160 Jaar (in de voet)sporen van Søren Kierkegaard. Kierkegaard in het nederlandse taalgebied. tr> tr>
  Lezing?? Conferenties?? Aanbiedingen??   
 

Hier zoudt u een aankondiging kunnen laten plaatsen. Afhankelijk van de commerciele waarde zal ik om een financiele bijdrage vragen. Neem contact op met de webmaster, Karel Th. Eisses te Utrecht.

 
  Donderdagavond 10 maart 2016: 20.00 u Lutherse Kerk, Haddingestraat, Groningen; presentatie Søren Kierkegaard: een biografie. Joakim Garff en de vertalers Edith Koenders en Jan Millekamp, Uitgeverij Ten Have. Belangstellenden welkom.  
 

Vrijdagavond 11 maart 2016: De Rode Hoed; forum rond Kierkegaard: Een biografie. Zie site De Rode Hoed, Amsterdam

 

Op zaterdag 4 mei 2013 werd aan de Oudegracht Zuidzijde een letter gebeiteld voor het doorlopende gedicht in de straat. Deze steen is aan de zijkant voorzien van de inscriptie Søren Kierkegaard, geboren 5.5.1813

Zie Stichting De Letters van Utrecht

 

 

 
 
   
  Prof.dr. C. de Deugd heeft van Kierkegaard o.a. het verzameld werk in het Deens nagelaten. Het gaat om de tweede uitgave uit de periode 1920-1936: Bind I - XIV, gennemsete og reviderede 2. udgave, 1920-1931; Bind XV, Terminologisk Ordbog ved Jens Himmelstrup, 1936.

We zouden het fijn vinden als deze boeken terecht komen bij een Kierkegaard geïnteresseerde, uiteraard voor een hele schappelijke prijs.

Bij voorbaat dank,

Cornelis de Deugd

via de webmaster kunnen belangstellenden zich in verbinding stellen met dhr. De Deugd.

 
   De webmaster biedt aan wegens overcompleet de paperbackuitgave van de Samlede Vaerker in 20 delen, door Gyldendal uitgegeven ca. 1991. Prijs n.o.t.k.  
 

 

 
 

De Kierkegaardbibliografie voor het Nederlandse taalgebied in boekvorm verkrijgbaar (latere primaire en secundaire gegevens als nieuws op deze site, op de addendum pagina)

 
     
 

 

     
  Vragen  
  Aandacht a.u.b. voor het volgende:  
  Inmiddels is de uitgave aangekondigd van deel 19 van de Kierkegaard Research Sources Reception Resources met een zo volledig mogelijke bronnenverzameling in alle talen waarin Kierkegaard vertaald en bestudeerd wordt. De redactie is gesloten, maar wat betreft het Nederlandse hoofdstuk tot juli 2015 aangevuld en verbeterd tijdens correctiewerkzaamheden.

 

 
     
  Film / TV/Theater   
 

Weet u wanneer een film/documentaire over Kierkegaard op tv/radio komt?
Een vermelding hier en iedere Kierkegaard liefhebber weet het snel en effectief.

  Verwacht in 2017 "Søren Kierkegaard" als monoloog in het theater, t.z.t. meer bijzonderheden  
  Nederlandstalige bibliografie in boekvorm  
 

In deze bibliografie zijn verschillende Nederlandstalige referenties van en over Kierkegaard bijeengebracht. Søren Kierkegaard is nu algemeen bekend, zoals een referentie in een maandagse sportcolumn doet vermoeden.

De verscheidenheid van referenties naar Kierkegaard wordt in een inleidend hoofdstuk kort belicht: Nederlandstalige en vertaalde literatuur, kunst, theater en film, pers en internet. In een apart hoofdstuk zijn alle dagboekvertalingen na 1950 weergegeven in de volgorde van hun vindplaats in de Papirer, met verwijzing naar de Nederlandstalige vindplaats.

De hoofdstukken zijn verder ingedeeld naar oorspronkelijk werk, vertalingen, studies in boekvorm, studies in tijdschriften en kranten, recensies, verwijzingen in boeken en tijdschriften, ander bibliografisch materiaal. Een deelhoofdstukje verwijst naar Kierkegaard-vermelden in oorspronkelijk Nederlandse en vertaalde literatuur dan wel detectives.

Het boek is verluchtigd met pentekeningen van wijlen Wim (Sixtus) Scholtens die voor een eerdere versie van dit boek zo enthousiast was, dat hij graag een set ter beschikking stelde.

 
  Nederlandstalige bibliografie in boekvorm   
 

160 Jaar (in de voet)sporen van Søren Kierkegaard -
Kierkegaard in het Nederlandse taalgebied van 1846-2006.

Karel Th. Eisses

Kei-producties Utrecht / Boomker Haren BV,
ISBN 978-90-71809-73-6, xxxiv-194 p., ill.

Het boek kan bij uw boekhandel besteld worden of via het e-mailadres vermeld onderaan het menu van deze website (linksonder). Desgewenst kunt u een cd met pdf-bestanden bestellen, hetgeen specifiek zoeken vereenvoudigt.

Voor een recensie zie Diederik Grit in het TijdSchrift voor Skandinavistiek

 

 
   
  Nieuw verschenen boeken en tijdschriften   
  Joakim Garff, Søren Kierkegaard: een biografie, Ten Have, Utrecht, 2016, 800 p., € 59,95. (vert. Edith Koenders en Jan Millekamp)  
  Jan Keij, Kierkegaard anders gezien - Over de denker die het verschil maakt, Klement, Zoetermeer, 2015, 268 p. € 19,95  
     
 

verwacht 2016 Christelijke toespraken, vert. Hans van Munster †, herziene vert. Frits Florin, Annelies van Hees and Pieter Vos, inl. Pieter Vos, Budel: Damon (Søren Kierkegaard Werken vol. 14)

zie link Damon

 
     
 

verwacht 2016 Afsluitend onwetenschappelijk naschrift, vert. Jan Marquart Scholtz, nawoord Johan Taels en Karl Verstrynge, Budel: Damon (Søren Kierkegaard Werken vol. 12)

zie link Damon

 
     
 

Mijn schrijverswerkzaamheid (Het gezichtspunt voor mijn schrijverswerkzaamheid & Over mijn schrijverswerkzaamheid & De gewapende neutraliteit), vert. Michal van Zelm, nawoord Richard Purkarthofer, Budel: Damon 2015, 212 p. (Søren Kierkegaard Werken vol. 11), € 27,90.

zie link Damon

 
     
 

verwacht 2016 Opbouwende toespraken in verschillende geest, vert. door Hans van Munster †, herzien door Frits Florin, Annelies van Hees en Pieter Vos, nawoord door Pieter Vos, Budel: Damon, (Søren Kierkegaard Werken vol. 13).

zie link Damon

 
     
 

Stadia op de levensweg, studies van verschillende auteurs, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Bogbinger, vert. Jan Marquart Scholtz, nawoord Johan Taels, Budel: Damon 2014. (Søren Kierkegaard Werken vol. 10) 653 p., € 50,-

zie link Damon

 
     
 

Een mogelijkheid. Fragment uit Stadia op de levensweg. (vert. Jan Marquart Scholtz, voorwoord Karl Verstrynge and Onno Zijlstra, Budel: Damon 2013 (Kierkegaard Werken)

 
     
 

Filosofische Kruimels & Johannes Climacus of De omnibus dubitandum est. (vert. Frits Florin; nawoord Paul Cruysberghs). Soren Kierkegaard Werken deel 9, Damon, Budel, 2013. 240 p., € 32,90

zie link Damon

 
     
 

Themanummer Kierkegaard Wijsgerig Perspectief jg 53 no. 2, met bijdragen van Martijn Boven, Rob Compaijen, Gert-Jan van der Heiden, Annemarie van Stee, Wout van Tongeren

Uitgeverij Boom

 
     
  Voor die ene die lezen wil. Vijf toespraken. (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 1. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2013. 143 p. €15

zie website Buijten en Schipperheijn;

 
     
  Een idee om voor te leven en te sterven (Het Gilleleje-fragment en Brief aan Lund, 1835) & Bijdragen van Desiree Berendsen, Annelies van Hees, Paul Cruysberghs, Udo Doedens, Frits Florin, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos, Onno Zijlstra, Budel: Damon 2012, 132 p.  
     
  Blanken, Geert Jan, Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk. Amsterdam: Ambo 2012.  
     
  Zijlstra, Onno: Kierkegaard in discussie. Budel: Damon 2012, 176 p.  
     
  Lancelin, Aude, Marie Lemonnier: Filosofen, liefde en lust. Van Socrates tot Simone de Beauvoir. [Søren Kierkegaard. De absolute liefde, pp. 127-153] (vert. uit het Frans Vanno Jobse). Van Halewyck/Ten Have, Kampen, 2009. 224 p.  
     
 

Opbouwende toespraken 1843-1845. (Hans van Munster†; geheel herzien door Udo Doedens, Annelies van Hees en Pieter Vos, verkl. noten Udo Doedens en Pieter Vos; nawoord Pieter Vos, pp. 507-533). SKW, Damon, Budel, 2011. 613 p.. ISBN 978-90-5573-976-9 € 49,90

zie website Damon; ook voor bestellingen

 
     
 

Oefening in christendom door Anti-Climacus. Nr I.II.III. (herziene vert. Pieter van Reenen; eindred. / verkl. noten Johan Taels en Karl Verstrynge; nawoord, Pieter Vos, pp. 277-299). SKW, Damon, Budel, 2011. 328 p. ISBN 978-90-5573-978-3 € 39,90

zie website Damon; ook voor bestellingen

 
     
 

God zoeken, liefde en dood. Toespraken bij denkbeeldige gelegenheden.(vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 5. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2011. 143 p. €15

zie website Buijten en Schipperheijn; ook voor bestellingen

 
     
  Ironie (dl 2: Over het begrip Ironie), vert. Willem Breeuwer. Boom Kleine Klassieken, Amsterdam, 2011. 123 p. ISBN 987 94 6105 2261 € 9,90 (heruitgave)  
     
  Acta Comparanda Subsidia I. 20th Anniversary The Working Group Kierkegaard. 2010. Faculty for Comparative Study of Religions, Antwerp.

Redactioneel: The beginning of the Antwerp Philosophical Working Group Kierkegaard.

Hubert Dethier: Leopold Flams lectuur van Kierkegaard in de periode 1947-1974, pp. 11-54.
Sam Landuyt: Søren Kierkegaard: tijdelijkheid en eeuwigheid - wezenlijkheid en existentie. Eeuwigheid van Wezen binnen de Context van Existentie, pp. 55-128.

Leden-Bibliografie, pp. 129-139.

 
     
 

Onverdeeld één ding te willen. Een opbouwende toespraak. (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 6. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010. 208 p.; 15

zie website Buijten en Schipperheijn; ook voor bestellingen

 
     
  Onbezorgd als de vogel en de lelie. Zeven opbouwende toespraken. (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 9. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010. 134 p. €15  
     
 

Ton Lathouwers, Luce Ramaker en Jan Bor: De moed tot het onmogelijke. Kierkegaard en Zen. Asoka, Rotterdam, 2010. 299 p.
ISBN: 978 90 5670 225 0 € 24,95

Lathouwers: De moed tot het onmogelijke en de verlossing van al wat leeft. (teksten van Lev Sjestov over Kierkegaard en Hisamatsu over het Chinese boeddhisme)
Ramaker: De enkeling - Over Kierkegaard
Bor: Een onwetenschappelijk voorwoord en De geboorte van het hart. Kierkegaard en zen.

 
     
  De ziekte tot de dood. Een christelijk psychologisch betoog tot opbouwing en opwekking door Anti-Climacus. (vert. Paul Cruysberghs en Frits Florin; ann. Paul Cruysberghs; nawoord Karl Verstrynge, pp. 151-178). SKW, Damon, Budel, 2010. 211 p. ISBN 978-90-5573-912-7; 26,90  
     
  Leren van de lelie en de vogel. Zes opbouwende toespraken. (1847 en 1849) (vert. Lineke Buijs, Andries Visser). Kierkegaards toespraken 7. Buijten &Schipperheijn Motief, Amsterdam, 2010. 141 p. ISBN 978-90-5881-478-5 ; 15  
     
  Vos, Pieter: Søren Kierkegaard lezen. Kok, Kampen, 2010. 240 p. € 19,50  
     
  Een literaire recensie: Twee tijdperken, roman van de schrijver van Een alledaags verhaal, uitgegeven door J. L. Heiberg, Kopenhagen, Reitzel, 1845, gerecenseerd door Søren Kierkegaard. (vert. Frits Florin; ann. Frits Florin , Onno Zijlstra). Voorafgegaan door: Twee tijdperken door Thomasine Gyllembourg. (vert./ann. Annelies van Hees, pp. 9-174). (Nawoord beide delen Frits Florin en Annelies van Hees, pp. 289-305). SKW, Damon, Budel, 2009. 320 p.  
     
 

George Harinck: Betoverde herinnering. Is Kierkegaard daar? Over de ontvangst van de Deen onder Nederlandse protestanten. Liter. Christelijk literair tijdschrift, 12, nr. 54, 31-40, 2009.

Dit artikel bevat enkele literaire referenties naar SK tot 1940

 
     
  Lange, Frits de: De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen. [4. Kiezen voor de eindigheid - Ouder worden met Kierkegaard, pp. 116-161]. Meinema, Zoetermeer, 2007. 200 p.  
   
 

Vigilius Haufniensis: Het begrip angst. Een eenvoudige psychologische
overweging, die verwijst naar verwijst naar het dogmatische probleem van
de erfzonde.(vert. door Jan Sperna Weiland; geheel herziene tekst en nawoord
Frits Florin; eindred. en verkl. noten Paul Cruysberghs en Johan Taels). Damon, Soren Kierkegaard Werken, Budel, 2009.
ISBN 978 90 5573 911 0, 235 p., € 26,90

zie link DAMON

 
   
 

Brieven (vert./ comm./ ann. Diederik Grit, Edith Koenders; inleiding/ keuze Henk
A. van der Liet, pp. V-XVI). Uitgeverij Bornmeer, 2009. xxi-233 p. ISBN 978-90-5615-208-6; € 25. (www.bornmeer.nl)

Brieven van Kierkegaard aan Regine Olsen, Emil Boesen, Peter Christian Kierkegaard, Jacob Peter Mynster e.a.

 
   
  Filosofie, nr. 1 februari/maart 2009. Kierkegaard special. Omvang 64 pp. Los nummer: € 7,-

Dit nummer van Filosofie is te zien als een introductie op het lezen van Kierkegaard die bovenal schrijver was, een filosoof van het soort dat zich niet laat weergeven, samenvatten of plaatsen.

Met bijdragen van: Udo Doedens, Frits Florin, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos en Onno Zijlstra (zij maken allen deel uit van de redactie Serie Kierkegaard Werken).

 
   
  De ziekte tot de dood. Een christelijk psychologische uiteenzetting tot opbouwing en opwekking door Anti-Climacus. (vert. Lineke Buijs; inl./ann. Andries Visser, pp. xi-lv). Boom Religie, Amsterdam, 2008. i-lv; 181 p. ISBN 978-90-8506-610-1  
   
 

Constantin Constantius: De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie.(vert. door Annelies van Hees). Damon Soren Kierkegaard Werken, Budel, 2008. ISBN 978 90 5573 896 0, 151 p., € 21,90

zie link DAMON

 
     
  Arne Grøn: Vrijheid en angst. Inleiding in het denken van Søren Kierkegaard. (Vertaling Frits Florin). DAMON, Budel, 2008. ISBN: 978 90 5573 886 1, 160 p., € 17,90
 
   
 

Wat de liefde doet (vert. door Lineke Buijs en Andries Visser). Damon Soren Kierkegaard Werken, Budel, 2007. ISBN 978 90 557 37840, 480 p., € 34,90

zie link DAMON

 
     
  Of/Of (Nieuwe editie, met een voorwoord van Andries Visser). Boom Grote Klassieken, Amsterdam, oktober 2007. ISBN-13: 978 90 850 64787, 794 blz., € 59.90  
  Onderstaande werken staan vermeld in mijn "160 jaar (in de voet)sporen van Soren Kierkegaard".  
   
  Uit: Het dagboek van de verleider. (vert. Erica Weeda), pp. 183-209

In: Machteld Allan (red.): Hoe te beminnen. Filosofen over seks. Meulenhoff, Amsterdam, 2007. 331 p. ISBN 978 90 290 7918 1

 
     
 

Johannes de silentio: Vrees en beven. Damon, Budel, 2006. 168 p. In de vertaling van Andries Visser; Nawoord Karl Verstrynge. ISBN 90 5573 737 2; ISBN 978 90 5573 737 6

Het eerste werk in de Kierkegaard-serie bij Damon, waarin twee delen per jaar zullen verschijnen; zie website-link DAMON

 
     
 

Jacques Derrida: De gave van de dood. Woord vooraf Theo de Boer. Vert. Sophia van 't Ende. Uitg. Klement, 208 p., ISBN 90 77070 66 4, 2006.

In dit essay geeft Derrida een fascinerende kritische beschouwing over religie en ethiek aan de hand van teksten van de Tsjechische filosoof Jan Patocka en Sören Kierkegaards Vrees en Beven.

De Westerse wereld offert Izaak nog steeds en Kierkegaard wordt als een zeer modern denker neergezet.
 
     
 

Etienne Kuypers: Verscheurd paradijs. Wijsgerige en pedagogische verkenningen over een ontwortelde cultuur. Garant, Antwerpen, Apeldoorn, 2007. 377 p. ISBN 978-90-441-2194-0

Met veel Kierkegaard teksten.

 
     
 

Wijsheid van Kierkegaard. 365 teksten voor elke dag van het jaar; verzameld en vertaald [en ingeleid] door Hans van Munster. Lannoo, Tielt, 2006. 339 p. ISBN 13: 978 90 209 6775 3 ISBN 10: 90 209 6775 4

Teksten uit dagboeken en werken

 
     
 

Kierkegaard: Bij de opdracht aan ‘Die enkeling'. (De eerste van twee notities); vert. en een briefwisseling met de redactie Michal van Zelm. Raster 115:14-20, 2006. (De Bezige Bij; oktober 2006)

 
     
     
 

Hans (Johannes Jozephus Godefridus) van den Bosch: Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo. Boekencentrum, Zoetermeer, 2002. 359 p.

[Kierkegaard past niet in het schone plaatje, pp. 64-67; Kierkegaards Abraham als geloofsheld, pp. 109-119; Opnieuw beginnen: Kierkegaard anders herhalen, pp. 233-234; Eerste herhaling van Kierkegaard door Derrida, pp. 239-266; Tweede herhaling van Kierkegaard door Taylor na Erring, pp. 266-293; Derde herhaling van Kierkegaard door John D. Caputo, pp. 293-323; en passim].
(Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg).

Een "vergeten", pas gevonden, niet aangemeld boek uit 2002; nu antiquarisch bij Wever Van Wijnen te Franeker.

 
     
 

Julian Baggini: Filosofie en de zin van het leven. Meulenhoff, Amsterdam, 2005. 224 p.

Veel aandacht voor Kierkegaard

 
     
 

Florin, Frits (Frederik Paul Marie): Geloven als noodweer. Het begrip ‘het religieuze' bij S. Kierkegaard. (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Agora, Kampen, 2002. 294 p., 24x16 cm.

Weer verkrijgbaar, maar nu voor een derde van de prijs (€ 12,50) als modern antiquariaat. o.a. bij Broese Utrecht gezien

 
     
 

Christian Dorph: Een oor voor een oog. Signature, Utrecht, 2004.

Iets geheel anders: In het modern antiquariaat verkrijgbaar is een literaire thriller, gebaseerd op Kierkegaard, Zen en Hitchcock. (o.a. € 5,00 bij V&D en Selexyz)

 
 

Wolfgang Amadeus Mozart, Lorenzo Da Ponte: Don Giovanni + Twaalf prenten van Leporello. [Søren Kierkegaard: Het muzikaal erotische (fragmentje), pp. 29]. De Nederlandse Opera, Het Muziektheater, Amsterdam, 2002. 104 p.

 

Søren Kierkegaard, Frits Florin: Een passieloze tijd. De actualiteit van Kierkegaards Maatschappijkritiek, Ten Have, Kampen, 2006, ISBN 90 259 5517 7.

Een essay van Florin gaat de vertaling van deel III uit Een literaire recensie vooraf.

 
 

Wiep van Bunge (red.): Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland. Damon, Budel, 2005. 294 p., 23x15 cm. ISBN90 5573 675 9

Karel Eisses: Soren Aabye Kierkegaard in het Nederlands: 1880-2005, pp. 267-285.

 
     
 

Udo Doedens: In het teken van tegenspraak - steekhoudende gedachten van Søren Kierkegaard. Meinema, Zoetermeer, 2005. 120 p.

Dagboekteksten (o.a. 60 niet eerder vertaalde) en andere teksten rond een 14-tal thema's.

 
     
 

Gerben Meynen: Vrijheid en tijd. Het begrip herhaling in Heideggers "Sein und Zeit". Damon, Budel, 2005. 191 p., 23x15 cm. ISBN90 5573 682 1

Excurs: Kierkegaard en de herhaling, pp. 189-207.

 
     
 

Slootweg, Timo (red.): In de schaduw van de Boom der Kennis. Ethiek en de zondeval. Damon, Budel, 2005. 191 p., 23x15 cm. ISBN90 5573 624 4

Slootweg, Timo: Over de verderfelijkheid van het reflectieve verwijlen: de Boom van Kierkegaard, pp. 150-175.

 
     
 

Ralph Ludwig: De filosoof met de te korte broekspijp. Soren Kierkegaard 1813-1855. VolZin vol. 4 (22, 18 november), pp. 12-15, 2005.

 
     
 

Joakim Garff: Kierkegaard, a biography. Princeton University Press, 868 p., ISBN 0 691 09165 X, 35

Hoewel geen Nederlandstalig boek, een "must" voor de Kierkegaard fijnproever. Een uitvoerige, niet gepubliceerde recensie vindt u onder de volgende link naar Daan Bronkhorst, die plaatsing op deze webplaats toestaat.

 
     
 

Vanden Berghe, Paul, Willem Lemmens, Johan Taels (red.): Tragisch. Over tragedie en ethiek in de 21e eeuw. Damon, Budel, 2005. 186 p., 22x15 cm. ISBN 90 5573 518 3

Vanden Berghe, Paul: Het tragische blijft toch altijd het tragische? Kierkegaard en Lacan over een moderne Antigone, pp.119-135.

Taels, Johan: Het komische lot van het tragische in de (post)moderne media, pp.165-184.

 
     
 

Iets over Kierkegaard in Filosofie Magazine november 2005

Ivo Slangen: Ook wij zijn bezeten. De existentiele horror van Kierkegaard, pp. 38-41

 
     
  Karl Verstrynge: Receptiestudie: Kierkegaard in Nederland en Vlaanderen. Tijdschrift voor Filosofie 67 (3):547-567, 2005.  
 

Dick Kleinlugtenbelt: Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.

Søren Kierkegaard, De verborgen mens en de kunst van de ironie oftewel Een menswaardig leven begint met ironie, pp. 43-66. Damon, Budel, 2005. 223 p., ISBN 90 5573 506x

   
 

Marlies ter Borg: Bloemen van een ziekte: extase en wanhoop als bron van cultuur. Damon, Budel, 2004. 179 p., ISBN 90 5573 544 2

Over de ziekte MD (manische-depressiviteit) of melancholie; met referentie naar Kierkegaard teksten

 
   
 

S. Kierkegaard: Overdenking bij het Heilig Avondmaal (Rede III, Afd. III, 1848).
(vertaling en inleiding Klaas Heemskerk, 2004). 17 p.

Een exemplaar is te bestellen bij Xklaasheemskerk@planet.nlX (zonder X)

 
   
  Met Kierkegaard het jaar rond. (uit: Aforismen, vertaling W.R. Scholtens, 1983). Ten Have, Kampen, 2004. 142 p., 15x11 cm.  
   
  Prisma groot woordenboeken Deens-Nederlands en Nederlands-Deens. Nederlandse Taalunie, Den Haag; Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, Copenhagen, 2004.

In Denemarken verschijnen de boeken onder de titel Dansk - Hollandsk; Hollandsk - Dansk.

 
   
 

Karl Verstrynge: "Over de brug der zuchten de eeuwigheid in" Søren Kierkegaard en de melancholie. Streven vol. 71, pp. 499-509, 2004. (zie onder links)

Themanummer Streven over zwaarmoedigheid juni 2004

 
   
  Peter Sloterdijk: Sferen. I. Bellen - microsferologie; II. Globes - macrosferologie. (vert. uit het Duits Hans Driessen). [II-7 Hoe het midden van de sfeer door het zuivere medium op afstand werkt.Over de metafysica van de telecommunicatie, pp. 807-831]. Boom, Amsterdam, 2004. 950 p., 23x15 cm

Kierkegaard's ideeën in "Over het verschil tussen een Apostel en een Genie" hebben een bespreking gevonden in dit grote werk van Sloterdijk

 
   
 

Roelf Holtrop en Hans Morren: Carpaccio. Geschilderd eten of kunst uit de keuken. Ermelo, 2003. 144 p. Bestellen bij de auteurs, www.y-image.nl

Kierkegaard heeft zowaar een pagina toebedeeld gekregen in een esthetisch kookboek.
 
   
  Søren Kierkegaard: Tegen de vertwijfeling. Dichter bij Kierkegaard in 52 teksten. (samenstelling /vert. / commentaar Frits Florin). Agora, Kampen, 2003. 255 p.  
   
  Marc Van den Bossche (red.): Zinsneden. (o.a. Johan Taels: Sören Kierkegaard. De waarheid is de subjectiviteit, pp. 21-36). DAMON, Budel, 2003. ISBN 90 5573 438.  
   
 

Verstrynge, Karl: ‘De hysterie van de geest'. Melancholie en zwaarmoedigheid in het pseudonieme oeuvre van Kierkegaard. Peeters, Leuven, 2003. xiv-402 p. ISBN 90-429-1219-7

Dit boek gaat over het ontbrekende werk van Kierkegaard en vormt eveneens een inleiding tot diens filosofie.

   
  Doude van Troostwijk, Chris (red.): Kierkegaard. Wijsgerig perspectief 42 (4), 2002: Vier artikelen over Kierkegaard, een kleine bibliografie en enkele internetverwijzingen.

Udo Doedens: Het gewicht van de eeuwigheid;

Chris Doude van Troostwijk: De tragiek van het innerlijk leven: Kierkegaards moderne Antigone;
Johan Taels: Wat het betekent een mens te zijn;
Karl Verstrynge: Tegen de keer: Kierkegaard en de secularisatie.

     
 

Brederode, Désanne van (samenstelling): Mijn denken is een hartstocht. Een bloemlezing uit de filosofie van de 19e eeuw. [Heimwee naar het onbegrijpelijke, pp. 340-344; Johannes Climacus: De God als leraar en verlosser; Een dichterlijk essay, pp. 473-484]. Filosofie Magazine/Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2002. 557 p., 25x18 cm.

   
  Florin, Frits (Frederik Paul Marie): Geloven als noodweer. Het begrip ‘het religieuze' bij S. Kierkegaard. (Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam). Agora, Kampen, 2002. 294 p., 24x16 cm.  
     
  Vos, Pieter Hendrik: De troost van het ogenblik: Kierkegaard over God en het lijden. (Proefschrift Theologische Universiteit Kampen). Ten Have Baarn, Kampen, 2002. 287 p., 23½x15½ cm  
     
 

Guardini, Romano: Over de melancholie. [uit: Peilingen van het christelijk denken. Verzamelde studies 1923-1963, pp. 597-632 (vert. uit het Duits Henri van der Burght). Ten Have, Baarn, 2001. 61 p., 20x12½ cm.

Meer dan de helft van het boekje bestaat uit vertaalde fragmenten uit dagboeken en werken van Kierkegaard, die over melancholie gaan.

 
     
 

Dreyfus, Hubert L.: Internet. (vert. uit het Engels Ruud van de Plassche). [Nihilisme op de informatiesnelweg: anonimiteit versus betrokkenheid in de huidige tijd, pp. 81-98]. Routledge, London/New York, 2002. 136 p, 20x13 cm.

In het internettijdperk een heel hoofdstuk over Kierkegaards analyse van communicatie en de massa.

     
 

Gardiner, Patrick: Kierkegaard. (vert. uit het Engels Andries J. Visser). Kopstukken Filosofie. Lemniscaat, Rotterdam, 2001. 154 p., 21x13 cm.

Een inleiding in het leven en denken van Kierkegaard. Een kritische kijk op de paradoxale opvatting van Kierkegaard op het christelijk geloof. Hoe heeft Kierkegaard ons huidige denken beïnvloed ?

     
 

Brederode, Désanne van: Mensen met een hobby. Em. Querido, Amsterdam, 2001. 404 p., 21½x13½ cm.

Een aardige roman, met het boek van een door Kierkegaard geïnspireerde Noorse filosoof als hoofd"persoon". Vooral niet het slot van het boek gaan spieken.

     
  Doedens, Udo: Het eenvoudige leven. Volgens Søren Kierkegaard. (Met een samenvatting in het Engels). Ten Have, Baarn, 1999. 565 p., 24x16 cm.
     
 

Denis de Rougemont: als Uzelf, opstellen over de liefdesmythen. Lemniscaat, Rotterdam, 1965. [Twee Deense prinsen: Kierkegaard en Hamlet; Kierkegaard en Don Juan; Kierkegaard en Tristan; en passim]

     
     
  Heeft u vragen ?  
     
 

 

 

 
     
  Beeldje door Sixtus in Hong Kierkegaard Library; Foto Karel Th. Eisses
Wim R. (Sixtus) Scholtens 1925-2000

Wim R. Scholtens, de grote Kierkegaard vertaler en kunstenaar, vertaalde vaak teksten voor wie er om vroeg ten behoeve van scripties e.d. Deze teksten zijn waarschijnlijk nooit gepubliceerd in algemeen toegankelijke vorm.

Kunnen we deze teksten verzamelen, en postuum uitgeven? Hierbij een oproep aan diegenen die bekend zijn met deze teksten, deze aan mij te sturen.

Hartelijk bedankt alvast


Beeldje door Sixtus in Hong Kierkegaard Library

(Foto: Karel Th. Eisses©)