Kranten en Tijdschriften - Boekbesprekingen - Maarten 't Hart en Søren Kierkegaard

  Sporen van Kierkegaard in kranten en tijdschriften
 

Aalders, C.: Ons werkelijk leven. Eltheto 95:154-157, 1940-1941.

Aalders, W. J.: Nieuwe wegen. NwThS 13:33-44, 1930.

Aalders, W. J.: De cirkel van Heidegger. NwThS 14:237-245, 1931.

Aalders, W. J.: De vraag naar God. StTijds 24 (1):1-12, 1935.

Aalders, W. J.: Twee opmerkingen over Brunner's anthropologie. (Emil Brunner, :Der Menschen im Widerspruch. Die christlichen Lehre vom wahren und wirklichen Menschen", Furche Verlag, Berlin, 1937). NwThS 22:314-317, 1939.

XXX: Angst - Aanroeping - Uitredding. NwThS 23:1-3, 1940.

Aalders, W. J.: Proporties. StTijds 30 (1):1-15, 1941.

Achterhuis, Hans: Angst voor de techniek. Trouw LG 11.03.1995. [VI-Achterhuis-a]

Alkemade, Alix J. M.: Ten geleide. De Nieuwe Mens 18:65, 1966-1967.

Alker, Ernst: Die gegenwärtige Lage des Schwedischen Protestantismus. (Quellen u.a.: Søren Kierkegaard, "Samlede Verker", udg. ved Drachsmann, Heiberg og Lange, Kjøbenhavn, 1901 ff). StudCath 1:384-405, 1925.

Altena, Sjirk: Beelden van verlossing. Eugen Drewermann: "Jezus maakt ons angstig, omdat hij al onze spelregels ter discussie stelt". De Bazuin 73-2 (39, 19 oktober): 10-11, 1990.

Bakker, Jan-Hendrik: Cultureel Kopenhagen viert de lente. Nieuwsblad van het Noorden 10.05.1996.

Bakker, R.: Dwarsdoorsnede door de ethiek van het existentialisme. NThT 14:38-55, 1959-1960.

Bakker, R.: Gabriel Marcel naar aanleiding van "Zijn en Hebben". IdW 15:484-486, 1959-'60.

Balliu, J.: De autofinaliteit der vrijheid bij Sartre. Dialoog 6:32-43, 1965-66.

Bavinck, Herman: Hedendaagsche moraal. Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie 10:1-67, 1902. [VI-Bavinck]

Bayer O.F.M., P.fr. Climacus: Rond het humanisme. StudCath 21:204-218, 1946.

Bellon, K. L.: Godsdienst als philosophisch probleem. (n.a.v. Edgar Sheffield Brightman, "A Philosophy of Religion", New York, 1946). StudCath 22:76-91, 1947.

Beerling, R. F.: Wortels van het Crisis bewustzijn. ANTWP 29:135-154, 1935-1936.

Berg, Jaap de: Geen beroep op godsdienst in debat onder burgers s.v.p. Trouw LG 02.07.1994.

Berg, R. van den: Protest tegen Den Heyer: geen dogmatisme maar pastorale zorg. Trouw 26.07.1997.

Bisschop, K.: Life for the world. Edinburgh 1958. Eltheto 100 (3):12-14, 1958.

Boas, Eduard: De Deensche Letterkunde van dezen tijd. De Tijd 2 (1):225-249, 267-278, 1846.

Boehm, Rudolf: Het wijsgerig mensbeeld in de filosofie der XIXe eeuw. DWB 61:565-575, 1961.

Boer, Richard Constant: Georg Brandes, V. De Gids 61 (3):496-500, 1897.

Boer, Theo de: Il faut parier, we moeten wedden. Trouw LG 09.04.1997.

Boer, Wies de: Van Kierkegaard tot Amnesty. Reagerenderwijs, maandblad van de EUG, oecumenische studentengemeente Utrecht 21 (1):16, 1995.

Boer, M. G. L. den: Gerrit Jonker, Franz Kafka en de kinderjaren (I). IdW Nw.Jg. 2 (10):19-22, 1973-1974.

Boer, M. G. L. den: Naar de pastorie. Uit de brieven van G.J.A. Jonker aan C.L. Voorhoeve. IdW Nw.Jg. 14:17-20, 1985-1986.

Boer, M. G. L. den: Jonkers laatste levensdag (I). IdW Nw.Jg. 14:631-632, 1985-1986.

Boer, M. G. L. den: Jonkers laatste levensdag (II-slot). IdW Nw.Jg. 15:11-14, 1986-1987.

Boer, M. G. L. den: Als een storm. (G.J.A. Jonker over Friedrich Nietzsche). IdW Nw.Jg. 18:72-75, 1989-1990.

Boer, M. G. L. den: Als een storm. (G.J.A. Jonker over Friedrich Nietzsche II). IdW Nw.Jg. 18:124-128, 1989-1990.

Bolkestein, M. H.: Iets over de Kairos idee bij Paul Tillich. VoxTh 7:39-49, 1935-'36.

Bolkestein, M. H.: Louise Rinser. De schrijfster en haar werk. IV. De dagboeken. IdW Nw.Jg. 4 (3):11-14, 1975-1976.

Bomhoff, J. G.: Tragiek. (n.a.v. H.J. Heering, "Tragiek. Van Æschylus tot Sartre". NThT 19:225-237, 1964-1965. [VI-Heering, VII-Bomhoff-b, Smits]

Bomhoff, J. G.: Het tragische en de theologie. NThT 19:308-309, 1964-1965. [VII-Bomhoff-a, Smits]

Bouckaert, Luk: De crisis van onze cultuur. De visie van Louis Dupré. Jeugd en Cultuur 22:4-15, 1976-'77.

Braak, Menno ter: Kronieken: Persoonlijk - Onpersoonlijk. Het Vaderland 19.01.1936. [VI-ter Braak-c]

Braak, Menno ter: Decadent zonder decadentie. Het Vaderland 25.07.1937. [VI-ter Braak-b, VI-Bokhove]

Braak, Menno ter: Kronieken: Denken met de handen. Het Vaderland 01.01.1938. [VI-ter Braak-c]

Braak, Menno ter: Het slechte geweten van de dichter. Groot Nederland 37 (maart): 1939. [VI-ter Braak-b]

Branbergen, Anne: Maffiabazen lezen bij voorkeur Wittgenstein en Kierkegaard. Het Parool 25.08.1995.

Breebaart, Leonie, Cokky van Limpt: Een intieme blik op Miskotte. Trouw 27.06.1998.

Brolsma, Simona: Dagboeken, een verkenning. Maatstaf 30 (11-12):1-26, 1982.

Brouwer, A. M.: Apriorisme en Exegese. NwThS 21:98-109, 1938.

Bugel, Peter: Ghostwriter. Het Parool 14.12.1996.

Bulthuis, Victor: God fluistert zelf wel in of een mens moet trouwen. Trouw 14.01.1999.

Burger, C. B.: Albert Schweitzer en Paul Tillich. Theologie en Practijk 26:17-29, 1966.

Burggraeve, Roger: De bijdrage van E. Levinas tot het sociaal personalisme. Bijdragen 35:148-185, 1974.

Buskes, J. J.: Nudisme. De Nieuwe Stem 20:555-567, 1965.

Calligrafische kalender. De tekst voor de bladen van deze kalender is ontleend aan de werken van de schrijvers Søren Kierkegaard, Kagawa, Oswald Chambers e.a. [vol. 1-3]. W. ten Have, Amsterdam, 1948-50.

Carp, E. A. D. E.: De menschbeschouwing bij Jung, Freud en Adler. NTP N.R. 1:213-248, 1946.

Chantepie de la Saussaye, P. D.: Allard Pierson. Onze Eeuw 4:590-601, 1902. [VI-Chantepie-a]

Chantepie de la Saussaye, P. D.: Over Christendom en Cultuur, III (Augustinus, Rousseau, Schleiermacher, Vinet, Kierkegaard). Onze Eeuw 13 (2):193-217, 1913.

Crijnen, Ton: Achter de facade van de sfinx aan de Hudson (over Woody Allen's films). Trouw BB 23.12.1994.

Crijnen, Ton: Theologen van de eeuw. De verguisde van na de oorlog: Dorothee Sölle 1929-... Trouw 06.08.1999.

Dam, Nely van: Biologie verkocht als bijna-bestuurskunde. Trouw onderwijs 06.10.1993. [VI-van Hasselt]

Dam O.P., P. D. van: Paul Tillich, theoloog met een eigen karakter. TTh 6:105-137, 1966.

Dax, Jean: Albert Camus en de mens. Streven 11 (1):201-207, 1957-1958.

De Bruyne, Edgar: De Philosophie van Martin Heidegger. TP 4:581-586, 1942.

Delfgaauw, Bernard: Het Existentialisme van Jean-Paul Sartre. KCT 76 (140):73-88, 1946-1947.

Delfgaauw, Bernard: Het Existentialisme van Gabriel Marcel. KCT 76 (140):395-408, 1946-1947.

Delfgaauw, Bernard: De Existentie-philosophie van Martin Heidegger. KCT 76 (141):368-380, 1947.

Delfgaauw, Bernard: Heidegger en Sartre. TP 10:289-336, 1948.

Delfgaauw, Bernard: Heidegger en Sartre (vervolg). TP 10:403-446, 1948.

Delfgaauw, Bernard: De Wijsbegeerte in het Europa van onze dagen. K.C.T. Streven 2 (1):235-244, 1948-1949.

Delfgaauw, B.: De wijsbegeerte in Frankrijk. I- De Franse wijsgerige traditie. K.C.T. Streven 4 (1):42-52, 1950-1951.

Delfgaauw, Bernard: De wijsbegeerte in Frankrijk. II- De hedendaagse Franse wijsbegeerte. K.C.T. Streven 4 (1):254-266, 1950-1951.

Delfgaauw, Bernard: Wat is Existentialisme? K.C.T. Streven 6 (1):1-8, 1952-1953. (is als laatste hoofdstuk toegevoegd in derde druk van het boek met dezelfde titel). [III-Delfgaauw-d]

Delfga[a]uw, B., Martin J. Premsela: Nobelprijs voor Camus. AO-reeks, Stichting IVIO, Amsterdam, no. 684 (8/11):1-6, 1957. [VII-Delfga[a]uw-b-Premsela]

Delfga[a]uw, B.: Wat houdt het existentialisme nu eigenlijk in? AO-reeks no. 684 (8/11):6-12, 1957. [VII-Delfga[a]uw-a]

Delfgaauw, Bernard: Kritische studies. Op weg naar een kritische ethiek? (Naar aanleiding van Lolle Wiebe Nauta, "Argumenten voor een kritische ethiek". (1971)). TF 35:142-150, 1973.

Delfgaauw, Bernard: Het werk van R.F. Beerling (1905-1979). ANTW 72:213-226, 1980.

Delfgaauw, B.: Filosofie als appèl. WijsgPers 24:4-7, 1983-1984.

X.: In memoriam. Bernard Delfgaauw 1912-1993. De Uil van Minerva 10 (1):3-4, 1993/1994.

Deen, Rolf: Wat is de identiteit van de r.-k. school na halve eeuw erosie? Trouw 11.09.1996.

De Martelaere, Patricia: Om niets te zeggen, of De nieuwe kleren van de keizer (tekst eerste Frans Kellendonk-lezing 15 februari 1993). Parmentier 4 (3):81-88, 1992-1993. [VI-De Martelaere-a]

De Visscher, Jacques: de angst als een werkelijkheid vanhet morele leven. Kultuurleven 47 (2):738-742, 1980.

De Visscher, jacques: "vandaag moet de kristen het ateïsme in zichzelf onderkennen", vraaggesprek met de godsdienstfilosoof louis dupré. Kultuurleven 48 (1):127-135, 1981.

De Visscher, Jacques: een pleidooi voor "vrijzinnigen" zonder vrijzinnigheid. Kultuurleven 51:634-641, 1984.

De Visscher, Jacques: Filosofie in Vlaanderen. Ons Erfdeel 27:517-527, 1984.

De Visscher, Jacques: Wijsgerige teksten. De Uil van Minerva 6 (1):74-76, 1989/1990. [VI-Goossens]

De Visscher, Jacques: Leo Apostel. Een leven voor het onderzoek. Ons Erfdeel 34:55-64, 1991.

Deugd, Corn. de: De taak van de wijsbegeerte en de plaats daarin van het Zijn bij Paul Tillich. ANTWP 54:121-132, 1961-62.

De Waelhens, A.: Hedendaagsche wijsbegeerte. TP 1:475-479, 1939.

De Waelhens, A.: De Franse wijsbegeerte tijdens en sedert de oorlog. ANTWP 39:120-129, 1946-47.

D'hanis, Wanda, Luc Perneel: Reflektie als bouwsteen voor een vernieuwend en strategisch denken en de opbouw van een organisatiefilosofie. Filosofie 4 (6):26-32, 1994.

Diem, Hermann: Karl Barth. (vert. J.J. Buskes). IdW 16:370-372, 1960-'61.

Dijk, M. P. van: Dialektisch denken. GThT 53:161-169, 1953.

Dijk, M. P. van: Natuur en genade in de anthropologie va Karl Barth. Bezinning 15:132-154, 1960.

Dijkhuis, Hans: Duistere Heidegger helder belicht. Trouw 15.07.1994. (r) [VI-Steiner]

Dijn, Herman de: Ter Inleiding (Ironie-nummer). WijsgPers 35 (6):169, 1994/95.

Dokter, T.: Socrates' wijsbegeerte en Christelijk geloof. Wending 3:170-178, 1948-1949.

Dokter, T.: Rudolf Bultmann en zijn theologie. VoxTh 21:46-55, 1950-'51. (r)

Drogendijk, A. C.: Existentie-philosophie en Christendom. GThT 52:33-50, 1952.

Dronkers, A.: De film als seismograaf. De Nieuwe Mens 18:144-153, 1966-1967.

Duursma, Mark: `Smoke' kandidaat voor Gouden Beer. Trouw 20.02.1995.

Elders SVD, Leo W. J.: Henri Brunings missionair denken. Streven 15:950-956, 1043-1048, 1962.

Esser, P. H.: Henri Bergson. De psychologische structuur van de philosophie van den duur. NTP 7:347-382, 1939-1940.

Esser, P. H.: Leidende gedachten bij de moderne behandeling van zielszieken. NTP 7:410-424, 1939-1940.

Esser, P. H.: Fjodor Michailowitsch Dostojewski 1821-1881. De philosophie van het souterrain. NTP 9:193-234, 1941-1942.

Ester, Hans: Altijd ontspruit nieuwe hoop in des mensen borst. Trouw 04.11.1994.

Evenhuis, Arend: "Je moet ervan uitgaan dat je niet nodig bent". Trouw KK 13.03.1997.

Flam, L.: De vreemdeling in het werk van Albert Camus. TVUB 1:4-19, 1959.

Flam, L.: Ter verantwoording. Dialoog 1:1-4, 1960-61.

Flam, L.: Het individu in het westers bewustzijn. Dialoog 1:5-23, 1960-61.

Flam, L.: De crisis van het westers bewustzijn. Dialoog 1:81-101, 1960-61.

Flam, L.: Sartre tussen Kierkegaard en Marx. TVUB 4:1-29, 1961-1962.

Flam, L.: Het misverstand in de geschiedenis der wijsbegeerte. TVUB 5:30-40, 1962-1963.

Flam, L.: Pascal 1662-1962. Dialoog 3:1-11, 1962-63.

Flam, L.: Sprokkelingen. Dialoog 4:129-136, 1963-64.

Flam, L.: Filosofische problemen. Dialoog 5:177-195, 1964-65.

Flam, L.: De existentie. Dialoog 6:176-181, 1965-66.

Flam, L.: Het satanisme. Dialoog 6:312-330, 1965-66.

Flam, L.: De dialectiek van God en wereld bij Hegel. Dialoog 7:354-432, 1966-67.

Flam, L.: Natuur en God in het Duitse idealisme van Fichte tot Hegel. Dialoog 7:190-242, 1966-67.

Flam, L.: Marxisme en filosofie. Dialoog 8:426-441, 1967-68.

Fresco, M. E.: Socrates' steeds veranderende actualiteit. Een schetsmatig overzicht over Socrates in de receptie. WijsgPers 30 (2):33-41, 1989-1990.

Geertsema, Henk G.: "Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde...". (n.a.v. H.M. Vroom (red.), "De God van de Filosofen en de God van de bijbel"). PhRef 57:132-158, 1992.

Geffen, Bobby van: Apartheid van de doden. Trouw 08.06.1996.

Gelre, Henk van: De actualiteit van Léon Bloy. Katholiek Archief 10:678-690, 1955.

Gennep, F. O. van: Kafka en Camus. IdW Nw.Jg. 12:291-297, 1983-1984.

Gennep, F. O. van: Ontzetting en bevinding. (n.a.v. H. Jonker, "Theologische Praxis, problemen, peilingen en perspektieven bij een kenterend getij", Nijkerk, 1983). IdW Nw.Jg. 12:353-360, 1983-1984.

Gennep, F. O. van: Herinneringen aan prof.dr. E.L. Smelik (II). IdW Nw.Jg. 14:11-14, 1985-1986.

Ghuys, Walter: Leo Sjestow, een bio-bibliografische inleiding. Dialoog 9:68-90, 1968-69.

Gosselin, Mia: Het niets. Dialoog 1:102-106, 1960-61.

Graaf, D. A. de: Jean-Paul Sartre de filozoof van het dagelijksch leven: Inleiding tot de lectuur van L'Etre et le Néant. Columbus, literair maandblad 2:98-107, 1946-1947.

Greef A.A., W. de: De kennis bij Romano Guardini. Bijdragen 21:144-167, 1960.

Greven, Jan: God blijft altijd U. Het Parool 24.12.1996.

Griensven, Adrie van: Nederland richt schijnwerper op Deense kunst. Het Financieële Dagblad 22.03.1997.

Groot, J.: De analogie in Barth's denken, pp. 55-83. StudCath Bijlage VIII: De Analogie van het Zijn, 1941. (verslag van de achtste algemeene vergadering der vereeniging voor thomistische wijsbegeerte)

Groot, J. C.: Kroniek. Protestantse theologie in Nederland. StudCath 24:137-149, 1949.

Gunning Jr., J. H.: Aan de Heeren Dr. E. H. van Leeuwen en Dr. G. J. van der Flier, Pred. te Zutphen en Den Haag. Wageningsch Weekblad 25.06.1885.

Hahn, K. J.: Existentie-philosophische visie op Rilke. K.C.T. Streven 6 (1):174-176, 1952-1953.

Haitjema, Th. L.: Persoonlijk geloof en kerk. OEV 2:194-211, 1927.

Haitjema, Th. L.: De "klaarblijkelijkheid" der openbaring. OEV 3:49-57, 1928.

Haitjema, Th. L.: De Hartog contra Barth, gnosis of pistis. OEV 3:216-240, 1928.

Haitjema, Th. L.: Phaenomenologie der religie en Dogmatische Theologie. VoxTh 13 (2):22-28, 1941.

Haitjema, Th. L.: De Heilsfeiten in het geding. KTh 1:140-152, 1950.

Haitjema, Th. L.: De huidige Nederlandse Theologie en Karl Barth. KTh 2:9-26, 1951.

Haitjema, Th. L.: Christelijke filosofie in de aanval. (n.a.v. Herman Dooyeweerd, "A new Critique of theoretical thought. Vol 1. The necessary presuppositions of philosophy", (H.J. Paris, Amsterdam, 1953)). KTh 5:200-214, 1954.

Hartog, A. H. de: De mogelijkheid en de zin der apologetiek van het Christendom. VoxTh 6:113-122, 1934-1935.

Hartog, A. H. de: Theologie en Philosophie. OEV 10:202-242, 1935.

Hasselaar, J. M.: De kennis des goeds en des kwaads. IdW 8:345,349-350, 1952-1953. [III-Hasselaar-a]

Hasselaar, J. M.: Enige gedachten over de krisis in de westerse kultuur en wetenschapsbeoefening. (Diës-rede Universitat Kristen Indonesia). IdW 13:57-61 (77-78 slot), 1957-1958. [III-Hasselaar-a]

Hasselaar, J. M.: Jezus roept als wijsheid. IdW 25:23-24, 1969-'70.

Heering, H. J.: Ethos van het kijken. Wending 21:393-405, 1966-'67.

Heering, H. J.: Paul Ricoeur - ter introductie. AmSt 52:211-219, 1971.

Heering, H. J.: De mens tegenover God. (Blaise Pascal). AmSt 53:229-230, 1972.

Heering, H. J.: Identiteit en vervreemding. ANTW 66:30-42, 1974.

Hensen, Robert: Protestantse waardering van de mystiek. Speling 33:69-76, 1981.

Hertog, Cok den: De bijbeluitleg van Drewermann - God als psychotherapeut. Interpretatie 4 (1):8-10, 1996.

Heumakers, Arnold: Het leven had er beter niet kunnen zijn. Arthur Schopenhauer - pessimisme als kunstwerk. de Volkskrant KC 26.02.1988.

Hielkema, Haro: Frits Florin, de terrier van vluchtelingenwerk. Trouw 25.04.1997.

Hoeven, J. van der: Kant over Midden, middel en doel (met bijzondere aandacht voor zijn visie op cultuur). PhRef 54:147-159, 1989.

Hoeven, J. van der: Gadamer over "vermittlung". De hegeliaanse draad in zijn hermeneutiek. PhRef 56:81-94, 1991.

Jansen, Wim: De rede heeft Pascals geloof nooit aangetast. Trouw Podium 30.04.1997.

Jong, J. G.: Kafka. Wending 22:324-333, 1967-'68. [VI-Bokhove]

Jong, J. M. de: Theologie van de hoop. Wending 20:461-481, 1965-1966.

Jonker, H.: Jaspers contra Bultmann. KTh 6:162-184, 1955.

Jonker, H.: De existentiële rationaliteit der geloofskennis. KTh 7:209-227, 1957.

Journaille (Jan Vrijman): Elite en volksvermaak. Het Parool 29.11.1996.

Kaptein, B.: Het De Profundis van Gabriel Marcel. Streven 11 (1):522-528, 1957-1958.

Katholiek Archief: Kroniek. Duitsland: Radiouitzendingen over de Kerk. KArch 13:895, 1958.

Katholiek Archief: Het concilie. KArch 16:1145-1240, 1961.

Kierkegaard: Welsprekendheid. IdW 10:733, 1954-'55.

Kierkegaard: Nogmaals, genialiteit. IdW 10:756, 1954-'55.

Kierkegaard, Søren: Klets. Dagboek XI 2A219. Trouw 08.01.1998.

Søren Kierkegaard: De levensfasen. 1000 jaar boeken. Trouw LG 31.07.1999.

Klukhuhn, André: De ware moraal. Maatstaf 46 (6):58-65, 1998.

Klukhuhn, A.: Het netelige bestaan van de megalomaan Arthur Schopenhauer. Maatstaf 47 (3):5-8, 1999.

Knottnerus, S. L.: Bijbel en christendom bij Kafka. IdW Nw.Jg. 3 (7):20-23, 1974-1975.

Kohnstamm, Ph.: Existentialisme, Personalisme en Paedagogiek. Paedagogische Studiën 23: 257-274, 1946. [VI-Kohnstamm-a]

Kohnstamm, Ph.: Filosofie en Christelijk Geloof. (N.a.v. Karl Jaspers, Der philosophische Glaube, R. Piper und Co., München). Wending 5:106-111, 1950.

Kromsigt, P. J.: Het kerkbegrip van Calvijn. OEV 2:212-231, 1927.

Krop, H. A.: Abraham en Odysseus. Een confrontatie van Levinas en Hegel. TF 46:92-135, 1984.

Kruithof, J.: Sartre en het marxisme. Dialoog 1:41-60, 1960-61.

Küng, Hans: De vraag naar het christelijk Europa, de zin van het leven en ethische maatstaven. Trouw Podium 13.05.1995.

Kuitert, H. M.: Rouwen om godskennis die niet meer kan. Trouw 27.09.1995.

Kuypers, E.: De pedagogische waarde van filosofie(onderwijs). (vertaling van "Der bildende Wert des Philosophie-unterrichts", In: Bildung und Erziehung im Philosophie-unterricht. (L. Dreyer, E. Menne, C. Schavemaker, hrsg., Universität Bonn, Bonn, 1988). VIC 16 (2):23-32, 1987.

Kuypers, E.: "De filosofie is dood! Leve de filosofie!". I: "Het failliet van de dwaze filosofie". Filosofie 3 (5):26-29, 1993.

Kuypers, E.: "De filosofie is dood! Leve de filosofie!". II: "Pleidooi voor een nieuwe filosofische dwaasheid". Filosofie 3 (6):28-32, 1993.

Kuypers, E.: Een melancholieke en creatieve pelgrimage naar het Niets. Trouw 24.02. 1995. (r)

Kuypers, E.: MILES of: Het kind en het wonder. Filosofie 5 (2):54, 1995.

Kuypers, E.: Zwijgend spreken - Over mystieke metafysica. Filosofie 5 (6):11-17 (geel), 1995-1996.

Kuypers, E.: Reizen. Filosofie 5 (6):49, 1995.

Kuypers, E.: De mens en zijn creatief intellect. Trouw 30.08.1996. (r)

Kuypers, E.: Leermeesters en Idolen. Filosofie 6 (1):40, 1996.

Kuypers, E.: Filosofie als kunst. Filosofie 6 (5):43, 1996.

Kuypers, E.: Objectiviteit of subjectiviteit? Filosofie 7 (3):40, 1997.

Kwant, R. C.: De verhouding tussen Existentialisme en Marxisme volgens de leer van Jean-Paul Sartre. ANTWP 54:87-100, 1961-62.

Land, Sipke van der: Kaj Munk; de vechter van Vedersö. IdW Nw.Jg. 4 (9):15-19, 1975-1976.

Landsman, L.: Leo Sjestow 1866-1938. DWB 40 (I):329-337, 1939.

Leendertz, W.: Iets over "Existentie". Eltheto 92:57-61, 1937-1938.

Leendertz, W.: Begroeting. VoxTh 18:62-67, 1947-'48.

Leeuw, C. H. de: Kentering in de psychopathologie. NTP 1 (1-2):30-39, 1933-1934.

Leeuw, G. van der: De beteekenis van Karl Jaspers. De Gids 99 (3):307-322, 1935.

Leeuw, G. van der: Zonde. NwThS 18:43-54, 1935.

Leeuw, G. van der: Zonde II. NwThS 18:75-82, 1935.

Leeuw, G. van der: In hoeverre kan men van een Homo Religiosus spreken en in hoeverre is deze eventueel psychologisch te beschrijven? ANTWP 29:36-45, 1935-1936.

Leeuw, G. van der: Phaenomenologie der Openbaring? VoxTh 8:125-131, 1936-'37.

Leeuw, G. van der: Christelijk humanisme. Wending 2:246-252, 1947-1948.

Linden, Nico ter: Allerheiligen. Trouw 31.10.1994.

Lint, Peter van der: Iedereen wacht tot jij wat doet of zegt (Lawrence Renes). Trouw 24.08.1995.

Loon, René van: Een verrassend geloofsgetuige: de immer actuele Kaj Munk. IdW Nw.Jg. 23:4-8, 1994.

Meiden, Willem van der: Hoofdstroom in het protestantisme echt te moeilijk maar kerken moeten niet vulgariseren. Trouw Podium 02.11.1996.

Meijerink, Gerda: Het verzwegen leven, de dagboeken van Max Frisch en het geheim van het Journal intime. Maatstaf 30 (11-12):43-63, 1982.

Mertens, Jos.: Over het wezen van de hedendaagse mens. DWB 59:502-505, 1959.

Miskotte, K. H.: Franz Kafka. Eltheto 86:36-54, 1931-'32. [VI-Bokhove]

Miskotte, K. H.: "Denken met de handen" - Een plastische omschrijving van "existentieel denken" - een eerste beschouwing naar aanleiding van een boek van Denis de Rougemont. IdW 1 (35/36):11, 1945-'46.

Miskotte, K. H.: De goede eigenschappen van de daad. een tweede beschouwing over Denis de Rougemont. IdW 1 (37/38):5,11, 1945-'46.

Miskotte, K. H.: Christelijke wankelmoedigheid. IdW 2 (1):1-2, 1946-'47.

Miskotte, K. H.: Preken zonder etiket. (N.a.v. Kaj Munk, "In Gods waagschaal. Preken". (vert. Johan Winkler, Daamen, Den Haag). IdW 2 (30):6, 1946-'47.

Miskotte, K. H.: Het geheim der heiliging. IdW 2 (43):1-2, 1946-'47.

Miskotte, K. H.: De strijd om de stilte. IdW 5 (49):386, 1949-'50.

Miskotte, K. H.: De ethische richting. IdW 6 (24):186-187, 1950-'51.

Miskotte, K. H.: Het Woord Gods en de (on)zin van het leven. Wending 6:362-391, 1951.

Miskotte, K. H.: De uitdaging van een bevinding I. (N.a.v. G.C. van Niftrik, "De boodschap van Sartre"). IdW 9:94-95, 1953-'54.

Miskotte, K. H.: De ridder is uit de tijd. In de Waagschaal, hervormd weekblad voor Nederland 9 (32):21-23, 1954.

Miskotte, K. H.: Het derde geslacht. IdW 9 (36):85-87, 1954.

Miskotte, K. H.: Spiegel der "Theologische deugden". IdW 12 (37):571-572, 1956-1957.

Miskotte, K. H.: Inzet en "Ansatz" van Rosenzweigs denken. NThT 12:209-222, 1957. [VI-Miskotte-b]

Miskotte, K. H.: Uit het dagboek van een student: 17 Dec. 1914: Onpartijdigheid. IdW 13:776-174, 1957-'58.

Miskotte, K. H.: Uit het dagboek van een student: Duns Scotus; Bij de kennis der zonde. IdW 14:30, 1958-'59.

Miskotte, K. H.: Uit het dagboek van een student: 17 Maart 1915: De Tijd. IdW 14:94, 1958-'59.

Möller, J. B. W. M.: De "Entmythologisierung" bij R. Bultmann. Een wijsgerige beschouwing. NKathSt 57:233-243, 1961.

Möring, Marcel: Eindelijk: wereldberoemd in Denemarken. Trouw 24.11.1995.

Nauta, L. W.: Ethiek en maatschappelijke verandering. (notitie van Theodor Adorno, "Konstruktion des Aesthetischen". (Tübingen, 1933). ANTW 65:231-242, 1973.

Niftrik, G. C. van: Een gedevalueerde Sartre. NThT 5:105-107, 1950-1951.

Niftrik, G. C. van: Kroniek. Sartre in Nederland. KTh 12:44-50, 1961.

Noordmans, O.: Philosophie van de paradox. Eltheto 79 (6):161-177, 1925. [VI-Noordmans-c]

Noordmans, O.: Dogmatiek en Ethiek. (W.J. Aalders, "Handboek der Ethiek", 1941). NwThS 25:2-10, 1942. [VI-Noordmans-c]

Norel, O.: Gabriel Marcel. Wending 10:83-95, 1955.

Nota S.J., J. H.: Geschiedenis van de wijsbegeerte: Descartes - Bergson. Dl.II: Kant - Bergson. KArch 7:389-398, 1952.

Obendiek, Harmannus: De Protestantse theologie in Duitsland gedurende de laatste vijftig jaar. KTh 1:202-227, 1950.

Otten, Willem Jan: `Vroeger had ik daar nog woorden voor'. In Macbeth is de echte hoofdrol voor het geweten. de Volkskrant K&C 24.02.1999.

Oyen, H. van: Heinrich Barth. Critisch Idealisme en Christelijk geloof I. StTijds 19 (1):65-80, 1930.

Oyen, H. van: Heinrich Barth. Critisch Idealisme en Christelijk geloof II (slot). StTijds 19 (1):157-167, 1930.

Oyen, H. van: Over wijsgeerige affiniteit van Barth's theologie. OEV 13:270-287, 1938.

Oyen, H. van: Eschatologie in de theologie van onzen tijd. OEV 15:194-214, 1940.

Oyen, H. van: Humanisme en Christelijk geloof. Wending 2:218-228, 1947-1948.

Peters, C.SS.R. J.: De plaats van de persoon in de hedendaagse philosophie, pp. 19-36. StudCath Bijlage 13: De Persoon, 1948. (verslag van de dertiende algemene vergadering der vereniging voor thomistische wijsbegeerte)

Peters C.ss.R., J.: Kroniek. Wijsgerig leven in Nederland 1947. StudCath 23:179-195, 1948.

Petri, Jac.: Jonker. IdW 14:252-256, 1958-'59.

Peursen, C. A. van: De anthropologie van Ludwig Binswanger en haar plaats binnen het kader der existentiephilosophie. ANTWP 40:177-184, 1947-48.

Peursen, C. A. van: The New Modernism. Theologie of speculatief denken? (n.a.v. C. van Til). VoxTh 18:52-55, 1947-'48.

Peursen, C. A. van: De philosophie van A.E. Loen en haar betekenis voor de existentiële crisis van het waarheidsbegrip. TP 10:509-515, 1948.

Peursen, C. A. van: Christelijk geloof en existentiephilosophie. (reactie op Drogendijk). GThT 52:143-147, 1952.

Peursen, C. A. van: Existentieel Getij. Wending 7:160-164, 1952.

Peursen, C. A. van: Existentiephilosophie en christelijke verkondiging. KTh 4:110-120, 1953.

Peursen, C. A. van: In gesprek met Jean-Paul Sartre. Wending 9:16-24, 1954.

Polak, Leo: Over het 8e Internationale Filosofen-Kongres te Praag. ANTWP 28:119-128, 1934-35.

Popma, S. J.: Uit de wereld van het boek. (n.a.v. Colin Wilson, "De Buitenstaander", vert. E. Straat, In den toren, Baarn, 1959). Bezinning 14:292-296, 1959.

Pos, H. J.: In memoriam Edmund Husserl (8-4-1859 - 29-4-1938). ANTWP 31:227-229, 1937-38.

Pos, H. J.: Léon Brunschvicg en zijn betekenis voor de hedendaagse wijsbegeerte (Nov. 1869 - 18 Jan 1944). ANTWP 39:111-116, 1946-47.

Premsela, Martin J.: Het oevre van Camus. AO-reeks no. 684 (8/11):12-16, 1957. [VII-Delfga[a]uw-Delga[a]uw,Premsela]

Put, Bart van der: Roomse bloedwraak. Het Parool Filmrubriek 02.07.1997.

Raalten, F. van: Ethiek als waagstuk. VoxTh 38:153-160, 1968.

Redeker. H.: Helmuth Plessner en de Philosophische Anthropologie. ANTWP 43:58-71, 1950-51.

Reijen MSC, A. van: Situatiemoraal. NKathSt 49:265-276, 1953.

Remóvos-kalender: Kierkegaard aforisme. Week 10-11, maart 1997.

Reniers, Annie: De vraag naar een oorspronkelijke taal. Dialoog 2:29-36, 1961-62.

Reniers, A.: Het dichtende denken (Martin Heidegger). Dialoog 3:169-176, 1962-63.

Reniers, Annie: De dialektiek bij M. Heidegger. Dialoog 5:138-144, 1964-65.

Rhijn, M. van: Jonker 12 sept 1851 - 6 juni 1928. AWChrC 4 (33):2, 1927-1928.

Rhijn, M. van: Jongere theologen en Barth. II. Aalders en Barth. NwThS 24:258-271, 1941.

Robbers S.J., H.: Overzicht over de moderne godsdienstphilosophieën, pp. 3-20. StudCath Bijlage IV: Godsdienstphilosophie, 1937. (verslag van de vierde algemeene vergadering der vereeniging voor thomistische wijsbegeerte)

Robbers, H.: Godsdienstwijsgerige publicaties in Nederland in 1939 en 1940. TP 3:371-379, 1941.

Robbers S.J., H.: Existentialistische Levenshouding. NKathSt 44:145-153, 1948.

Roessingh, K. H.: Wijsgerig geloof en godsdienstig geloof. NThT 12:116-130, 1957-1958.

Roscam Abbing, P. J.: Erfzonde en Vrijheid. (N.a.v. J.M. Hasselaar, "Erfzonde en Vrijheid". IdW 9:139,143, 1953-'54.

Roscam Abbing, P. J.: Erfzonde en Vrijheid 2. IdW 9:146-147, 1953-'54.

Ruler, A. A. van: Nieuwe vragen na vijftien jaren. VoxTh 40:254-304, 1970.

Samoy, H.: Pascal. Dialoog 3:208-217, 1962-63.

Samoy, H.: Nietzsche en onze tijd. Dialoog 4:59-60, 1963-64.

Sassen, Ferd.: De existentiefilosofie van Louis Lavelle. StudCath 16:156-159, 1940.

Schaeffer, Hein: Van de redactie. Wending 43:1-2, 1988.

Schaeffer, H.: "Je moet iets ervaren van het geloof", Jan Sperna Weiland, redactielid 1956-1975. Wending 46:285-292, 1991. (laatste nummer)

Scholtens, Sixtus: Tweemaal stilte. Ingmar Bergman en Dag Hammarskjöld. Carmel 17:55-64, 1965.

Scholtens, S.: Mystieken van onze tijd. De geestelijke weg van Dag Hammarskjöld. Carmel 17:84-85, 1965.

6xSchopenhauer: Kent u Schopenhauer? Enkele lezers. Trouw 06.06.1997.

Sierksma, Peter: Altijd een buitenstaander. Trouw 21.12.1995.

Sirks, G. J.: "God voorwerp van wetenschap?" Theologie en Practijk 21:13-21, 1961.

Smelik, E. L.: Wereldgelijkvormigheid. OEV 3:58-75, 1928.

Smelik, E. L.: De invloed van de practijk op de theologie. VoxTh 9:6-13, 1937.

Smit, Gabriël: Theologie als creatie. TTh 14:353-356, 1974.

Smits, P.: Het tragische en de theologie. NThT 19:301-307, 1964-1965. [VII-Bomhoff-b]

Smulders S.J., P.: "Erfzonde en Vrijheid". (N.a.v. J.M. Hasselaar, "Erfzonde en vrijheid", 1953). Bijdragen 15:192-200, 1954.

Snel, Jan Dirk: "Gij o Starrenheir en morgenscheemering, gij zijt insgelijks nog dezelfden!" Trouw BB 11.04.1997.

Spanjaard, S. H.: De kerk en de moderne mens. VoxTh 18:148-157, 1947-'48.

Sperna Weiland, J.: De filosofie van Jaspers en het Christendom. Wending 7:197-209, 1952.

Sperna Weiland, J.: Inleiding. VoxTh 24:3-4, 1953-'54.

Sperna Weiland, J.: De mythe van een jeugd. Over de filosofie van Martin Heidegger. Wending 11:769-793, 1956-1957.

Sperna Weiland, J.: Historie en Geschichte bij Karl Jaspers. ANTWP 54:75-87, 1961-62.

Sperna Weiland, J.: "Om de waarheid te zeggen...". Wending 18:797-810, 1963-1964.

Sperna Weiland, J.: Theologie als dialoog. Paul Tillichs systematic theology. Wending 20:461-481, 1965-1966.

Sperna Weiland, J.: Jean-Paul Sartre. Wending 23:626-629, 1968-1969.

Spier, J. M.: Hoe Karl Barth over Jaspers denkt. Bezinning 10:101-107, 1955.

Spoor, Corine: Henrik Stangerup en de Deense nachtmerrie, pp. 54-57. De Tijd 12.02. 1988. [III-Stangerup]

Springer, J. L.: Een tweetal voordrachten van Prof. Paul Tillich te Amersfoort. 1. De verhouding tussen theologie en psychotherapie. Theologie en Practijk 21:98-107, 1961.

Springer, J. L.: Een tweetal voordrachten van Prof. Paul Tillich te Amersfoort. 2. De betekenis van het existentialisme voor de moderne cultuur. Theologie en Practijk 21:133-143, 1961.

Standaert, Eric: Psychografie van Franz Kafka. NwVT 10 (2):166-183, 1956. [VI-Bokhove]

Stavenga-van der Waals, Dineke: Jacqueline van der Waals en de Ethischen (I). IdW Nw.Jg. 10 (12):14-18, 1981-1982.

Stavenga-van der Waals, Dineke: Jacqueline van der Waals en de Ethischen (III-slot). IdW Nw.Jg. 10 (14):20-23, 1981-1982.

Steiner, Georg: Kafka's proces. De Uil van Minerva 10 (2):65-78, 1993/1994.

Stoker, W.: Is God persoonlijk? Tillich over God. GThT 85:152-171, 1985.

Strijd, Krijn: Exegese en Preek. VoxTh 12 (1):13-23, 1940-'41.

Struyker Boudier, c. e.: met betrekking tot schaamte. Kultuurleven 46 (2):718-728, 1979.

Struyker Boudier, C. E. M.: De filosofie van Bernard Delfgaauw. Ons Erfdeel 26:655-661, 1983.

Swiers, Joke: Lezers aan het woord. Trouw Publieksprijs 16.10.1999.

Taels, Johan: Ethiek en subjectiviteit. Een omkering van perspectief. Bijdragen 55:133-153, 1994.

Timmermans, Rene: Bij een boek van Dr. Flam. (Ontbinding en protest, 1959). DWB 59:236-241, 1959.

Tongeren, Paul van: Kierkegaard en scepsis. Filosofie 6 (6):27, 1996-1997. [VI-van Tongeren]

Toussaint van Boelaere, F. V.: Het existentialisme. NwVT 1:235-237, 1946-47.

Trooster S.J., S.:Existentie contra essentie? Bijdragen 10:264-280, 1949.

Uit: Trouw 11.02.1992: Denker Kierkegaard trekt steeds meer de aandacht + tekening uit De Korsaar. Filosofie 2 (2):42 knipsels, 1992.

Trouw: Jongeren sterker van spanning tussen geloof en wereld (CSFR: Jeugd). Trouw 08.07.1994.

Trouw kerkredactie: Russische Kuitert ondenkbaar in orthodoxe theologische cultuur. Trouw 17.09.1994.

Trouw kunstredactie: Kopenhagen pakt groots uit. Trouw 12.01.1996.

Trouw: 1000 Jaar boeken: Søren Kierkegaard (1813-1855): De levensfasen (+ tekening). Trouw 31.07.1999.

Vander Kerken, L.: Existentie-philosophie I. K.C.T. Streven 4 (2):396-402, 1951.

Vander Kerken, L.: Existentie-philosophie II. K.C.T. Streven 4 (2):509-518, 1951.

Vandiest, Julien: Balans van het existentialisme. IV. 4. Psychologie met de koevoet: Jean-Paul Sartre. NwVT 17:675-698, 1964.

Vandiest, Julien: Balans van het existentialisme. VIII. 6. De uitwinning van een filosofie. NwVT 17:1197-1261, 1964.

Vandiest, Julien: Balans van het existentialisme. Slot. NwVT 18:80-104, 1965.

van doosselaere, etienne: martin heidegger (1889-1976) - leven en werk. Kultuurleven 52:723-738, 1985.

Van Itterbeek, Eugène: Internationale impulsen in de Nederlandse letteren. Jan Walravens en het existentialisme. Ons Erfdeel 14 (1):65-72, 1970/71.

Veen, J. M. van: Het kerkelijk en theologisch leven in Zweden. VoxTh 12 (3):62-74, 1940-'41.

Veer, E. van der: Over preek en studie. Groninger Kerkbode 111 (16), 17 april 1999.

Veerkamp S.J., T.: Religie in de waagschaal. Poging tot situering van het begrip "Religieloos Christendom". Bijdragen 26:308-332, 1965.

Ven, Pieter van der: De rijkdom onder het roestige en vermolmde. Romano Guardini 1885-1968. Trouw 09.06.1999.

Verduyn, Marijke: Daar ligt dynamiet. (Interview met J. Sperna Weiland). Trouw 19.02.1998. [VI-Verduyn]

Verhoeven, C. W. M.: De betekenis van het woord "Exsistere". StudCath 32:1-28, 1957.

Vestdijk, Simon: De realiteit bij Franz Kafka. Groot Nederland 37 (I,1):48-60; (2):155-168; (3):243-260, 1939 en pp. 9-58, in: Lier en lancet, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1939, 19612. [VI-Bokhove]

Visker, Rudi: Ironie, contingentie en solidariteit. Een ander verhaal dan Rorty. WijsgPers 35 (6):179-184, 1994-1995. [VI-Visker, VI-Hottois]

Vlieger, A. W.: Kerk moet band met staat niet helemaal slaken. Trouw 14.06.1994.

Vloemans, Antoon: Sartres mensenbeeld en het einde van het existentialisme. NwVT 22:597-615, 1969.

de Volkskrant: Le Journal du Seducteur (TV-films). VPRO-film, Nederland 3, zondag. de Volkskrant 01.03.1997.

Vollenhoven, D. H. Th.: De Waarheid in de godsdienst-wijsbegeerte. VoxTh 13 (6):113-123, 1941-'42.

Vos, Marjoleine de: Dertig jaar trouwe dienst - Gesprek met Mieke Vestdijk over het Vestdijk-jubileumjaar. NRC Handelsblad CS, p. 1, 20.02.1998.

Vries, Ellen de: Tijdsdruk als bron van inspiratie in LolaMoviola. (n.a.v. Achilles en het zebrapad, een film gemaakt door Paulien van der Oest, geïnspireerd door een essay van Yolande Jansen over De Ongelukkigste (in: Of/Of) van S. Kierkegaard). Het Parool Media 24.04.1995.

Walgrave O.P., J. H.: Christelijk humanisme, pp. 154-172. In: Theologische Week over de Mens. Voordrachten gehouden te Nijmegen, juli 1958. Onder auspiciën van de redactie van StudCath.

Walschap, Gerard: Een randgelovige spreekt. (Lambert Tegenbosch: Mens onder de mensen; uit: Raam (v/h Roeping) jan. 1964). NwVT 18:525-527, 1965.

Weenink, J. J.: Fascinaties - Om de eenheid van de waarheid. ViT Nr. 14:10-18, 1987.

Weiland, H. C.: Denis de Rougemont. Eltheto 93:145-146, 1938-'39.

Weze O.E.S.A., A. M.: Het ik en de ander in het spiritualisme van Lavelle. Bijdragen 17:366-390, 1956.

Willems O.P., B. A.: Karl Barth. Streven 13 (2):801-811, 1960.

Willems, B. A.: Barth's afgebroken gesprek met Schleiermacher. TTh 9:2-10, 1969.

Winkler, Johan: Kaj Munk. Verontrust en verontrustend. IdW 2 (6):4, 1946-'47.

Woldring, Henk: Een zelfstandige partijganger. (Over Jacques Ellul). Trouw 21.05.1994.

Wolff, Paul: Christelijke wijsbegeerte in Duitsland 1920-1945. (vert. uit het Duits/bew. G. van Nimwegen C.ss.R.). (o.a. Theodor Haecker, "Sören Kierkegaard in Christentum und Kultur, 19462). StudCath 25:113-124, 1950.

Wouden, Ries van der: Macht en moraal. Krisis 6 (23):31-36, 1986.

Zuidema, S. U.: De strijd der geesten nú. A.R.S. 18:97-107, 1948.

Zuidema, S. U.: Existentie Philosophie. Die Gereformeerde Vaandel pp. 153-167, 1953.

Zuidema, S. U.: Existentie-philosophie. Ad Fontes 2:150, 1955.

Zweerman, Th.: De vertroosting der wijsbegeerte, een voorbeschouwing voor een overdenking van het thema "Angst en Hoop". TF 38:3-55, 1976.

   
Top

Sporen in Boekbesprekingen

   
 

Haar O.F.M., D. v. d.: Een protestantsch theoloog over de Incarnatie. De Nieuwe Eeuw 17:802-804, 1934.

Molenaar, A. N.: W.J. Aalders, "Handboek der ethiek". (1941). De Gids 106 (3):118-121, 1942.

Heskes, P. J. M.: Wijsbegeerte in Nederland. (o.a.: R.F. Beerling, "Antithesen. Vier studies", 1935). StudCath 12:158-166, 1936.

Aalders, W. J.: R.F. Beerling, "Crisis van den mensch". (1938). StTijds 28 (1):180-181, 1939.

Vloemans, Antoon: R.F. Beerling, "Crisis van den mensch. Beschouwingen over de Existentiephilosophie". (1938). Erasmus 7:159-160, 1939.

Rispens, J. A.: "Het Existentialisme" (R. Beerling, C. Debrot, J. de Kadt). Ontmoeting 2:250-258, 1947-1948.

Chantepie de la Saussaye, Pierre Daniël: Bjørnson's, "Boven de Kracht". Onze Eeuw 3:1095-1121, 1901.

Dippel. J. W.: M.H. Bolkestein, "Het Ik-Gij schema in de nieuwere philosophie en theologie". (1941). StTijds 30 (2):538-539, 1941.

Vander Kerken, L.: Otto Friedrich Bollnow, "Existenz-Philosophie". (W. Kohlhammer, Stuttgart, 1949). Bijdragen 11:300, 1950.

Sperna Weiland, J.: O.F. Bollnow, "Rilke". (W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1953). VoxTh 24:122-123, 1953-'54.

Sperna Weiland, J.: B. Breek, Critische-existentiefilosofie en Christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth". (1953). VoxTh 24:61, 1953-'54.

Sperna Weiland, J.: G. Brillenburg Wurth, "Het christelijk leven. Grondlijnen der ethiek". (1949). VoxTh 20:116-119, 1949-'50.

Kroniek: G. Brillenburg Wurth, "Liefde en angst in de moderne psychologie en in het bijbelse denken". (Kok, Kampen, 1952). TP 15:152, 1953.

Spee, Harry: Literatuuroverzicht rond diakonie. PT 22:100-117, 1995. [VI-Burggraeve]

Peters, Arjan: "Alleen achterwaarts wordt het leven begrepen". SUM specifiek universitair magazine, Amsterdam. 4 (5):52-53 , 1994. [VI-Calvin]

De Raedemaeker, F.: Arthur C. Cochrane, "The existentialists and God". (The Westminster Press, Philadelphia, 1956). Bijdragen 18:213, 1957.

Leendertz, W.: W.M. le Cointre, "Het Jezusbeeld in de wijsgeerig-wetenschappelijke litteratuur". (Uitg.Mij. Holland, Amsterdam, 1931). StTijds 20 (2):695-697, 1931.

Kuypers, K.: B.M.I. Delfgaauw, "Existentiële verwondering". (1947). ANTWP 40:188, 1947-48.

Robbers, H.: B.M.I. Delfgaauw, "Existentiële Verwondering". Katholiek Cultureel Tijdschrift Streven 1:546, 1947-1948.

De Waelhens, A.: Hedendaagse philosophie, pp. 466-476: B. Delfgaauw, "Wat is existentialisme?" (1948). TP 11:470-471, 1949.

Walgrave o.p., J. H.: Bernard Delfgaauw, "Wat is existentialisme?" (1948). Kultuurleven 15 (2):71, 1948.

Vander Kerken, L.: Bernard Delfgaauw, "Wat is existentialisme?" (19523). Bijdragen 14:453, 1953.

Drijvers, H. J. W.: B. Delfgaauw, "Wat is existentialisme?". (19666). VoxTh 37:151, 1967.

Peters C.ss.R., J.: Bernard Delfgaauw, "Beknopte Geschiedenis der Wijsbegeerte I, II, III". (1951,1952). StudCath 28:73, 1950.

Sperna Weiland, J.: Denkers van deze tijd. (1954). VoxTh 25:28, 1954-'55.

Kuypers, K.: A. de Waelhens, "La philosophie de Martin Heidegger". (Louvain 1942). ANTWP 38:61-62, 1946-47.

Meijers, J. A.: Het filosofische denken. Fischer Bücherei: Bücher des Wissens (Hermann Diem, "Kierkegaard, Auswahl und Einleitung" ?).De Groene Amsterdammer 04.08.1956.

Schouten, J. H.: Kroniek der Duitse letteren. (o.a. Hermann Diem, "Kierkegaard, Auswahl und Einleitung", Fischer Bücherei). Ontmoeting 10:266-271, 1956-1957.

Bijlsma,R.: M.P. van Dijk, "Existentie en Genade". (1952). IdW 8:241, 1952-'53.

Segaar, J.: T. Dokter, "Het mythologische, het theoretische en het bijbelse wereldbeeld". (1951). Wending 6:505-508, 1951.

Walgrave, J. H.: Theodicee en godsdienstphilosophie. Charles Duell Kean, "The Meaning of Existence". (Latimer House, London, 1947). TP 14:152-153, 1952.

Brillenburg Wurth, G.: Ethiek. (Werner Elert, "Das christliche Ethos, Grundlinien der lutherischen Ethik", Furche Verlag, Tübingen, 1949). GThT 51:65-69, 1951.

Boer, Peter de: Voor en tegen 4. Drie veertigers: Peter Verstegen, Anton Ent, en Hans Verhagen. ("De hoed van Kierkegaard"). Bzzlletin 12 (114):69-73, 1983-1984.

Assche, Armand van: "De hoed van Kierkegaard" (Anton Ent,1983). Ons Erfdeel 28 (1):265-267, 1985.

Leendertz, W.: P.H. Esser en P. Prins, "Het geweten". (Kok, Kampen, 1947). NThT 3:70-71, 1948-1949.

Sassen, Ferd.: Kroniek. Wijsbegeerte in Nederland. (o.a.: P.H. Esser, "Uren met Kierkegaard", 1940). StudCath 18:171-182, 1942.

Schmid, J. J. von: "L'Existentialisme". Revue de Philosophie, Année 1946. ANTWP 40:100, 1947-48. (r)

W.v.H. (te K'dijk): L.J.M. Feber, "Existentialisme en Christendom". (1962). ThRef 6:269-270, 1963.

Lely, U. Ph.: J.C.A. Fetter, "De betere wereld". (Ploegsma, Zeist, 1938). StTijds 27 (2):336-337, 1938.

De Raedemaeker, F.: L. Flam, "Profielen van Plato tot Sartre." Streven 11 (1):404, 1957-1958.

Ruytinx, Jacques: L. Flam, "De Krisis der burgerlijke Moraal". ANTWP 49:96-97, 1956-57.

Van Eekert, G.: D. Folscheid (dir.), "La philosophie allemande de Kant à Heidegger". (Presses Universitaires de France, Paris, 1993). TF 57:386-387, 1995.

Ploeg, Hans van der: Niet Chopins ziekte zette de toon, maar melancholie en heimwee. Trouw BB 10.01.1997. (VI-Fokke)

Schmid, J. J. von: Paul Foulquié, "L'Existentialisme". (Presses Universitaires de France, Parijs, 1946). ANTWP 40:99-100, 1947-48.

Sperna Weiland, J.: W.F. Golterman, "Geloof en Geschiedenis". (1948). VoxTh 20:47, 1949-'50.

Strasser, S.: J.F. Goud, "Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking". (1984). ANTW 78:72-73, 1986.

B. (te H.): J. de Graaf, "De ethiek van het immoralisme". (1961). ThRef 5:56, 1962.

Bloemhof, F.: J. de Graaf, "De ethiek van het immoralisme". KTh 13:219-220, 1962.

Berg, J. van den: J. de Graaf, "De ethiek van het immoralisme". GThT 63:157-159, 1963.

Sperna Weiland, J.: J.C. Groot, "Karl Barths theologische betekenis". (1948). VoxTh 19:145-146, 1948-'49.

Malevez, L.: J.C. Groot, "Karl Barth's Theologische Betekenis". (1948). Bijdragen 11:299-300, 1950.

De Mullewie, M.: Romano Guardini, "Peilingen van het christelijk denken". (1965). TP 27:812, 1965.

Grootens, P.: Romano Guardini, "Peilingen van het christelijk denken". (1965). Bijdragen 27:578, 1966.

Schippers, R.: R. Guardini, "Peilingen van het christelijk denken. Verzamelde studies 1923-1963". (1965). GThT 66:61-62, 1966.

Sperna Weiland, J.: Theologia Deel I: Th.L. Haitjema, "Dogmatiek als Apologie". (1948). VoxTh 19:96-97, 1948-'49.

Breebaart, Leonie: De wereld van Kierkegaard laat Hamlyn koud. Trouw 17.10.1996.

Vries, Gerard de: Filosofie als een recente uitvinding (Het onuitroeibare genre "geschiedenis van de westerse filosofie"). D.W. Hamlyn, "A History of Western Philosophy" (Viking, 1987). NRC Handelsblad CS, 26.09.1987.

   
Top

Maarten't Hart en Søren Kierkegaard

   
 

Bronzwaer, W.: Maarten 't Hart op z'n best als hij over zichzelf schrijft. de Volkskrant 15.07.1983.

De Schutter, Freddy: Verzoening en deernis. De Standaard 29.10.1983.

Durnez, Gaston: "Het lot van de mens is alleen te zijn ..." Geschenk van Maarten 't Hart haalde 382.000 exemplaren. De Standaard 02.04.1984.

Goedegebuure, Jaap: Het monopolie van Maarten 't Hart. Haagse Post 24.03.1984.

Kolk, Anton van der: Maarten 't Hart toont zichzelf in essays. Utrechts Nieuwsblad 25.06.1983.

Kuipers, Willem: Een rattenvanger pijpt zijn lied. de Volkskrant 16.03.1984.

Moor, Wam de: Het moment dat blijft en een eeuwigheid die vergaat. De Tijd 22.07.1983.

Moor, Wam de: De ortolaan: Maarten 't Hart en Søren Kierkegaard - De ortolaan "Alma, mag ik bij jou in een keukenkastje komen wonen?" De Tijd 23.03.1984.

Moor, Wam de: De ortolaan en de vier seizoenen. Maarten 't Hart: `Normaal gesproken word ik als een ding behandeld'. De Tijd 23.03.1984.

Nuis, Aad: 't Harts geschenk. Haagse Courant 09.03.1984.

Nuis, Aad: Monter. Intermagazine juni 1984.

Peeters, Carel: Maarten en de diepgang. Liefdesverdwazing en Kierkegaard in De Ortolaan. Vrij Nederland 24.03.1984.

Reinders, P. M.: Want zo is muziek: zij speelt. NRC Handelsblad 30.12.1983.

Schouten, Rob: De voors en tegens van Maarten 't Hart. Trouw 21.07.1983.

Schouten, Rob: De jaargetijden van de liefde. Trouw 08.03.1984.

Tromp, Bart: De jacht op het onbeschrijfelijke. Enthousiasme en beschouwing bij Maarten 't Hart. Vrij Nederland 17.12.1983.

Vechtmann, Niek: Onzin op een Leids kerkhof. De ortolaan nieuw record van Maarten 't Hart - 'n vogeltje dat vlees noch vis is. Het Vrije Volk 24.03.1984.

Vervoort, Hans: De schrijver en zijn publieke ik. NRC Handelsblad 23.03.1984.

Warren, Hans: Maarten 't Hart als essayist. Provinciale Zeeuwse Courant 25.06.1983.

Werkman, Hans: Maarten 't Hart, De jacobsladder. Nederlands Dagblad 29.11.1986.

X: Niets is toeval. Tweemaal een balans van Maarten 't Hart. Knack 07.05.1986.

Zwier, Gerrit Jan: "Een wild gistende nacht". Leeuwarder Courant 23.03.1984.

 
 

Nijk, A. J.: J.M. Hasselaar, "Erfzonde en vrijheid". (1953). VoxTh 25:26-27, 1954-'55.

De Mullewie, M.: "Hedendaagse visies op den mens. (Bijeengebracht door J. Peters)". (1950). TP 13:564-565, 1951.

Fresco, M. F.: Recente boeken over ethiek: H.J. Heering, "Ethiek der voorlopigheid". (Callenbach, Nijkerk, 1969). ANTW 65:44-65, 1973.

Sperna Weiland, J.: Fritz Heinemann, "Existenzphilosophie lebendig oder tot". (W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1955). VoxTh 26:95-96, 1955-'56.

Meyer, H.: Robert Heiss, "Der Gang des Geistes. Eine Geschichte des neuzeitlichen Denkens". (A. Francke, Bern, 1948). ANTWP 41:182, 1948-49.

Berkelbach van der Sprenkel, S. F. H. J.: Emanuel Hirsch, "Die Umformung des christlichen Denkens in der Neuzeit. (Ein Lesebuch. Mohr, Tübingen, 1938). NwThS 21:221, 1938.

Linde, S. van der: Emanuel Hirsch, "Das Wesen des reformatorischen Christentums". (Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1963). ThRef 6:132, 1963.

Peters C.ss.R., J. A. J.: Wijsgerig leven in Nederland 1948-'49 (vervolg). (o.a. J. Hohlenberg, "Sören Kierkegaard", 1949). StudCath 25:89-101, 1950.

Groot, J. C.: Kroniek. Protestantse theologie in Nederland. (o.a. J. Sperna Weiland in VoxTh, J. Hohlenberg). StudCath 25:206-218, 1950.

Vander Kerken, L.: Jakob Hommes, "Zwiespältiges Dasein, Die existenziale Ontologie von Hegel bis Heidegger (Herder, Freiburg, 1953). Bijdragen 15:228-229, 1954.

Kuypers, E.: Het morele belang van droevige, sentimentele verhalen. Trouw 13.10.1995. [VI-Hottois]

Dippel. J. W.: J. Huizenga, "Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur". (H.D. Tjeenk Willink & Zn, Haarlem, 1938). StTijds 29 (1):423-425, 1940.

Waals, Jacq. E. van der: Ibsen's, "Brand". Onze Eeuw 15 (4):66-85, 1915. [VI-van der Waals]

Aalders, W. J.: Karl Jaspers, "Vernunft und Existenz". (1935). NwThS 18:308, 1935.

Vrielink, J. H.: Karl Jaspers, "Vernunft und Existenz". (J.B. Wolters Uitg. Mij., Groningen, 1935). VoxTh 7:153-154, 1935-'36.

Goedewaagen, T.: Karl Jaspers, "Vernunft und Existenz". (Aulavoordrachten te Groningen; Wolters, Groningen, 1935). ANTWP 30:50-51, 1936-37.

De Mullewie, M.: Karl Jaspers, "Vernunft und Existenz". (herdruk van Groningen, 1935; Piper, München, 1960). TP 22:678-679, 1960.

Schippers, A.: Karl Jaspers, Nietzsche und das Christentum". (R.Piper & Co, München, 1952). VoxTh 23:154-155, 1952-'53.

Strasser, S.: Régis Jolivet, "Le Dieu des Philosophes et des Savents". (No 15 van de reeks "Je sais, je crois"; Librairie Arthème Fayard, Parijs, 1956). StudCath 33:77-80, 1958.

Spier, J. M.: H. Jonker, "Over Jaspers' Metamorphose der Bijbelse religie". A.R.S. 25:174-178, 1955.

Berg, J. de: Mislukte cultuurgeschiedenis over de Europese talen. Trouw 19.08.1994. [VI-Kas,Landeweerd]

Heskes, P.: Wijsbegeerte in Nederland over 1937. (o.a.: Kierkegaard, "Over de naastenliefde", vert. Roel Houwink). StudCath 14:265-277, 1938.

Heskes, P.: Wijsbegeerte in Nederland over 1939. (o.a.: Søren Kierkegaard, "Enkeling en menigte", vert. Roel Houwink). StudCath 16:247-257, 1940.

Nielsen, J. T.: B. Klein Wassink, "Credo, quia absurdum. Het belang van de existentie-philosophie voor de eristische theologie". VoxTh 21:93-95, 1950-'51.

Stemmen des Tijds, redactie: "Ontmoetingen bij den bijbel". (Koopmans, Kuilman, Smelik, Stelma, 1942). StTijds 31:456, 1942.

Sperna Weiland, J.: H. Knittermeier, "Die Philosophie der Existenz". (Humboldt Verlag, Wien-Stuttgart, 1952). VoxTh 24:27, 1953-'54.

Nota, J.: G. Kraenzlin, "Existenzphilosophie und Panhumanismus". (Bronnen Verlag, Schlehdorf am Kochelsee, Obb, 1950). Bijdragen 13:332, 1952.

Sperna Weiland, J.: Helmut Kuhn, "Begegnung mit dem Nichts. Ein Versuch über die Existenzphilosophie". (J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1950). VoxTh 21:57-58, 1950-'51.

Beckman, A. J.: Etienne Kuypers, "Verantwoordelijk handelen, de uitdaging van een nieuwe toekomst". (1990). ANTW 83:156-157, 1991.

Struyker Boudier, C. E. M.: E.L.G.E. Kuypers, "Verantwoordelijk handelen. De uitdaging van de nieuwe toekomst". (1990). TF 53:131, 1991.

Cornips, N.: E. Kuypers, "Heeft God nog een kans?" Bijdragen 55:106-107, 1994.

Berger, Herman: Kroniek van het wijsgerig leven in Nederland. Boeken verschenen van 1953 tot en met 1956. (o.a. V. Leemans, "Sören Kierkegaard", Joh. Climacus, O. Pedersen). StudCath 32:29-60, 1957.

Graaf, J. de: W. Leendertz, "Dogma en Existentie". VoxTh 6:80, 1934-'35.

Greijdanus, S.: W. Leendertz, "Dogma en Existentie". GThT 35:220-221, 1934.

Aalders, W. J.: W. Leendertz, "Ratio en Existentie". (1936). StTijds 25 (1):627, 1936.

Aalders, W. J.: G. van der Leeuw, "Der Mensch und die Religion". (Hans zum Falken-Verlag, Basel, 1941). StTijds 30 (1):156, 1941.

Dippel. J. W.: G. van der Leeuw, "Balans van het Christendom". (1940). StTijds 30 (2):537-538, 1941.

Sperna Weiland, J.: G. van der Leeuw, "Levensvormen". (1948). VoxTh 19:98, 1948-'49.

Berg, J. de: Existentialisme geen kost voor geprangde zielen. "Magazine Litteraire" (40,rue des Saints-Peres, Parijs) april, 1994. Trouw 30.04.1994.

Sperna Weiland, J.: Theologische kroniek. Wending 11:484-507, 1956-1957.

Sperna Weiland, J.: Gabriel Marcel, "De mens zichzelf een vraagstuk". (1955). VoxTh 27:135, 1956-'57.

a Kuypers, E.: Filosofie als weg naar gemoedsrust. Filosofie 6 (6):53-54, 1996-1997.

[VI-De Martelaere, van Tongeren-b]

Walgrave, J. H.: Theodicee en godsdienstphilosophie. (o.a. Ed. Morot-Sir, "Philosophie et Mystique", Aubier, Paris). TP 14:159-162, 1952.

Mooij, A. V. M.: Paul Moyaert, "Ethiek en sublimatie. Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan". (SUN, Nijmegen, 1978). ANTW 57:374-375, 1995.

Poorthuis, Marcel: Begraven moet en niemand weet waarom. Trouw 27.04.1995. [VI-Moyaert-a]

Jong, J. M. de: L.W. Nauta, "De mens als vreemdeling". (1960). NThT 16:227-230, 1961-1962.

Niftrik, G. C. van: L.W. Nauta, "Jean-Paul Sartre". (Het Wereldvenster, Baarn, 1966). KTh 18:289-292, 1967.

Westenburg, G. B.: Joh. Neumann, "Leven zonder Angst. Psychologie en psychotherapie van den modernen mens". (vert. A. Alderink; Kosmos, Amsterdam). StTijds 27 (2):102, 1938.

Lekkerkerker, A. F. N.: G.C. van Niftrik, "De boodschap van Sartre". (1953). KTh 5:62-63, 1954.

Bronkhorst, A. J.: O. Noordmans, "Verzamelde werken. Dl. IV". (1988). KTh 40:254, 1989.

Haitjema, Th. L.: H. van Oyen, "Ethiek en Religie. Opmerkingen over de verhouding van ethiek en religie in het systeem van Hermann Cohen". (H.J. Paris, Amsterdam, 1929). OEV 6:71, 1931.

Huysmans, R. H. A.: Kroniek. Protestantsche theologie in Nederland 1934. (o.a.: "De openbaring der verborgenheid". (1934). StudCath 12:53-69, 1936.

Nota, J.: P.H. Paillou, "Arthur Rimbaud, Père de l'Existentialisme". (Librairie académique Perrin, Paris, 1947). Bijdragen 13:332, 1952.

Walgrave, J. H.: Theodicee en godsdienstphilosophie. (o.a. Leslie Paul, "The Meaning of Human Existence", Faber and Faber, London, 1949). TP 14:150-152, 1952.

Ven, Jan van der: J. Peters C.ss.R., "Hedendaagse visies op den mens". K.C.T. Streven 4 (1):435-436, 1950-1951.

Walgrave, J. H.: J. Peters, "Hedendaagse visies op de mens". (1950). Kultuurleven 18:322-323, 1951.

Delfgaauw, B.: C.A. van Peursen, "Korte inleiding in de Existentiephilosophie". (1948). Kultuurleven 15 (2):234, 1948.

Hensen, R.: C.A. van Peursen, "Korte inleiding in de existentiephilosophie". (1948). VoxTh 19:25, 1948-'49.

Leendertz, W.: C.A. van Peursen, "Korte inleiding in de existentiephilosophie". (1948). NThT 3:72, 1948-1949.

Leeuw, G. van der: C.A. van Peursen, "Korte inleiding in de existentiephilosophie". Wending 3:199, 1948-1949.

Delfgaauw, B.: C.A. van Peursen, "Riskante Philosophie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken". (1948). Kultuurleven 16 (1):315, 1949.

Delfgaauw, B.: C.A. van Peursen, "Riskante Philosophie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken". (1948). ANTWP 42:20-21, 1949-50.

Bierens de Haan, J. D.: Joh. Pfeiffer, "Existenzphilosophie. Eine Einführung in Heidegger und Jaspers". (Felix Meiner Verl., Leipzig). ANTWP 28:80, 1934-35.

Frets, G. P.: O. Pfister, "Der Christentum und die Angst. Eine religionspsychologische, historische und religionshygienische Untersuchung". (Artemis-Verlag, Zürich, 1944). De Gids 111 (1):62-67, 1948.

Nijk, A. J.: F. van Raalten, "Individu en maatschappij". (1977). ANTW 71:196-197, 1979.

Bloemsma, B.: F. van Raalten, "De ontwikkeling van het Ik, een essay over Freud". (1978). AmSt 60:102-103, 1979.

Mooij, Anton: F. van Raalten, "De ontwikkeling van het Ik. Essay over Freud". (1978). ANTW 71:279-280, 1979.

Struyker Boudier, C.: F. van Raalten, "De ontwikkeling van het Ik. Essay over Freud". (1978). TF 42:188-189, 1980.

Leendertz, W.: Hans Redeker, "Existentialisme. Een doortocht door philosophisch frontgebied". (1949). NThT 4:235-236, 1949-1950.

Delfgaauw, B.: Hans Redeker, "Existentialisme. Een doortocht door philosophisch grondgebied". (1949). Kultuurleven 17:310-311, 1950.

Sperna Weiland, J.: Hans Redeker, "Existentialisme. Een doortocht door philosofisch frontgebied". VoxTh 20:54-55, 1949-'50.

Meijers, J. A.: Het filosofische denken. Hans Redeker, "Doortocht door filosofisch frontgebied". (2e druk) De Groene Amsterdammer 04.08.1956.

Booy, Thijs: Simon van het Reve, "De Avonden". (De Bezige Bij, Amsterdam, 1948). Wending 3:457-460, 1948-1949.

Schurer, Fedde: J.A. Rispens, "De geest over de wateren". IdW 6:253, 1950-'51.

Witte, Ant. de: J.A. Rispens, "De geest over de wateren". (1950). Kultuurleven 17:634-635, 1950.

De Mullewie, M.: J.A. Rispens, "De Geest over de wateren. Litteraire en wijsgerige essays". (1950). TP 13:565-566, 1951.

Delfgaauw, B.: H. Robbers S.J., "Het existentialisme". (1948). Kultuurleven 15 (2):308, 1948.

Peters C.ss.R., J.: H. Robbers S.J., "Het Existentialisme". (1948). NKathSt 44:171, 1948.

Möller, B.: H. Robbers S.J., "Existentialisme". NKathSt 51:200, 1955.

J.v.d.G (te H.): G. de Ru, "Over vrijheid". (1967). ThRef 11:185-186, 1968.

Obbink, H. Th.: Van Ruler over Kierkegaard, in Vox Theologica (no.3, 1940). AWKChr 16:261, 1939-1940.

Sperna Weiland, J.: Bertrand Russell, "Geschiedenis van de Westerse filosofie in verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden". (Servire, Den Haag, 1948). VoxTh 19:146-147, 1948-'49.

De Waelhens, A.: Hedendaagse philosophie, pp. 466-476: Jean-Paul Sartre, "L'existentialisme est un humanisme". (Nagel, Parijs, 1946). TP 11:467-468, 1949.

Maltha O.P, A. H.: K. Schilder, "Wat is de hemel?" (19592). StudCath 34:293, 1959.

Sperna Weiland, J.: Erik Schmidt, "Hegels Lehre von Gott. Eine kritische Darstellung". (C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 1952). VoxTh 23:184, 1952-'53.

Molenaar, P. J.: Leo Sjestow, "Crisis der zekerheden. Drie Essays. Pascal, Dostojeski, Husserl". (Rozenbeek en Venemans Uitg., Hilversum, 1934). StTijds 23 (2):501-503, 1934.

Berg, J. van den: E.L. Smelik, "De ethiek in de verkondiging". GThT 63:155-157, 1963.

Berkhof, H.: N.H. Søe, "Christliche Ethik. Ein Lehrbuch". (München). IdW 6:200, 1950-'51.

Walgrave, J. H.: Literatuuroverzicht. Naar synthese in de hedendaagse ethiek? (o.a. N.H. Söe, "Christliche Ethik, ein Lehrbuch", Chr. Kaiser, München, 1949). TP 14:548-551, 1952.

Worp, Ton van der: Dorothee Sölle zou zonder psalmen niet willen leven. Trouw 15.09.1995. [VI-Sölle]

Jonkers, A.: J.M. Spier, "Calvinisme en existentie-philosophie". (1951). VoxTh 24:60-61, 1953-'54.

Bakker, R.: Een boek dat niet bevredigt. (n.a.v. J.M. Spier, "Van Thales tot Sartre"). IdW 16:55, 1960-'61.

Oosterbaan, J. A.: Paul Tillich, "De moed om te zijn". (vert. C. Burger, 1955). NThT 10:118-119, 1955-56.

Walgrave o.p., J. H.: Roger Troisfontaines, "Existentialisme et Pensée Chrétienne". (E. Nauwelaerts, Louvain; J. Vrin, Paris, 1946). Kultuurleven 13:385-386, 1946.

Blanken, W.: "Twijfel en Geloof". (medewerkers W.J. Aalders, G. van der Leeuw, H.C. Rümke, G. Sevenster). VoxTh 21:158-159, 1950-'51.

Möller, J. B. W.: Hans Urs von Balthasar, "Dieu et l'homme d'aujourd'hui". (trad. par R. Givord, Desclée De Brouwer, Brugge). NKathSt 57:194-197, 1961.

Aalders, W. J.: H.L.A. Visser, "Nietzsche, de goede Europeaan". (W.J. Thieme & C0, Zutphen, 1933). StTijds 22 (1):514-515, 1933.

Boer, Peter de: "Het geschenk van de dood brengt ze uit liefde". Trouw BB 07.03.1997. [VI-van der Waals]

Tecoz, H. F.: Jean Wahl, "Petite histoire de l'existentialisme". (Ed. Maintenant, Paris, 1947). ANTWP 40:168, 1947-48.

Delfgaauw, B.: Jean Wahl, "Petite histoire de l'existentialisme". (Editions Club Maintenant, Parijs, 1947). ANTWP 41:134, 1948-49.

Zeno O.F.M. Cap., P.: J.H. Walgrave O.P., "Newman, Le développement du dogma". (Castermans, Tournai-Paris, 1957). StudCath 34:204-205, 1959.

Delfgaauw, B.: J.B. van der Weyden, "De stamboom van het existentialisme". (1948). Kultuurleven 15 (2):308-309, 1948.

Leendertz, W.: J.B. van der Weyden, "De stamboom van het existentialisme". (1948). NThT 3:72, 1948-1949.

Delfgaauw, B.: S.U. Zuidema, "De Mensch als Historie". (1948). Kultuurleven 16 (1):388, 1949.

Leendertz, W.: S.U. Zuidema, "De mensch als historie". (1948). NThT 3:314, 1948-1949.

Sperna Weiland, J.: S.U. Zuidema, "De mensch als historie". (1948). VoxTh 19:25, 1948-'49.

Munster o.f.m., H. A. van: Willem F. Zuurdeeg, "An analytical philosophy of religion". (Allen and Unwin, London, 1959). ANTWP 54:119-120, 1961-62.

Top