: P.H. Esser, "Kierkegaard". (1941). StTijds 30 (2):459-460, 1941.

Thielemans S.J., H.: P.H. Esser, "Kierkegaard". Boekengids 20:40, 1942.

Leendertz, W.: P.H. Esser, "Kierkegaard". (1941). NTP 9:239, 1941-1942.

Thielemans S.J., H.: Een metaphysiek der existentie. Streven 10:332-339, 1942-1943.

Siesling, M.: P.H. Esser, "Levensaspecten. Essays over Bergson, Pascal, Kierkegaard, Dostojewski". (1946). Ontmoeting 1:128-129, 1946-1947.

Horst, L. van der: P.H. Esser, "Levensaspecten. Essays". (1946). NTP N.R. 3:424-425, 1948.

Dupré, L.: Studi Kierkegaardiani, A cura di Cornelio Fabro. (Morcelliana, Brescia, 1957). Bijdragen 20:218-219, 1959.

Dupré, L.: Cornelio Fabro, "Dall'essere all'essistente". (Morcelliana, Brescia, 1957). Bijdragen 20:219-220, 1959.

Bijlsma,R.: J.C.A. Fetter, "Inleiding tot het denken van Kierkegaard". IdW 8:254, 1952-'53.

Lekkerkerker, A. F. N.: J.C.A. Fetter, "Inleiding tot het denken van Kierkegaard". (1953). KTh 4:141, 1953.

Peursen, C. A. van: Existentieel Getij. (o.a. J.C.A. Fetter, "Inleiding tot het denken van Kierkegaard", 1953). Wending 11:561-572, 1956-1957.

Hoekstra, T.: E. Geismar, "Sören Kierkegaard". (C. Bertelsmann, Gütersloh, 1925). GThT 26:389, 1925.

Aalders, W. J.: E. Geismar, "Sören Kierkegaard I en II". NwThS 11:25-26, 1928.

Aalders, W. J.: E. Geismar, "Sören Kierkegaard III en IV". NwThS 11:249-250, 1928.

Aalders, W. J.: E. Geismar, "Sören Kierkegaard V en VI". NwThS 12:275, 1929.

Leendertz, W.: Ed. Geismar, "Sören Kierkegaard. Sein Lebensentwicklung und seine Wirksamkeit als Schrifsteller. Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Dänischen übersetzt. teil I. Die erziehung zum Beruf". (Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1927). AWChrC 3 (45):7, 1926-27.

Leendertz, W.: Eduard Geismar, "II, Der Dichter der Stadien". (1927). AWChrC 4 (20):8, 1927-28.

Leendertz, W.: Ed. Geismar, "III, Lebensphilosophie". (1928). AWChrC 4 (43):7-8, 1927-28.

Leendertz, W.: Ed. Geismar, "IV, Märtyren oder Dichter". (1928). AWChrC 4 (52):8, 1927-28.

Leendertz, W.: Ed. Geismar, "V, Nur die Wahrheid die demütigt, erbaut". (1929). AWChrC 5 (35):7, 1928-29.

Leendertz, W.: Ed. Geismar, "VI, Der Kirchenstürmer". (1929). AWChrC 5 (51):7, 1928-29.

Fransen, P.: Hayo Gerdes, "Sören Kierkegaard. Leben und Werk". (Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1966). Bijdragen 27:563, 1966.

Linde, S. van der: Hayo Gerdes, "Sören Kierkegaard. Leben und Werk". (Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1966). ThRef 9:31-32, 1966.

Aalders, W. J.: Arnold Gilg, "Søren Kierkegaard". (Chr. Kaiser Verlag, München, 1926). StTijds 14:105, 1926.

Nieuwenhuizen, M. van den: D. J. Gouwens, "Kierkegaard as religious thinker". (Cambridge Univ. Press, 1996). TTh 37:90, 1997.

Jonker, H.: Gerd-Günter Grau, "Die Selbstauflösung des christlichen Glaubens, eine religionsphilosophische Studie über Kierkegaard". (Schulte-Bulmke, Frankfurt am Main, 1963). ThRef 8:56-57, 1965.

Taels, J.: Wilfried Greve, "Kierkegaards maieutische Ethik. Von "Entweder/Oder II" zu den "Stadien". (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1990). TF 56:783-784, 1994.

Delfgaauw, B.: Ronald Grimsley, "Kierkegaard. A Biographical Introduction". (Charles Scribner's Sons, New York, 1973). TF 36:146-147, 1974.

Delfgaauw, B.: Victor Guarda, "Kierkegaard Studien". (Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glau, 1975). TF 37:559-560, 1975.

Delfgaauw, B.: Victor Guarda, "Die Wiederholung. Analysen zur Grundstruktur menschlichen Existenz im Verständnis Sören Kierkegaards". (Forum Academicum, Meisenheim, 1980). TF 44:737, 1982.

Delfgaauw, B.: Theodor Haecker, "Der Buckel Kierkegaards". (Thomas Verlag, Zürich, 1947). ANTWP 41:183, 1948-1949.

De Vos, A.: De moderne wijsbegeerte: Theodor Haecker, "Der Buckel Kierkegaards". (Thomas Verlag, Zürich, 1947). TP 11:463-464, 1949.

Leendertz, W.: Wijsbegeerte van de Godsdienst en ethiek: Theodor Haecker, "Der Buckel Kierkegaards". (Thomas Verlag, Zürich, 1947). NThT 2: 60-61, 1947-1948.

Middelaar, Luuk van: Hegel in de Ästhetik: Alastair Hannay, Gordon D. Marino (red.), "The Cambridge companion to Kierkegaard". (Cambridge Univ. Press, 1998). Filosofie Magazine 7 (5):59, 1998.

Verstrynge, K.: Alastair Hannay, G.D. Marino (eds.), "The Cambridge Companion to Kierkegaard". (Cambridge University Press, Cambridge, 1998). TF 61:172-173, 1999.

Nieuwenhuizen, M. van den: G. Harbsmeier, "Wer ist der Mensch? Grundtvigs Beitrag zur humanen Existenz-Alternatieven zu Kierkegaard. (Kontroverse um Kierkegaard u. Grundtvig, 3)". (Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1972). TTh 13:235, 1973.

Tongeren, P. van: Fr. Hauschildt, "Die Ethik Søren Kierkegaards". (Studien zur evangelischen Ethik, Band 15; Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1982). TF 46:665-666, 1984.

D. Scheltens: Robert Heiss, "Hegel, Kierkegaard, Marx. De grote dialectische denkers van de negentiende eeuw". (vert. M. Mok, 1969). TF 32:128-129, 1970.

Leendertz, W.: Emanuel Hirsch, "Kierkegaard-Studien". (C. Bertelsmann, Gütersloh, 1933, 2Bnde). StTijds 24 (1):119-120, 1935.

Struyker Boudier, C. E. M.: Anton Hochenbleicher-Schwarz, "Das Existenzproblem bei J.G. Fichte und S. Kierkegaard". (Verlag Athenäum/Hain, Königstein, 1984). TF 48:643-644, 1986.

Appeldoorn, J. G.: Søren Kierkegaard: Harald Höffding, "Sören Kierkegaard als Philosoph". (Frommann, Stuttgart, 1896). ThT 34:227-260, 1900.

Groenewegen, H. Y.: Dr. Raoul Hoffmann, "Kierkegaard und die religiöse Gewiszheit. Biografisch-Kritische Skizze". (Van den Hoek und Ruprecht, Göttingen, 1910). ThT 44:477-478, 1911.

Johannes Hohlenberg, "Sören Kierkegaard". (1949). IdW 5:112, 1949-'50.

Hasselaar, J. M.: T.H. Croxall, "Kierkegaard Studies", (1948); M. Chaning-Pearce, "The terrible crystal", (1940); J. Hohlenberg, "Sören Kierkegaard"; Arnold Künzli, "Die Angst als abendländische Krankheit dargestellt am Leben und Denken Sören Kierkegaards", (1948). IdW 7:10-11, 1951-'52.

Heugten, Jan van: Johannes Hohlenberg, "Søren Kierkegaard". K.C.T. Streven 3 (1):546, 1949-1950.

I. J. van H.: Johannes Hohlenberg, "Søren Kierkegaard". (vert. S. Ferwerda, 1948). VoxTh 20:52-53, 1949-'50.

Leendertz, W.: Johannes Hohlenberg, "Sören Kierkegaard". (vert. S. Ferwerda, 1949). NThT 4:234-235, 1949-1950.

Popma, K. J.: Johannes Hohlenberg, "Søren Kierkegaard". (1949). Ontmoeting 1:187-189, 1949-1950.

Mussche, Achilles: Johannes Hohlenberg, "Søren Kierkegaard". NwVT 6:409-410, 1951-1952.

Peursen, C. A. van: Filosofische Kroniek. Sören Holm, "Sören Kierkegaards Geschichtsphilosophie". (Kohlhammer, Stuttgart, 1953). Wending 13:866-878, 1958-1959.

b Breebaart, Leonie: Boekloze woorden geven te denken. Hester IJsseling, "Voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche". Trouw BB 21.11.1997.

Simon, Coen: Voorwoorden. Filosofie Magazine 6 (10):52, 1997/1998.

Bartels, Jeroen: Hester IJsseling, "Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche". (1997). ANTW 90:239-240, 1998.

Verstrynge, K.: Hester IJsseling, "Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche". (1997). TF 60:396-397, 1998.

Delfgaauw, B.: "Erindringer om Sören Kierkegaard. Samlet udgave ved St. Johansen". (C.A. Reitzel, Kopenhagen, 1980). TF 44:738, 1982.

Schmid, J. J. von: Régis Jolivet, "Introduction à Kierkegaard". (Editions Fontanelle, Abbaye S. Wandrille). ANTWP 40:100, 1947-48.

De Waelhens, A.: Hedendaagse philosophie: R. Jolivet, "Introduction à Kierkegaard". (Edit. Fontenelle, Parijs, 1945). TP 11:468-469, 1949.

Walgrave O.P., J. H.: Régis Jolivet, "Les doctrines existentialistes, de Kierkegaard a Jean Paul Sartre". (Ed. de Fontenelle, Albaye de Saint-Wandalle, 1948). Kultuur-leven 15 (2):310-311, 1948.

Nota, J. H.: R. Jolivet, "Aux sources de l'existentialisme chrétien: Kierkegaard". (Librairie Arthème Fayard, Paris, 1958). Streven 12 (1):598, 1958-1959.

Fransen, P.: Régis Jolivet, "Aux sources de l'existentialisme chrétien: Kierkegaard". (Arthème Fayard, Paris, 1958). Bijdragen 20:213-214, 1959.

Doctoraalscripties: Jaap de Jonge, "Søren Kierkegaard als sociaal-filosoof". (Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam). Krisis 12 (48):101, 1992.

Büch, Boudewijn: Søren Kierkegaard. Vermelding van Bruce H. Kirmmses, "Encounters with Kierkegaard. A life as seen by his contemporaries." (Princeton University Press, 1996). VARA TV Magazine Nr.32:13, 1996.

Casparie, Paul: Kierkegaards zwaarmoedige kinderjaren. Filosofie Magazine 5 (2):45, 1996. [III-Kjær]

Scheltens, W. J. W.: Grethe Kjær, "Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding". Credo 23 (8):5, 1996.

Delfgaauw, B.: E.D. Klemke, "Studies in the Philosophy of Kierkegaard". (Martinus Nijhoff, The Hague, 1976). TF 42:391-392, 1980.

Tongeren, P. van: F.W. Korff, "Der komische Kierkegaard". (Problemata 95; Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1982). TF 45:660-661, 1983.

E.L.G.E. Kuypers, "Met de hoed in de hand - Kierkegaard als pedagoog". (1985). VIC 15 (1):04 (groen), 1986. (adv.)

Scholtens, Wim: E.L.G.E. Kuypers, "Met de hoed in de hand - Kierkegaard als pedagoog". (1985). VIC 15 (2):49 (groen), 1986.

E.L.G.E. Kuypers, "Spelen met beelden. Een theoretisch kritische studie over de zin of onzin van een christelijk-religieus-georiënteerde-pedagogie(k) onder auspiciën van S. A. Kierkegaard". ANTW 80:230a, 1988. (adv.)

E.L.G.E. Kuypers, "Spelen met beelden. Een theoretisch kritische studie over de zin of onzin van een christelijk-religieus-georiënteerde-pedagogie(k) onder auspiciën van S. A. Kierkegaard". VIC 17 (2):52 (groen), 1988. (adv.)

Gerwen, Geert van: E.L.G.E. Kuypers, "Spelen met beelden; een theoretisch kritische studie over de zin of onzin van een christelijk-religieus-georiënteerde-pedagogie(k) onder auspiciën van S. A. Kierkegaard". (Promotie Rijksuniversiteit Utrecht, 1987). TTh 28:78-79, 1988.

Nieuwenhuizen, M. van den: E.L.G.E. Kuypers, "Spelen met beelden; een theoretisch kritische studie over de zin of onzin van een christelijk-religieus-georiënteerde-pedagogie(k) onder auspiciën van S. A. Kierkegaard". TTh 28:315, 1988.

Manenschijn, Gerrit: E.L.G.E. Kuypers, "Spelen met beelden; een theoretisch kritische studie over de zin of onzin van een christelijk-religieus-georiënteerde-pedagogie(k) onder auspiciën van S. A. Kierkegaard". Filosofie en Praktijk 10:110-111, 1989.

Jespers, F.: "Kierkegaard en de twintigste eeuw", met bijdragen van B. Delfgaauw, E. Kuypers, W. Scholtens en M. Veltman. (1989). PT 17:99-100, 1990.

Taels, J.: Etienne Kuypers, "Kierkegaard en de twintigste eeuw". (1989). TF 52:570, 1990.

Tillmans, W. G.: E. Kuypers, "Kierkegaard en de twintigste eeuw". Bijdragen 53:224, 1992.

Stynen, Ludo: Wandelen met de man met de hoed. (E. Kuypers, "De levende Kierkegaard".) Kruispunt 36 (160):42-44, 1995.

Verhoeven, J.: E. Kuypers, "De levende Kierkegaard". Bijdragen 59 (1):113, 1998.

Häring, Hermann: A. de Lange, O. Zijlstra (red.), "Als ik Job niet had. Tien denkers over God en het lijden". TTh 38:94, 1998.

Verstrynge, K.: Cyril Lansink, "Vrijheid en Ironie. Kierkegaards ethiek van de zelfwording". (1997). TF 60:609-610, 1998.

Nieuwenhuizen, M. van den: D.R. Law, "Kierkegaard as Negative Theologian". (Clarendon Press, 1993); A. Rudd, "Kierkegaard and the limits of the ethical". (Clarendon Press, Oxford, 1993). TTh 34:86, 1994.

Taels, J.: D. R. Law, "Kierkegaard as Negative Theologian". (Clarendon Press, Oxford, 1993). Bijdragen 57:101-102, 1996.

Meijers, J. A.: Het filosofische denken. V. Leemans, "Søren Kierkegaard". De Groene Amsterdammer 04.08.1956.

Victor Leemans, "Søren Kierkegaard". De Nieuwe Eeuw 20.10.1956.

De Petter, D. M.: Victor Leemans (inl. A. De Waelhens), "Sören Kierkegaard". (1956). TP 18:701-702, 1956.

Delfgaauw, B.: Victor Leemans, "Søren Kierkegaard". (1956). ANTWP 49:315-316, 1957.

Nota, J. H.: Victor Leemans, "Sören Kierkegaard (inl. A. De Waelhens)". (1956). Bijdragen 18:213, 1957.

Westerlinck, Albert: Een Vlaams boek over Kierkegaard. DWB 57:55-60, 1957.

Geerts, Walter: Victor Leemans, "Sören Kierkegaard". Band, tijdschrift voor Vlaams kultuurleven 17:79, 1958.

W. Leendert[s]z, "Sören Kierkegaard". Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis 10:370, 1913.

W. Leendertz, "Søren Kierkegaard". Nieuwe Rotterdamsche Courant 04.12.1913.

Melle, L. A. van: Sören Kierkegaard. ThS 31 (6):465-466, 1913.

l.S. (la Saussaye): Dr. W. Leendertz, "Sören Kierkegaard". Onze Eeuw 13 (3):472-474, 1913.

Groenewegen, H. Y.: W. Leendertz, "Søren Kierkegaard". ThT 49:168-169, 1915.

Leeuw, G. van der: W. Leendertz, "Søren Kierkegaard". Theologische Literaturzeitung (Leipzig) 7:163-164, 1915.

Sperna Weiland, J.: Per Lønning, "Samtidighedens Situation. En Studie i Søren Kierkegaards Kristendomsforstaaelse". (Forlaget Land og Kirk, Oslo, 1954); Johannes Sløk, "Die Anthropologie Kierkegaards". (Rosenkilde und Bagger Verlag, Kopenhagen, 1954). VoxTh 25:100, 1954-'55.

De Waelhens, A.: Geschiedenis van de hedendaagsche wijsbegeerte. (o.a. Walter Lowrie, "Kierkegaard", Oxford University Press, 1938). TP 2:669-671, 1940.

Leemans, V.: W. Lowrie, "Das Leben Sören Kierkegaards". (E. Diederichs Verlag, Düsseldorf, 1955). Kultuurleven 23:319, 1956.

Kohnstamm, Ph.: F. Lowtzky, "Sören Kierkegaard. Das subjektive Erlebnis und die religiöse Offenbarung. (Int. Psychoanalytischer Verlag, Wien, 1933). AWChrC 11 (44):8, 1934-1935.

Delfgaauw, B.: Vincent A. McCarthy, "The Phenomenology of Moods in Kierkegaard". (Martinus Nijhoff, The Hague, 1978). TF 42:392, 1980.

Alkemade, P. van: Gregor Malantschuk, "In het voetspoor van Kierkegaard". Streven 14:519, 1960-1961.

Peursen, C. A. van: Filosofische kroniek. G. Malantchuk, "In het voetspoor van Kierkegaard". Wending 17:758-768, 1962-1963.

Hillegers, Jan Baptist: Gregor Malantschuk, "In het voetspoor van Kierkegaard. Een inleiding tot zijn oeuvre". RIVO TORTO 23 (1):85-86, 1962.

Leendertz, W.: H.V. Martin, "Kierkegaard the Melancholy Dane". (Philosophical Library, New York, 1950). NThT 6:183, 1951-1952.

Walgrave o.p., J. H.: Pierre Mesnard, "Le vrai visage de Kierkegaard". (Beauchesne, Paris, 1948). Kultuurleven 15 (2):233-234, 1948.

Grosheide, F. W.: Paul S. Minear, Paul Morimoto, "Kierkegaard and the Bible, an Index". (Princeton, New Jersey). GThT 53:187, 1953.

Leendertz, W.: Wijsbegeerte van de Godsdienst. (o.a. Paul S. Minear, Paul S. Morimoto, "Kierkegaard and the Bible. An Index". (Princeton Pamphlets No 9, Princeton, N.J., 1953). NThT 8:185, 1953-1954.

Nota, J. H.: H.A. van Munster O.F.M., "De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841". (1958). Bijdragen 19:447, 1958.

Leendertz, W.: H.A. van Munster, "De filosofische gedachten van de jonge Kierke-gaard 1831-1841". (1958). NThT 13:228-229, 1958-1959.

Walgrave, J. H.: Godskennis en godsdienstfilosofie, pp. 531-572: H.A. van Munster o.f.m., "De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841". (1958). TF 26:531-534, 1964.

Florin, F.: H.A. van Munster, "Sören Kierkegaard". (1963). Kultuurleven 31:225, 1964.

Lekkerkerker, A. F. N.: H.A. van Munster O.F.M., "Sören Kierkegaard". (1963). KTh 15:166-167, 1964.

Linde, S. van der: H.A. van Munster O.F.M., "Sören Aabye Kierkegaard". (1963). ThRef 7:40, 1964.

Ploegmakers, Erich: H.A. van Munster o.f.m., "Sören Kierkegaard". (1963). Carmel 16:300, 1964.

Schippers, R.: H.A. van Munster o.f.m., "Sören Kierkegaard". (1963). GThT 64:78-79, 1964.

Oranje, L.: H.A. van Munster O.F.M., "Søren Aabye Kierkegaard". (1963). VoxTh 35:99, 1965.

Poncelet, A.: H.A. van Munster, "Søren Aabye Kierkegaard". (1963). Streven 18 (2):720, 1965.

Loenen, J. H. M. H.: H.A. van Munster, "Sören Kierkegaard". De Nieuwe Mens 17:191-192, 1965-1966.

Borgert, H.: M. van den Nieuwenhuizen, "Dialektiek van de vrijheid - Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard". ThPast 65:92, 1969.

Florin, Frits: K. Olesen Larsen, "Søren Kierkegaard laest af K. Olesen Larsen". (udg. Vibeke Larsen og Tage Wilhjelm; G.E.C. Gad, Köbenhavn, 1966). TF 29:651-652, 1967.

Nieuwenhuizen, M. van den: "Tranzendenz und Immanenz, Philosophie und Theologie in der veränderte Welt: Internationale Zusammenarbeit im Grenzbereich von Philosophie und Theologie", hrsg. v. D. Papentuss / J. Söring, (Kohlhammer, Stuttgart, 1977). TTh 18:355, 1978.

Hasselaar, J. M.: Pascal en Kierkegaard: Denzil G. M. Patrick, "Pascal and Kierke-gaard, a study in the strategy of evangelism". (Lutterworth Press, London, 1947). IdW 4:31-32, 1948-'49. [III-Hasselaar-a]

Walgrave, J. H.: Denzil G.M. Patrick, "Pascal and Kierkegaard, A Study in the Strategy of Evangelism". (Lutterworth Press, London and Redhill, 1947). TP 11:302-303, 1949.

Van Otten, Josephine: G. Pattison, "Kierkegaard and the crisis of faith. An introduction to his thought". (Society for Promoting Christian Knowledge, Holy Trinity Church, London, 1997). ActaComp IX:81-82, 1998.

Delfgaauw, Bernard: Olaf Pedersen, "Van Kierkegaard tot Sartre". Vrij Nederland 11 (11 augustus), 1951.

Nota, J.: Olaf Pedersen, "Van Kierkegaard tot Sartre". K.C.T. Streven 4 (2):547, 1951.

Vander Kerken, Libert: Olaf Pedersen, "Van Kierkegaard tot Sartre". K.C.T. Streven 4 (2):402, 1951.

Leendertz, W.: Willi Perpeet, "Kierkegaard und die Frage nach einer Aesthetik der Gegenwart". (Max Niemeyer Verlag, Halle-Saale, 1940). StTijds 30 (1):157-159, 1941.

Van Otten, Josephine: T. H. Polk, "The biblical Kierkegaard. Reading by the rule of faith". (Mercer University Press, Macon, USA, 1997). ActaComp IX:82-86, 1998.

Derycke, H.: F. van Raalten, "Schaamte en existentie". (1965). Streven 18 (2):1041, 1965.

Marck O.P., W. van der: F. van Raalten, "Schaamte en existentie. Een onderzoek naar de plaats en de werking van de schaamte in de menselijke existentie in het bijzonder met betrekking tot het werk van S. Kierkegaard". (1965). TTh 5:202-203, 1965.

Heering, H. J.: F. van Raalten, "Schaamte en existentie". (1965). Wending 21:200, 1966-'67.

Kijm, J.: F. van Raalten, "Schaamte en existentie. Een onderzoek naar de plaats en de werking van de schaamte in de menselijke existentie in het bijzonder met betrekking tot het werk van S. Kierkegaard". (1965). Bijdragen 28:107, 1967.

Cloots, A.: F. van Raalten, "Angst. Een wijsgerig-antropologische beschouwing". TF 45:343-344, 1983.

Oudemans, Th. C. W.: F. van Raalten, "Angst - Een wijsgerig-antropologische beschouwing". (1981). ANTW 75:234-235, 1983.

Verstrynge, K.: Murray A. Rae, "Kierkegaard's Vision of the Incarnation. By Faith Transformed". (Clarendon Press, Oxford, 1997). TF 60:610-611, 1998.

Rhijn, M. van: M. van Rhijn, "Søren Kierkegaard. Een indruk van zijn leven en werken". NwThS 25:157, 1942.

Nieuwenhuizen, M. van den: J. Ringleben, "Aneignung: Die spekulatieve Theologie Søren Kierkegaards". (W. de Gruyter, Berlin/New York, 1985). TTh 24:311-312, 1984.

Dupré, L.: H. Roos S.J., "Kierkegaard et le catholicisme, traduit du danois par A. Renard O.S.B." (Nauwelaerts, Leuven, 1955). Streven 8 (2):278, 1955.

Delfgaauw, B.: H. Roos S.J., "Kierkegaard et le Catholicisme". (traduit du danois par André Renard O.S.B.; E. Nauwelaerts, Leuven, 1955). TP 18:135, 1956.

Fransen, P.: H. Roos S.J., "Kierkegaard et le Catholicisme", (traduit du danois par André Renard O.S.B., Nauwelaerts, Louvain, 1955). Bijdragen 17:331, 1956.

Taels, J.: Anthony Rudd, "Kierkegaard and the Limits of the Ethical". (Clarendon Press, Oxford, 1993). TF 57:604, 1995.

Aalders, W. J.: W. Ruttenbeck, "Sören Kierkegaard; Der Christliche denker und sein Werk". (25e Stück der Neuen studien zur Geschichte der Theologie und KircheR. Seeberg, Trowitzsch en Sohn, Berlin/Frankfurt, 1929). NwThS 13:155, 1930.

Haitjema, Th. L.: Walter Ruttenbeck, "Sören Kierkegaard. Der Christliche Denker und sein Werk". (Trowitzsch und Sohn, Berlin/Frankfurt a. Oder, 1929). OEV 6:77-78, 1931.

Havelaar, Just: Recensie Chr. Schrempf, "Kierkegaard im Kampf mit sich selbst". (Frommanns Verlag, Stuttgart). De Stem 3:177-181, 1923.

Nieuwenhuizen, M. van den: G. Schultzky, "Die Wahrnehmung des Menschen bei Søren Kierkegaard: Zur Wahrheitsproblematik der theologischen Anthropologie". (Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1977). TTh 18:90, 1978.

Delfgaauw, B.: Emanuel Skjoldager, "At traenge til Gud". (C.A. Reitzel, Kopenhagen, 1980). TF 44:737, 1982.

Walgrave, J. H.: Harvey A. Smit, "Kierkegaard's Pelgrimage of Man. The Road to Self-positing and Self-abdication". (1965). TF 31:164-166, 1969.

Delfgaauw, B.: Salvatore Spera, "Introduzione a Kierkegaard". (Laterza, Roma-Boni, 1983). TF 47:348, 1985.

Brillenburg Wurth, G.: J. Sperna Weiland, "Philosophy of existence and christianity". (1951). VoxTh 22:188, 1951-'52.

Wiel J. van der: J. Sperna Weiland, "Philosophy of Existence and Christianity". IdW 8:174, 1952-'53.

Nieuwenhuizen, M. van den: "Entweder/Oder". Herausgefordert durch Kierkegaard. Hg. J. Splett / H. Frohnhofen. (Knecht, Frankfurt, 1988). TTh 29:181, 1989.

Cruysberghs, P.: J. Taels, "Søren Kierkegaard als filosoof. De weg naar het subject". (1991). TF 54:548-549, 1992.

Vanden Berghe, Eric: Wakker worden bij Kierkegaard. De Standaard 28.03.1992. [V-Vanden Berghe-b]

b Vanden Berghe, E.: Hooggeprezen werk over Sören Kierkegaard. (Als: Wakker worden bij Kierkegaard, rec. Joh. Taels, "Søren Kierkegaard als filosoof", in De Standaard 28.03.1992) Filosofie 2 (3):17, 1992. [V-Vanden Berghe-a]

Krüger, Peter: Johan Taels, "Søren Kierkegaard als filosoof. De weg terug naar het subject." De Uil van Minerva 9 (2):127-129, 1992/1993.

Taels, J.: Michael Theunissen, "Das Selbst auf dem Grund der Verzweiflung. Kierkegaards negativistische Methode". (Anton Hain, Frankfurt am Main, 1991). TF 56:781, 1994.

Schoof, Ted: H. Thielicke, "Glauben und Denken in der Neuzeit: Die grossen Systeme der Theologie und Religionsphilosophie". (Mohr, Tübingen, 1983). TTh 24:310-311, 1984.

Delfgaauw, B.: Peter Thielst, "Sören og Regine". (Gyldendal, Kopenhagen, 1980). TF 44:738, 1982.

Nieuwenhuizen, M. van den: P. Tsuggnall, "Das Abraham-Opfer als Glaubensparadox: Bibeltheologischen Befund - Literarische Rezeption - Kierkegaards Deutung". (Lang, New York, 1990). TTh 31:331-332, 1991.

Lamoral, Johan: Kierkegaard als denkpiste voor een "bevrijd" Antwerpen. Gazet van Antwerpen, Nr. 277, 29.11.1994.

Lansink, C.: J. Van Otten, B. Van Parijs, C. Vonck, "Kierkegaard en het moderne denken in een bevrijde stad". (1994). TF 58:182-183, 1996.

Veltman, Maria: "Het ontwaken van de menselijke geest. Zelfbewustwording in de werken van Kierkegaard". (1993). Filosofie 3 (4):32, 1993.

Taels, J.: Maria Veltman, "Het ontwaken van de menselijke geest. Zelfbewustwording in de werken van Kierkegaard". (1993). TF 56:780, 1994.

Nieuwenhuizen, M. van den: H.-B. Vergote, "Sens et répétition: Essai sur l'ironie kierkegaardienne, tome 1 & 2". (Cerf/Orante, Paris, 1982). TTh 23:78-79, 1983.

Delfgaauw, B.: H.B. Vergote, "Sens et répétition. Essai sur l'ironie Kierkegaardienne". (2 volumes; Éditions du Cerf, Paris, 1982). TF 46:517-518, 1984.

Nieuwenhuizen, M. van den: "Lectures philosophiques de Søren Kierkegaard: Kierkegaard chez ses contemporains danois". trad. et prés. H.-B. Vergote. (Pr. Univ. de France, 1993). TTh 34:202, 1994.

Nieuwenhuizen, M. van den: N. Viallaneix, "Écoute, Kierkegaard: Essai sur la communication de la parole I + II". (Cerf, Paris, 1979). TTh 19:308-309, 1979.

Marken, Amy van: Jean Wahl, "Études Kierkegaardiennes". (Aubier, Paris, 1938). Het Kouter 4:39-40, 1939.

   
Top Varia
   
Top

Delfgaauw, B.: Kierkegaard studies in Scandinavië I. TP 17:523-530, 1955.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard studies in Scandinavië II. TP 17:699-710, 1955.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard studies in Scandinavië III (Bizondere studies, tijdschriften). TP 18:121-129, 1956.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard studies in Scandinavië IV. TP 21:317-343, 1959.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard studies in Scandinavië V. TF 33:737-778, 1971.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard studies in Scandinavië VI. TF 38:136-158, 1976.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard studies in Scandinavië VII. TF 43:117-162, 1981.

Delfgaauw, B.: Oriëntatie: Kierkegaard in Denemarken. WijsgPers 24:57-60, 1983-1984.

Delfgaauw, B.: Theological Concepts in Kierkegaard. (Bibliotheca Kierkegaardiana, 5; C.A. Reitzel, Kopenhagen, 1980). TF 45:338, 1983.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard and Great Traditions. (Bibliotheca Kierkegaardiana, 6; C.A. Reitzel, Kopenhagen, 1981). TF 45:338, 1983.

Delfgaauw, B.: Kierkegaard and Human Values. (Bibliotheca Kierkegaardiana, 7; C.A. Reitzel, Kopenhagen, 1980). TF 45:338, 1983.

Dupré, L.: Nieuwe Duitse Kierkegaard literatuur. Bijdragen 18:290-298, 1957.

Florin, Frits: "Kierkegaardiana, Vol V en VI". (Sören Kierkegaard Selbskabet ved Niels Thulstrup, 1964 en 1966). TF 29:644-646, 1967.

Boekenpost: Søren Kierkegaard. [deze bibliografie] Boekenpost 6 (nov/dec):38, 1998.